Education Technology

Software, OS updates en Apps

TI-84 Plus CE-T Python Edition Operating System

Lees de Licentie voordat u verdergaat. Door de toepassing te downloaden geeft u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de Licentie.

TEXAS INSTRUMENTS BESTURINGSSYSTEEM (OS) SOFTWARE LICENTIE OVEREENKOMST

Door de software en/of documentatie te downloaden, gaat u akkoord met de volgende bepalingen.

 1. Licentie: Op voorwaarde van uw betaling van alle van toepassing zijnde licentiebedragen geeft Texas Instruments Incorporated ("TI") u een licentie voor het kopiëren en gebruiken van de softwareprogramma('s) op een TI-rekenmachine en voor het kopiëren en gebruiken van de documentatie van de gekoppelde webpagina of CD ROM (zowel softwareprogramma's als documentatie zijn: "Onder licentie vallend materiaal"). Naast de kopie op uw rekenmachine mag u een kopie op uw computer hebben, uitsluitend voor backup- en archiveringsdoeleinden.
 2. Beperkingen: U MAG HET ONDER LICENTIE VALLEND MATERIAAL NIET GEBRUIKEN OP EEN EMULATOR VAN EEN TI-REKENMACHINE TENZIJ DEZE EMULATOR VAN TI IS VERKREGEN.
 3. Ondersteuning: ondersteuning voor het Onder licentie vallend materiaal is beschreven in de documentatie bij de software. Indien dergelijke informatie niet aanwezig is, zal TI ondersteuning bieden.
 4. Auteursrecht: op het Onder licentie vallend materiaal en alle bijbehorende documentatie rust auteursrecht. Als u kopieën maakt, dient u de copyright-markering, handelsmerkmarkering of andere beschermende markeringen niet te verwijderen uit de kopieën.
 5. Garantie: TI garandeert dat zij het recht heeft om het Onder licentie vallend materiaal te leveren. TI garandeert niet dat het Onder licentie vallend materiaal foutloos is of voldoet aan uw specifieke behoeften.

  Het Onder licentie vallend materiaal wordt aan u en aan elke volgende gebruiker beschikbaar gesteld "ZOALS HET IS".

  Alhoewel er geen garantie wordt gegeven op het Onder licentie vallend materiaal, zullen de media (indien deze er zijn) worden vervangen indien er gedurende de eerste drie (3) maanden van gebruik fouten worden geconstateerd, mits de verpakking voorgefrankeerd wordt geretourneerd aan TI. DEZE PARAGRAAF DEFINIEERT DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TI EN UW ENIG MOGELIJKE VERHAAL.

 6. Beperkingen: behalve zoals expliciet hierboven uiteengezet, geeft TI geen garantie of conditie, expliciet dan wel impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot willekeurig welke impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot het Onder licentie vallend materiaal.

  TI of zijn leveranciers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor willekeurig welke indirecte, incidentele of vervolgschade, verlies van winst, verlies van gebruik of gegevens of onderbreking van zakenactiviteit, of de aangevoerde schade nu aangeduid wordt als benadeling, contract of schadeloosstelling.

  Sommige staten of rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van incidentele of voortvloeiende schade niet toe; in dat geval is de bovenstaande beperking niet van toepassing.

  Deze Overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd indien u niet voldoet aan de erin opgenomen bepalingen. Na beëindiging van deze Overeenkomst gaat u ermee akkoord om de originele verpakking en alle in uw bezit zijnde gehele of gedeeltelijke kopieën van het Programma te retourneren of te vernietigen en zulks schriftelijk te verklaren aan TI.

  De uitvoer en heruitvoer van oorspronkelijke software en documentatie uit de Verenigde Staten is onderhevig aan de Export Administration Act van 1969 en amendementen. De naleving van deze voorschriften is uw verantwoordelijkheid. U gaat ermee akkoord dat u het Programma of technische gegevens niet direct of indirect zult uitvoeren, heruitvoeren of uitzenden, noch de intentie daartoe hebt, naar enig land waarnaar dergelijke uitvoer, heruitvoer of transmissie wordt beperkt door enig toepasbaar voorschrift of statuut uit de Verenigde Staten, zonder de juiste schriftelijke toestemming of licentie, indien vereist, van het Bureau of Export Administration of the United States Department of Commerce, of een andere overheidsinstelling die jurisdictie heeft over dergelijke uitvoer, heruitvoer of transmissie.

  Indien het Programma wordt geleverd aan de Amerikaanse regering overeenkomstig een verzoek dat op of na 1 december 1995 uitgevaardigd is, dan wordt het Programma geleverd met de commerciële licentierechten en beperkingen zoals elders in deze overeenkomst beschreven zijn. Indien het Programma wordt geleverd aan de Amerikaanse regering overeenkomstig een verzoek dat vóór 1 december 1995 uitgevaardigd is, dan wordt het Programma geleverd met "Beperkte rechten" zoals vastgesteld in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNI 1987) of DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OKT. 1988), indien van toepassing.

Download item PDF eGuide Versie Grootte (KB)
TI-84 Plus CE-T Python Edition Operating System 5.7 628
Gerelateerde software
TI-84 Plus CE-T Python Edition OS and Apps Bundle 5.7 1 209
Handleidingen
TI-84 Plus CE-T Python Edition Grafregner Brugervejledning (Dansk) Kijk 5.7 1 334
TI-84 Plus CE-T Python Edition Grafiktaschenrechner Benutzerhandbuch (Deutsch) Kijk Kijk 5.7 1 345
Getting Started with the TI-84 Plus CE-T Python Edition Graphing Calculator (English) Kijk 5.7 1 331
Calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T Python Edition Manual del usuario (Español) Kijk Kijk 5.7 1 361
TI-84 Plus CE-T Python Édition Calculatrice graphique Manuel d'utilisation (Français) Kijk Kijk 5.7 1 370
Calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T Python Edition Manuale per l'utente (Italiano) Kijk 5.7 1 328
TI-84 Plus CE-T Python Edition Grafische rekenmachine Gebruikershandleiding (Nederlands) Kijk Kijk 5.7 1 353
TI-84 Plus CE-T Python Edition kalkulator Brukerhåndbok (Norsk) Kijk 5.7 1 313
Calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T Python Edition Manual do proprietário (Português) Kijk Kijk 5.7 1 334
TI-84 Plus CE-T Python Edition Grafräknare Användarhandbok (Svenska) Kijk Kijk 5.7 1 333
Getting Started with the TI-84 Plus CE-T Python Edition Graphing Calculator (UK English) Kijk Kijk 5.7 1 332
CE TI-Basic Programming Guide for the TI CE Family of Graphing Calculators (English) Kijk 5.7 871
Programmieren in Python für den Grafiktaschenrechner TI-84 Plus CE-T Python Edition (Deutsch) Kijk Kijk 5.7 3 855
Python Programming for the TI-84 Plus CE-T Python Edition Graphing Calculator (English) Kijk 5.7 3 855
Programmation en Python pour la calculatrice graphique TI-84 Plus CE-T Python Édition (Français) Kijk Kijk 5.7 3 849
Programmeren met Python op de TI-84 Plus CE-T Python Edition Grafische rekenmachine (Nederlands) Kijk Kijk 5.7 3 838
Programação Python para a calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T Python Edition (Português) Kijk Kijk 5.7 3 901
Python-programmering för TI-84 Plus CE-T Python Edition Grafräknare (Svenska) Kijk Kijk 5.7 3 874
Python Programming for the TI-84 Plus CE-T Python Edition Graphing Calculator (UK English) Kijk Kijk 5.7 3 724
Referenzhandbuch für den TI-84 Plus CE-T-Familie Grafik-Taschenrechner (Deutsch) Kijk Kijk 5.7 785
TI-84 Plus CE-T (Family) Reference Guide (English) Kijk 5.7 743
Guía de referencia de la familia TI-84 Plus CE-T (Español) Kijk Kijk 5.7 774
Guide de référence de la famille TI-84 Plus CE-T (Français) Kijk Kijk 5.7 800
TI-84 Plus CE-T referentiegids voor de serie (Nederlands) Kijk Kijk 5.7 769
Guia de referência da família TI-84 Plus CE-T (Português) Kijk Kijk 5.7 770
TI-84 Plus CE-T referensguide för familjen (Svenska) Kijk Kijk 5.7 768