Education Technology

Software, OS updates en Apps

SmartPad™

Now you can "drive" TI-SmartView™ emulator software using a TI-84 Plus family graphing calculator connected to your computer.

SmartPad™


SmartPad™

SmartPad™ CE


SmartPad™ CE

Get the right version


Determine which version of SmartPad™ app is right for your graphing calculator.


See the Difference

Lees de Licentie voordat u verdergaat. Door de toepassing te downloaden geeft u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de Licentie.

TEXAS INSTRUMENTS LICENTIEOVEREENKOMST APP-SOFTWARE

Door de software en/of documentatie te downloaden, gaat u akkoord met de volgende bepalingen.

 1. Licentie: Op voorwaarde van uw betaling van alle van toepassing zijnde licentiebedragen geeft Texas Instruments Incorporated ("TI") u een licentie voor het kopiëren en gebruiken van de softwareprogramma('s) op een TI-rekenmachine en voor het kopiëren en gebruiken van de documentatie van de gekoppelde webpagina of CD ROM (zowel softwareprogramma's als documentatie zijn: "Onder licentie vallend materiaal"). Naast de kopie op uw rekenmachine mag u een kopie op uw computer hebben, uitsluitend voor backup- en archiveringsdoeleinden.

 2. Beperkingen: U mag het onder licentie vallend materiaal niet gebruiken op een emulator van een TI-rekenmachine tenzij deze emulator van TI is verkregen.

 3. Ondersteuning: ondersteuning voor het Onder licentie vallend materiaal is beschreven in de documentatie bij de software. Indien dergelijke informatie niet aanwezig is, zal TI ondersteuning bieden.

 4. Auteursrecht: op het Onder licentie vallend materiaal en alle bijbehorende documentatie rust auteursrecht. Als u kopieën maakt, dient u de copyright-markering, handelsmerkmarkering of andere beschermende markeringen niet te verwijderen uit de kopieën.

 5. Garantie: TI garandeert dat zij het recht heeft om het Onder licentie vallend materiaal te leveren. TI garandeert niet dat het Onder licentie vallend materiaal foutloos is of voldoet aan uw specifieke behoeften.

  Het Onder licentie vallend materiaal wordt aan u en aan elke volgende gebruiker beschikbaar gesteld "ZOALS HET IS".

  Alhoewel er geen garantie wordt gegeven op het Onder licentie vallend materiaal, zullen de media (indien deze er zijn) worden vervangen indien er gedurende de eerste drie (3) maanden van gebruik fouten worden geconstateerd, mits de verpakking voorgefrankeerd wordt geretourneerd aan TI. DEZE PARAGRAAF DEFINIEERT DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TI EN UW ENIG MOGELIJKE VERHAAL.

 6. Beperkingen: behalve zoals expliciet hierboven uiteengezet, geeft TI geen garantie of conditie, expliciet dan wel impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot willekeurig welke impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot het Onder licentie vallend materiaal.

  TI of zijn leveranciers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor willekeurig welke indirecte, incidentele of vervolgschade, verlies van winst, verlies van gebruik of gegevens of onderbreking van zakenactiviteit, of de aangevoerde schade nu aangeduid wordt als benadeling, contract of schadeloosstelling.

  Sommige staten of rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van incidentele of voortvloeiende schade niet toe; in dat geval is de bovenstaande beperking niet van toepassing.

  Deze Overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd indien u niet voldoet aan de erin opgenomen bepalingen. Na beëindiging van deze Overeenkomst gaat u ermee akkoord om de originele verpakking en alle in uw bezit zijnde gehele of gedeeltelijke kopieën van het Programma te retourneren of te vernietigen en zulks schriftelijk te verklaren aan TI.

  De uitvoer en heruitvoer van oorspronkelijke software en documentatie uit de Verenigde Staten is onderhevig aan de Export Administration Act van 1969 en amendementen. De naleving van deze voorschriften is uw verantwoordelijkheid. U gaat ermee akkoord dat u het Programma of technische gegevens niet direct of indirect zult uitvoeren, heruitvoeren of uitzenden, noch de intentie daartoe hebt, naar enig land waarnaar dergelijke uitvoer, heruitvoer of transmissie wordt beperkt door enig toepasbaar voorschrift of statuut uit de Verenigde Staten, zonder de juiste schriftelijke toestemming of licentie, indien vereist, van het Bureau of Export Administration of the United States Department of Commerce, of een andere overheidsinstelling die jurisdictie heeft over dergelijke uitvoer, heruitvoer of transmissie.

  Indien het Programma wordt geleverd aan de Amerikaanse regering overeenkomstig een verzoek dat op of na 1 december 1995 uitgevaardigd is, dan wordt het Programma geleverd met de commerciële licentierechten en beperkingen zoals elders in deze overeenkomst beschreven zijn. Indien het Programma wordt geleverd aan de Amerikaanse regering overeenkomstig een verzoek dat vóór 1 december 1995 uitgevaardigd is, dan wordt het Programma geleverd met "Beperkte rechten" zoals vastgesteld in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNI 1987) of DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OKT. 1988), indien van toepassing.

Download item Versie Grootte (KB) Apps-ruimtes
SmartPad 2.1 5 1

Features Summary

SmartPad application (App)

TI's SmartPad App must be installed on your calculator in order to use a connected calculator to control TI-SmartViewTM. SmartPad is only available for TI-84 Plus and TI-84 Plus Silver Edition graphing calculators.


Using TI-SmartView emulator software

Connect a TI-84 Plus or TI-84 Plus Silver Edition graphing calculator to your computer and use it as a remote keyboard for TI-SmartView. If you press a series of keys on the calculator, those same key presses are repeated on TI-SmartView. This is useful if you feel more comfortable pressing real keys on a calculator but want to see the results on the computer.


Controlling TI-SmartView

Follow the steps below to use a connected calculator to control TI-SmartView:

 1. Connect the calculator and start TI-SmartView
 2. On the connected calculator, press APPS and run the SmartPad App (the App will not run if the calculator is not connected). The SmartPad title screen appears. Note: The calculator shows this title screen as long as SmartPad is running. All key presses and results appear on the computer only
 3. Press keys on the connected calculator to control TI-SmartView
 4. When finished, either press 2nd OFF on the connected computer OR disconnect the USB cable


TI-NspireTM handheld in TI-84 Plus mode

Currently, SmartPad is not supported on TI-Nspire handhelds in TI-84 Plus mode. To control the TI-SmartView software with the SmartPad App, use the TI-84 Plus or the TI-84 Plus Silver Edition graphing calculator.


TI-SmartView version 1.0

If you are using TI-SmartView version 1.0, request a free upgrade by calling 1-800-TI-CARES.