Education Technology

BA II Plus™ financiële rekenmachine

Deze gebruiksvriendelijke financiële rekenmachine is ontwikkeld voor zakelijke professionals en studenten en biedt krachtige rekenfuncties en veel geheugen.

 

Kopen

Belangrijkste functies

 • Tijdswaarde van geld (TVM)-berekeningen
 • Aflossingsschema´s
 • Kasstroomanalyses, netto huidige waarde (NPV) en interne rentabiliteit (IRR)
 • Afschrijving volgens vier verschillende methoden
 • Break-even-, winst- en procentuele verschilberekeningen
 • Tweede toetsfunctie om snel termijnen te berekenen

Gebruik tijdens examens

De BA II Plus™ mag worden gebruikt tijdens de volgende professionele examens:
 • Chartered Financial Analyst®*-examen
 • GARP® Financial Risk Manager (FRM®)**-examen
 • Certified Management Accountants®***-examen

Belangrijkste functies

 • Makkelijk leesbare, tiencijferige display Aanwijzingen op de display tonen label en waarden van de huidige variabele
 • IRR en NPV berekenen voor kasstroomanalyses Sla tot 24 ongelijke kasstromen op met maximaal viercijferige frequenties; bewerk invoer om de gevolgen van wijzigingen in variabelen te analyseren.
 • Tijdswaarde van geld (TVM)-functie Doe snel berekeningen voor annuïteiten, leningen, hypotheken, leases en besparingen.
 • Afschrijvingsschema´s Kies uit zes methoden voor de berekening van afschrijving, boekwaarde en resterende af te schrijven bedrag.
 • Rentepercentageconversies Converteer jaarlijkse (nominale) naar effectieve rentetarieven en vice versa.

Ideaal voor

 • Accounting
 • Economie
 • Financiële dienstverlening
 • Marketing
 • Wiskunde
 • Vastgoed
 • Wetenschap
 • Statistiek

*Chartered Financial Analyst® is een handelsmerk van CFA Institute. **GARP® en FRM® zijn handelsmerken van Global Association of Risk Professionals. ***CMA® is een gedeponeerd handelsmerk van het Institute of Certified Management Accountants. Geen van deze bedrijven zijn gelieerd met of onderschrijven TI-producten.

BA II Plus™ financiële rekenmachine

Standaardfuncties

 • Doet tijdswaarde van geld-berekeningen, zoals annuïteiten, hypotheken, leases, besparingen en meer
 • Genereert aflossingsschema´s
 • Doet kasstroomanalyses voor maximaal 24 ongelijke kasstromen met maximaal viercijferige frequenties; berekent NPV en IRR
 • Kies uit twee dagtelmethoden (werkelijk/werkelijk of 30/360) om obligatiekoersen of rendement op vervaldag of rendement op terugkoopdatum te berekenen
 • Vier methoden voor de berekening van afschrijving, boekwaarde en resterende af te schrijven bedrag: SL, SYD, DB en DB x SL
 • Afschrijvingsschema´s
 • Obligatiekoersen en rendement op vervaldag of rendement op terugkoopdatum
 • Aanwijzingen op de display begeleiden u door financiële berekeningen en tonen de huidige variabele en label
 • Instelling betaling BGN/END
 • Partiële jaren
 • Tien gebruikersgeheugens
 • Tiencijferige display
 • Statistische analyse met één en twee variabelen op basis van een lijst met vier regressieopties: lineair, logaritmisch, exponentieel en machten
 • Wiskundige functies, waaronder trigonometrische berekeningen, natuurlijke logaritmen en machten

Hardware

 • Inclusief één lithium 2032-batterij
 • APD™ (Automatic Power Down) bespaart energieverbruik
 • Toetsen met kleur
 • 1-regelig scherm met 10 tekens

Ondersteuning