Education Technology

Software, OS updates en Apps

TI-SmartView™ Emulator-software voor MathPrint™ rekenmachines

Lees de Licentie voordat u verdergaat. Door de toepassing te downloaden geeft u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de Licentie.

Rev2020-02 

TI-SmartView™ Emulator Software

 

  • TI-SmartView™ CE Emulator Software 5.x voor het TI-84 Plus -reeks
  • TI-SmartView™ CE USB Emulator Software 5.x voor het TI-84 Plus -reeks
  • TI-SmartView™ CE-T Emulator Software 5.x
  • TI-SmartView™ CE-T USB Emulator Software 5.x
  • L’émulateur interactif TI-SmartView™ CE 5.x pour la famille TI-83
  • L’émulateur interactif TI-SmartView™ CE USB 5.x pour la famille TI-83
  • TI-SmartView™ Emulator Software 1.x voor MathPrint™ Rekenmachines
  • TI-SmartView™ Emulator Software USB 1.x voor MathPrint™ Rekenmachines

 

TOEPASSING: Deze licentie geldt voor de bovengenoemde softwareproducten Windows® en Mac®  is verkregen in een land waarvoor geen specifieke licentievoorwaarden zijn gegeven.

 

BELANGRIJK - Lees deze overeenkomst ("Overeenkomst") zorgvuldig voordat u het/de softwareprogramma('s) die op de diskette(s)/cd('s) staat/staan installeert.  Door installatie of anderszins gebruik van het/de softwareprogramma('s) op de diskette(s)/cd('s) gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van de licentie. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze licentie, retourneert u dit pakket met de volledige inhoud naar de plaats van aankoop; het volledige aankoopbedrag wordt dan vergoed.

 

Het/de softwareprogramma('s) op de diskette(s)/cd('s) en eventuele bijbehorende documentatie (samen het Programma genoemd) worden onder licentie verstrekt, en niet verkocht, door Texas Instruments Incorporated (“TI”) en/of andere gerechtigde licentieverstrekkers (samen “Licentieverstrekker”) genoemd.  Specifieke details van de verleende licentie worden hieronder uiteengezet.

 

Definities:

Geautoriseerde Computer -

Computers die aan de Site zijn toegewezen en die eigendom zijn van of geleasd zijn door een onderwijsinstelling en/of computers die eigendom zijn van studenten voor gebruik door studenten terwijl ze op de Site zijn ingeschreven. Elk van dit soort computers is een Geautoriseerde Computer.

Programma -

Het/de softwareprogramma('s) in deze installatie en alle gerelateerde documentatie.

Site -

In het kader van deze Overeenkomst wordt onder een locatie ("Locatie") één vestiging van een door het Amerikaanse Ministerie van Onderwijs, een Amerikaanse State Board of Education, of het equivalent hiervan in andere landen erkende onderwijsinstelling verstaan.

Abonnementsperiode -

De periode welke in het software activeringssleuteldocument is gespecificeerd zoals deze is opgenomen in de verpakking of welke naar u verstuurd is door TI.

Virtueel gebruik -

Gelijktijdig gebruik van het Programma door twee of meer gebruikers .

 

PROEFLICENTIE.

U krijgt de volgende beperkte rechten als u het programma hebt verkregen als een proefversie van internet via de website education.ti.com of op een demonstratie-cd die door TI wordt gedistribueerd. Voor een proefperiode, vanaf de datum dat u het Programma installeert en het daaropvolgend aantal dagen dat u toegang hebt tot het door TI verzorgde Programma, verleent de Licentieverstrekker u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor installatie en gebruik van het Programma op een enkele Geautoriseerde Computer. Voor backup- of archiveringsdoeleinden mag u één kopie van de software maken.  Virtueel gebruik is ten strengste verboden.  U bent niet toegestaan om enige verwante softwaredocumentatie die geleverd is met de demonstratie-CD te verveelvoudigen.  Aan het einde van de proefperiode gaat u akkoord met het staken van het gebruik van het Programma, tenzij u een licentie hebt aangeschaft om het Programma te gebruiken.

U gaat ermee akkoord dat u geen reverse engineering zal toepassen op de software van het Programma.  U bent niet toegestaan het Programma, of een kopie ervan, in zijn geheel of gedeeltelijk, te verkopen, verhuren, leasen of anderszins over te dragen.

Tijdens de proefperiode bent u ook bevoegd om met het Programma elke TI rekenmachine-applicatie (“App”) te gebruiken, waarvoor u een geldige licentie hebt verkregen.  U mag een dergelijke applicatie van uw rekenmachine naar de computer waarop het Programma is geïnstalleerd, kopiëren. 

 

De volgende licentievoorwaarden zijn van toepassing, afhankelijk van het aangeschafte type licentie: 

 

LICENTIE VOOR ENKELE GEBRUIKER/ LANGE TERMIJN

Na de ontvangst van een software activeringssleutel voor dit Programma van TI, verleent de Licentieverstrekker u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor installatie en gebruik van het Programma op een enkele computer. Virtueel gebruik is ten strengste verboden. Voor backup- en archiveringsdoeleinden mag u één kopie van de software maken U gaat ermee akkoord alle copyright- en eigendomsmeldingen in de software en de media te reproduceren  Tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven in de documentatie mag u de documentatie niet dupliceren

 

ABONNEMENTSLICENTIE VOOR ENKELE GEBRUIKER

Na de ontvangst van een software activeringssleutel voor dit Programma van TI, verleent de Licentieverstrekker u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor installatie en gebruik van het Programma op een enkele computer tijdens de abonnementsperiode. Virtueel gebruik is ten strengste verboden. Voor backup- en archiveringsdoeleinden mag u één kopie van de software maken. Tenzij een verlenging van het abonnement is aangevraagd, dient aan het einde van de Abonnementsperiode het Programma verwijderd te worden van de computer(s) waarop het werd geïnstalleerd.  In een dergelijk geval, garandeert u dat een dergelijke verwijdering zal worden uitgevoerd en deze dusdanig schriftelijk vastgesteld wordt aan de Licentieverstrekker. U gaat ermee akkoord alle copyright- en eigendomsmeldingen in de software en de media te reproduceren.  Tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven in de documentatie mag u de documentatie niet dupliceren.

 

MEERVOUDIGE GEBRUIKERS/ LANGE TERMIJN

Voor de Licentie voor Meervoudige Gebruikers/ Lange Termijn, verleent de Licentieverstrekker u een langdurige, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor installatie op het aantal Geautoriseerde Computers die bevoegd zijn op grond van de aangeschafte licentie.  De Licentie voor Meervoudige Gebruikers/Lange Termijn verleent elke student of faculteitsmedewerker van de onderwijsinstelling het recht om het Programma te gebruiken door middel van een Geautoriseerde Computer waarop het Programma is geïnstalleerd in overeenstemming met deze Overeenkomst. 

U garandeert dat u alle redelijke inspanningen heeft gedaan om het programma te verwijderen van computers in het bezit van studenten voorafgaand aan het afstuderen van de student of het uitschrijven van de onderwijsinstelling door de student, welke ook als eerste plaatsvindt, en dat u deze student van de beëindiging van hun recht op het gebruik van het Programma zoals geïnstalleerd volgens deze Overeenkomst, op de hoogte brengt. Voor backup- en archiveringsdoeleinden mag u één kopie van de software maken. U gaat ermee akkoord alle copyright- en eigendomsmeldingen in de software en de media te reproduceren.  Tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven in de documentatie mag u de documentatie niet dupliceren.  Elke Geautoriseerde Computer waarop het Programma is geïnstalleerd moet worden toegewezen aan een Site.  Sommige regio’s kunnen eisen dat het Programma die gelicenseerd staat onder de Licentie voor Meervoudige Gebruikers/Lange Termijn jaarlijks opnieuw wordt geactiveerd.  Het opnieuw activeren gebeurt voordat de licentie verstrijkt. Neem contact op met TI via education.ti.com/support om uw programma opnieuw te laten activeren.

 

MEERVOUDIGE GEBRUIKERS/ABONNEMENTSPERIODE

Voor de Licentie Meervoudige Gebruikers/Abonnement verleent de Licentieverstrekker u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om het programma te installeren op het aantal Geautoriseerde Computers die op grond van de aangekochte licentie zijn bevoegd.  De Licentie Meervoudige Gebruikers/Lidmaatschap verleent elke student of faculteitsmedewerker van de onderwijsinstelling het recht om het Programma te gebruiken door middel van een Geautoriseerde Computer waarop het Programma is geïnstalleerd in overeenstemming met deze Overeenkomst. 

U garandeert dat u alle redelijke inspanningen heeft gedaan om het programma te verwijderen van computers in het bezit van studenten voorafgaand aan het afstuderen van de student of het uitschrijven van de onderwijsinstelling door de student, welke ook als eerste plaatsvindt, en dat u deze student van de beëindiging van hun recht op het gebruik van het Programma zoals geïnstalleerd volgens deze Overeenkomst, op de hoogte brengt. Voor backup- en archiveringsdoeleinden mag u één kopie van de software maken U gaat ermee akkoord alle copyright- en eigendomsmeldingen in de software en de media te reproduceren  Tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven in de documentatie mag u de documentatie niet dupliceren.  In gevallen waarbij TI de bijbehorende documentatie in elektronische vorm verstrekt, mag u een exemplaar van de documentatie afdrukken voor elke Geautoriseerde computer..  Elke Geautoriseerde Computer waarop het Programma is geïnstalleerd moet worden toegewezen aan een Site.  Aan het einde van de Abonnementsperiode zal het Programma automatisch worden uitgeschakeld.

 

GELIJKTIJDIGE LICENTIE/ LANGE TERMIJN

De Licentieverstrekker verleent u een langdurige, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het installeren van het Programma op alle Geautoriseerde Computers.  De Gelijktijdige/ Lange Termijn Licentie verleent elke student of faculteitsmedewerker van de onderwijsinstelling het recht om het Programma te gebruiken door middel van een Geautoriseerde Computer waarop het Programma is geïnstalleerd in overeenstemming met deze Overeenkomst, met het maximale aantal gelijktijdige gebruikers beperkt tot het aantal gelijktijdige gebruikers vermeld in de aangeschafte licentie. . 

U garandeert dat u toepasselijke, controleerbare maatregelen om het maximale aantal gelijktijdige gebruikers te beperken tot het aantal toegestaan ​​door de licentie die u hebt aangeschaft van TI, zult nemen en handhaven.  U garandeert dat u alle redelijke inspanningen heeft gedaan om het programma te verwijderen van computers in het bezit van studenten voorafgaand aan het afstuderen van de student of het uitschrijven van de onderwijsinstelling door de student, welke ook het eerste plaatsvindt, en dat u deze student van de beëindiging van hun recht op het gebruik van het Programma zoals geïnstalleerd volgens deze Overeenkomst, op de hoogte brengt. Voor backup- en archiveringsdoeleinden mag u één kopie van de software maken. U gaat ermee akkoord alle copyright- en eigendomsmeldingen in de software en de media te reproduceren.  Tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven in de documentatie mag u de documentatie niet dupliceren.  In gevallen waarbij TI de bijbehorende documentatie in elektronische vorm verstrekt, mag u een exemplaar van de documentatie afdrukken voor elke Geautoriseerde Computer.  Elke Geautoriseerde Computer waarop het Programma is geïnstalleerd moet worden toegewezen aan een Site.

 

GELIJKTIJDIGE LICENTIE/ ABONNEMENTSPERIODE

De Licentieverstrekker verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het installeren van het Programma op alle Geautoriseerde Computers.  De Gelijktijdige/Abonnementsperiode Licentie verleent elke student of faculteitsmedewerker van de onderwijsinstelling  het recht om het Programma te gebruiken door middel van een Geautoriseerde Computer waarop het Programma is geïnstalleerd in overeenstemming met deze Overeenkomst, met het maximale aantal gelijktijdige gebruikers beperkt tot het aantal gelijktijdige gebruikers vermeld in de aangeschafte licentie.

U garandeert dat u toepasselijke, controleerbare maatregelen om het maximale aantal gelijktijdige gebruikers te beperken tot het aantal toegestaan door de licentie die u hebt aangeschaft van TI, zult nemen en handhaven. U garandeert dat u alle redelijke inspanningen heeft gedaan om het programma te verwijderen van computers in het bezit van studenten voorafgaand aan het afstuderen van de student of het uitschrijven van de onderwijsinstelling door de student, welke ook als eerste plaatsvindt, en dat u deze student van de beëindiging van hun recht op het gebruik van het Programma zoals geïnstalleerd volgens deze Overeenkomst, op de hoogte brengt. Voor backup- en archiveringsdoeleinden mag u één kopie van de software maken. U gaat ermee akkoord alle copyright- en eigendomsmeldingen in de software en de media te reproduceren.  Tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven in de documentatie mag u de documentatie niet dupliceren  In gevallen waarbij TI de bijbehorende documentatie in elektronische vorm verstrekt, mag u een exemplaar van de documentatie afdrukken voor elke Geautoriseerde Computer.  Elke Geautoriseerde Computer waarop het Programma is geïnstalleerd moet worden toegewezen aan een Site. Aan het einde van de Abonnementsperiode zal het Programma automatisch worden uitgeschakeld.

 

Aanvullende Voorwaarden Van Toepassing op Alle Licenties:

U gaat ermee akkoord dat u geen reverse engineering zult toepassen op de software van het Programma.  Deze licentie wordt automatisch beëindigd in het geval u reverse engineering probeert toe te passen op de software van het Programma of de software beschermingsmechanisme van het Programma probeert te saboteren.  U bent niet toegestaan het Programma, of een kopie ervan, in zijn geheel of gedeeltelijk, te verkopen, verhuren, leasen of anderszins over te dragen.

In gevallen waarbij TI de bijbehorende documentatie in elektronische vorm verstrekt, mag u een exemplaar van de documentatie afdrukken voor elke Geautoriseerde Computer.

TI behoudt zich het recht voor om uw installatie van het programma te controleren om de naleving van de aan u verleende licentie te kunnen verzekeren, en door het aanvaarden van deze licentie stemt u ermee in dat TI een dergelijke controle uitvoert. In het geval dat een dergelijke controle op het niet-naleven van de aan u verleende licentie wijst, kan TI, naar eigen goeddunken, (a) uw licentie per direct laten beëindigen of (b) u het bedrag factureren dat u anders verschuldigd zou zijn aan TI wanneer u de juiste licentie had aangeschaft.  Als TI ervoor kiest u te factureren, gaat u ermee akkoord om TI het gefactureerde bedrag binnen dertig (30) dagen na ontvangst van deze factuur te betalen.  

Als u voldoet aan de voorwaarden van de  licentie bent u ook gemachtigd om elke rekenmachine-applicatie (App), waarover u een geldige licentie beschikt, met het Programma te gebruiken.  U mag een dergelijke App van uw rekenmachine naar de computer waarop het Programma is geïnstalleerd, kopiëren.

 

BEPERKTE GARANTIE EN UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN SCHADE

Garantie:  De Licentieverstrekker garandeert niet dat het Programma vrij van fouten zal zijn of aan uw specifieke eisen zal beantwoorden. Geen enkele informatie met betrekking tot de bruikbaarheid van het Programma dient te worden geïnterpreteerd als een expliciete of impliciete garantie.

TI BIEDT MET BETREKKING TOT DE GELICENTIEERDE MATERIALEN GEEN ENKELE GARANTIE OF CONDITIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA EN STELT HET PROGRAMMA BESCHIKBAAR OP "AS IS"-BASIS.

Hoewel er geen garantie op het Programma wordt gegeven, worden de media, als u het Programma op een diskette of cd hebt ontvangen, vervangen als deze tijdens de eerste negentig (90) dagen van het gebruik defect blijken te zijn en u het pakket voorgefrankeerd aan TI retourneert. IN DEZE ALINEA IS DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LICENTIEVERSTREKKER BESCHREVEN. DIT IS TEVENS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE VOOR DEFECTE MEDIA. 

U dient u bewijs van aankoop aan te tonen.

DE LICENTIEVERSTREKKER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA OF SCHADE DIE U OF DERDEN ONDERVINDEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT BIJZONDERE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF VERVOLGSCHADE, ZELFS NIET ALS DE LICENTIEVERSTREKKER OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE

AANGEZIEN SOMMIGE STATEN IN DE VS EN SOMMIGE LANDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF VERVOLGSCHADE OF BEPERKINGEN OP DE DUUR VAN IMPLICIETE GARANTIE NIET TOESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LICENTIEVERSTREKKER IS ONDER DEZE LICENTIE BEPERKT TOT 500 (VIJFHONDERD) US$.  

DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE IS NIET VAN TOEPASSING IN GEVALVAN HET ONTSTAAN VAN LICHAMELIJK LETSEL TE WIJTEN AAN DE LICENTIEVERSTREKKER, IN GEVAL VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN GROVE NALATIGHEID OF OPZET OF ALS LICENTIEVERSTREKKER AANSPRAKELIJK IS OP GROND VAN WETTEN MET BETREKKING TOT PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID.

ALGEMEEN

(1) TI kan deze Overeenkomst op goede gronden met onmiddellijke ingang beëindigen indien u niet aan deze voorwaarden voldoet. Bij beëindiging van deze Overeenkomst verbindt u zich ertoe de oorspronkelijke verpakking en alle gehele of gedeeltelijke exemplaren van het Programma die in uw bezit zijn te retourneren of te vernietigen, en dat schriftelijk aan TI te bevestigen.

(2) Het exporteren en doorvoeren van het Programma is onderworpen aan de exportcontrolewetgeving van het land waarin u de licentie voor het Programma gekocht heeft, en aan de Export Administration Act 1969 van de Verenigde Staten zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Naleving van dergelijke regelgeving is uw verantwoordelijkheid. U verbindt zich ertoe dat u niet de opzet hebt om, en dat u het Programma of technische gegevens evenmin, direct of indirect, naar enig land te/zult exporteren, doorvoeren of verzenden waar dergelijke export, doorvoer of verzending beperkt wordt door toepasselijke regelgeving of wetgeving van het land waarin u het Programma gekocht heeft of van de Verenigde Staten, zonder de juiste schriftelijke toestemming of licentie, indien vereist door het bevoegd gezag van het land waarin u een licentie voor het Programma heeft gekocht en/of het Bureau of Industry and Security van het Department of Commerce van de Verenigde Staten.

(3) Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens Nederlands recht. Het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Koop van Roerende Zaken is niet van toepassing.

(4) Indien een bepaling van deze Overeenkomst of enig onderdeel van een bepaling daarvan ongeldig is of wordt, blijven de overige bepalingen alsmede de overige onderdelen van de betreffende bepaling van kracht.

(5) Deze Overeenkomst omvat de volledige overeenkomst en afspraken tussen TI en u. Elke toevoeging of aanpassing dient schriftelijk te worden vastgelegd en door een bevoegd vertegenwoordiger van TI te worden ondertekend. Dit geldt ook indien ermee wordt ingestemd dat het vereiste van schriftelijke vastlegging niet geldt.

(6) De fabrikant is Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Blvd., Dallas, Texas 75243, Verenigde Staten van Amerika.

_________________________________________________________________________________

The following program files are covered by and distributed under the Apache License. Additional files and licenses follow.

OpenSans-Bold.ttf

OpenSans-BoldItalic.ttf

OpenSans-ExtraBold.ttf

OpenSans-ExtraBoldItalic.ttf

OpenSans-Italic.ttf

OpenSans-Light.ttf

OpenSans-LightItalic.ttf

OpenSans-Regular.ttf

OpenSans-Semibold.ttf

OpenSans-SemiboldItalic.ttf

For more information on Apache software please visit the following website http://www.apache.org./licenses/.

Apache License follows:

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

“License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

“Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

 (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

End of Apache License

_________________________________________________________________________________

javolution is covered under the BSD License.  Additional files and licenses follow.

BSD License follows:

-----------------

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

    * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

    * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

    * Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

End of BSD License

_________________________________________________________________________________

Chromium is covered with the complete set of license files found at “[Installation directory] /app/license/chromium-licenses” for installed versions and “[Installation directory]\Application_Content\license\chromium-licenses” for USB versions.

 

Written Offer for Chromium  Source Code

This product contains Chromium software licensed under an open source license. Texas Instruments hereby offers to deliver, upon request, a copy of the complete corresponding source code for the copyrighted open source software packages used in this product for which such delivery is requested by the respective licenses. This offer is valid for as long as the respective licenses require this offer to be valid. To obtain source code, please send your request by contacting ti-cares@ti.com. Your request should include:

(i) Please title your email/request as Chromium  source code, (ii) the name and version of the Texas Instruments product, (iii) your name (iv) your company name (if applicable) and (v) your return mailing and email address (if available).

We may charge you a nominal fee to cover the cost of the media and distribution. Your request must be sent within three (3) years of the date you received the GPL or LGPL covered code. Texas Instruments offers no support for this software.

For your convenience, the source code of the Chromium engine used (64.0.3282.24) may also be found at the project website at https://www.chromium.org/.

End of Chromium license

_________________________________________________________________________________

The following program files are covered by and distributed under the GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, Version 2.1.  Additional files and licenses follow the LGPL V2.1 License.

jna_WindowUtils.jar

jna.jar

GNU Lesser General Public License follows:

                  GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

                       Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA

 Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

 [This is the first released version of the Lesser GPL.  It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

                            Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it.  By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it.  You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price.  Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights.  These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you.  You must make sure that they, too, receive or can get the source code.  If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it.  And you must show them these terms so they know their rights.

 We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

 To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library.  Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program.  We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder.  Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License.  This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License.  We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library.  The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom.  The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License.  It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs.  These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries.  However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard.  To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library.  A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries.  In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software.  For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.  Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library".  The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

                  GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License").  Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms.  A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language.  (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it.  For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope.  The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it).  Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

  1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

 You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

  2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

    a) The modified work must itself be a software library.

    b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

    c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this  License.

    d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

 (For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application.  Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or  table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must  still compute square roots.)

 These requirements apply to the modified work as a whole.  If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works.  But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

 Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

 In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

  3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library.  To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License.  (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.)  Do not make any other change in these notices.

 Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

 This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

  4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

  If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

  5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library".  Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

 However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library".  The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

 When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library.  The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

 If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work.  (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

 Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

  6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

 You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License.  You must supply a copy of this License.  If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License.  Also, you must do one of these things:

    a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce amodified executable containing the modified Library.  (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

    b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the  Library.  A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a  copy of the library already present on the user's computer system,  rather than copying library functions into the executable, and (2)  will operate properly with a modified version of the library, if  the user installs one, as long as the modified version is  interface-compatible with the version that the work was made with.

    c) Accompany the work with a written offer, valid for at  least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more  than the cost of performing this distribution.

    d) If distribution of the work is made by offering access to copy  from a designated place, offer equivalent access to copy the above  specified materials from the same place.

    e) Verify that the user has already received a copy of these  materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it.  However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system.  Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

  7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

    a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities.  This must be distributed under the terms of the Sections above.

    b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

  8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License.  Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License.  However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

  9. You are not required to accept this License, since you have not signed it.  However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works.  These actions are prohibited by law if you do not accept this License.  Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

  10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions.  You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

  11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License.  If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all.  For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

 If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

 It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices.  Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

  12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded.  In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

  13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

 Each version is given a distinguishing version number.  If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation.  If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

  14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission.  For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this.  Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

                            NO WARRANTY

  15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU.  SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

  16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

                     END OF TERMS AND CONDITIONS

End of GNU Lesser General Public License

_________________________________________________________________________________

HIDAPI - Multi-Platform library for communication with HID devices license.

Copyright 2009, Alan Ott, Signal 11 Software. All Rights Reserved.

This software may be used by anyone for any reason so long as the copyright notice in the source files remains intact.

End of HIDAPI License

_________________________________________________________________________________

JSON in Java is free software distributed under the terms of the JSON.org license.  Additional files and licenses follow.

Copyright (c) 2002 JSON.org

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The Software shall be used for Good, not Evil.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

End of JSON in Java license

_________________________________________________________________________________

The following program files are covered under the MIT License. Additional files and licenses follow.

hid4java (Copyright (c) 2014 Gary Rowe https://github.com/gary-rowe/hid4java)

tipython

NOTE: TIPYTHON IS NOT APPLICABLE FOR TI-SMARTVIEW™ EMULATOR SOFTWARE FOR MATHPRINT CALCULATORS.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

End of MIT License

_________________________________________________________________________________

OpenJDK is covered with the complete set of license files found at either “[Installation directory] /runtime/legal” or “[Installation directory] /runtime/Contents/Home/legal” for Windows or MacOS respectively and “[Installation directory]\Application_Content\jre\legal" for USB versions.

NOTE: Certain files are distributed under GPLv2, with classpath exceptions, see LICENSE and ADDITIONAL_LICENSE_INFO in the above mentioned directories.

Written Offer for OpenJDK  Source Code

This product contains OpenJDK software licensed under an open source license. Texas Instruments hereby offers to deliver, upon request, a copy of the complete corresponding source code for the copyrighted open source software packages used in this product for which such delivery is requested by the respective licenses. This offer is valid for as long as the respective licenses require this offer to be valid. To obtain source code, please send your request by contacting ti-cares@ti.com. Your request should include:

(i) Please title your email/request as OpenJDK source code, (ii) the name and version of the Texas Instruments product, (iii) your name (iv) your company name (if applicable) and (v) your return mailing and email address (if available).

We may charge you a nominal fee to cover the cost of the media and distribution. Your request must be sent within three (3) years of the date you received the GPL or LGPL covered code. Texas Instruments offers no support for this software.

For your convenience, the source code of the OpenJDK runtime used (13.0.1) may also be found at the project website at https://openjdk.java.net/.

End of OpenJDK license

_________________________________________________________________________________

Portions of files from the following directories are covered by and distributed under the OpenSSL License.

NOTE: NOT APPLICABLE FOR TI-SMARTVIEW™ CE EMULATOR SOFTWARE v5.3 OR BELOW.

The OpenSSL Toolkit

OpenSSL License follows:

Copyright (c) 1998-2019 The OpenSSL Project.  All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

====================================================================

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

-----------------------

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1.  Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2.  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3.  All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related.

4.  If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

   "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE  IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE  ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE  FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL  DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT  LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed, i.e., this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public License].

End of OpenSSL License

_________________________________________________________________________________

The following program files are covered by and distributed under the Oracle License.

Jakarta Activation

NOTE: JAKARTA ACTIVATION IS NOT APPLICABLE FOR ANY OF THE USB VERSIONS OF THE TI-SMARTVIEW™ FAMILY OF APPLICATIONS.

Copyright (c) 2018 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Eclipse Foundation, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

End of Oracle License

_________________________________________________________________________________

 

Download item PDF eGuide Versie Grootte (KB)
TI-SmartView™ Emulator Software for MathPrint™ calculators (Macintosh®) 1.2 292 036
TI-SmartView™ Emulator Software for MathPrint™ calculators (Windows®) 1.2 259 488
TI-SmartView™ Emulator Software for MathPrint™ calculators (Windows® MSI) 1.2 255 002
Handleidingen
TI-SmartView™ Emulator-Software für TI-30X Plus MathPrint™ Taschenrechner (Deutsch) Kijk Kijk 732
Logiciel d'émulation TI-SmartView™ pour Calculatrice TI-30X Plus MathPrint™ (Français) Kijk Kijk 735
Software emulatore TI-SmartView™ per calcolatrici MathPrint™ (Italiano) Kijk Kijk 730
TI-SmartView™-emulatorsoftware til TI-30X Pro MathPrint™-lommeregner (Dansk) Kijk 731
TI-SmartView™ Emulator-Software für TI-30X Pro MathPrint™ Taschenrechner (Deutsch) Kijk 737
TI-SmartView™ Emulator Software for TI-30X Pro MathPrint™ Calculator (UK English) Kijk 736
TI-SmartView™-emulaattoriohjelmisto TI-30X Pro MathPrint™ -laskin (Suomalainen) Kijk 724
Logiciel d'émulation TI-SmartView™ pour Calculatrice TI-30X Pro MathPrint™ (Français) Kijk 741
Software emulatore TI-SmartView™ per Calculatrice TI-30X Pro MathPrint™ (Italiano) Kijk 735
TI-SmartView™ Emulator-software voor TI-30X Pro MathPrint™ rekenmachine (Nederlands) Kijk 734
TI-Smartview™ emulatorprogramvare til TI-30X Pro MathPrint™ Kalkulator (Norsk) Kijk 730
TI-Smartview™ Emulatorprogramvara för TI-30X Pro MathPrint™-räknare (Svenska) Kijk 730
TI-SmartView™-emulatorsoftware til MathPrint™-lommeregnere TI-30XS-30XB MultiView™-lommeregner (Dansk) Kijk 894
TI-SmartView™ Emulator Software for MathPrint™ Calculators TI-30XS-30XB MultiView™ Calculator (English) Kijk 890
Software de emulador TI-SmartView™ para calculadoras MathPrint™ Calculadora TI-30XS-30XB MultiView™ (Español) Kijk 891
TI-SmartView™-emulaattoriohjelmisto MathPrint™-laskimille TI-30XS-30XB MultiView™ -laskin (Suomalainen) Kijk 873
Logiciel d'émulation TI-SmartView™ pour calculatrices MathPrint™ Calculatrice TI-30XS-30XB MultiView™ (Français) Kijk 893
Software emulatore TI-SmartView™ per calcolatrici MathPrint™ Calcolatrice TI-30XS-30XB MultiView™ (Italiano) Kijk 885
TI-SmartView™ Emulator-software voor MathPrint™ rekenmachines TI-30XS-30XB MultiView™ rekenmachine (Nederlands) Kijk 898
TI-Smartview™ emulatorprogramvare til MathPrint™ Kalkulatorer TI-30XS-30XB MultiView™ Kalkulator (Norsk) Kijk 883
Software do emulador TI-SmartView™ para calculadoras MathPrint™ Calculadora TI-30XS-30XB MultiView™ (Português) Kijk 886
TI-SmartView™ emulatorprogramvara för MathPrint™-räknare TI-30XS-30XB MultiView™-räknare (Svenska) Kijk 879
TI-SmartView™ Emulator-Software für MathPrint™ Taschenrechner TI-34 MultiView™ Taschenrechner (Deutsch) Kijk 887
TI-30X Plus MathPrint™ Scientific Calculator Guidebook This guidebook (English) Kijk 877
Software de emulador TI-SmartView™ para calculadoras MathPrint™ Calculadora TI-34 MultiView™ (Español) Kijk 882
Logiciel d'émulation TI-SmartView™ pour calculatrices MathPrint™ Calculatrice TI-34 MultiView™ (Français) Kijk 890
Software emulatore TI-SmartView™ per calcolatrici MathPrint™ Calcolatrice TI-34 MultiView™ (Italiano) Kijk 882
Software do emulador TI-SmartView™ para calculadoras MathPrint™ Calculadora TI-34 MultiView™ (Português) Kijk 887
TI-SmartView™ 模拟器软件 ( 适用于 MathPrint™ 计算器) TI-34 MultiView™ 计算器 (Chinese) Kijk 950