Education Technology

BA II Plus™ financiële rekenmachine

Als zakelijke of financiële professional of student is dit een ideale financiële rekenmachine om bij jouw werk te gebruiken. De rekenmachine is makkelijk te gebruiken, heeft veel geheugen en krachtige rekenfuncties.
Kopen
Basislettertypen
Handleiding
BA II Plus™ App

Kenmerken en functies

Deze rekenmachine is ideaal voor beroepen in de economische, financiële en wetenschappelijke sector. Zoals accountancy, financiële dienstverlening, statistiek, economie, vastgoed en marketing. De financiële rekenmachine kun je bijvoorbeeld gebruiken voor:

 • Tijdswaarde van geld (TVM)-berekeningen
 • Aflossingsschema´s
 • Kasstroomanalyses, netto huidige waarde (NPV) en interne rentabiliteit (IRR)
 • Afschrijving volgens vier verschillende methoden
 • Break-even-, winst- en procentuele verschilberekeningen
 • Snel termijnen berekenen met de tweede toetsfunctie
 • Rentepercentageconversies; converteer jaarlijkse (nominale) naar effectieve rentetarieven en vice versa
 • 10 cijfers weergeven die het huidige label van de variabele en de waarden toont

Gebruik tijdens examens

De BA II Plus™ mag worden gebruikt tijdens de volgende professionele examens:
 • Chartered Financial Analyst®*-examen
 • GARP® Financial Risk Manager (FRM®)**-examen
 • Certified Management Accountants®***-examen

Specificaties BA II Plus™ financiële rekenmachine

Standaardfuncties
 • Doet tijdswaarde van geld-berekeningen, zoals annuïteiten, hypotheken, leases, besparingen en meer
 • Genereert aflossingsschema´s
 • Doet kasstroomanalyses voor maximaal 24 ongelijke kasstromen met maximaal viercijferige frequenties; berekent NPV en IRR
 • Kies uit twee dagtelmethoden (werkelijk/werkelijk of 30/360) om obligatiekoersen of rendement op vervaldag of rendement op terugkoopdatum te berekenen
 • Vier methoden voor de berekening van afschrijving, boekwaarde en resterende af te schrijven bedrag: SL, SYD, DB en DB x SL
 • Afschrijvingsschema´s
 • Obligatiekoersen en rendement op vervaldag of rendement op terugkoopdatum
 • Aanwijzingen op de display begeleiden je door financiële berekeningen en tonen de huidige variabele en label
 • Instelling betaling BGN/END
 • Partiële jaren
 • Tien gebruikersgeheugens
 • Tiencijferige display
 • Statistische analyse met één en twee variabelen op basis van een lijst met vier regressieopties: lineair, logaritmisch, exponentieel en machten
 • Wiskundige functies, waaronder trigonometrische berekeningen, natuurlijke logaritmen en machten
Hardware
 • Inclusief één lithium 2032-batterij
 • APD™ (Automatic Power Down) bespaart energieverbruik
 • Toetsen met kleur
 • 1-regelig scherm met 10 tekens
Ondersteuning

*Chartered Financial Analyst® is een handelsmerk van CFA Institute. **GARP® en FRM® zijn handelsmerken van Global Association of Risk Professionals. ***CMA® is een gedeponeerd handelsmerk van het Institute of Certified Management Accountants. Geen van deze bedrijven is gelieerd met of schrijven TI-producten voor.