Education Technology

TI-Innovator™ Hub -yksikköön ja TI LaunchPad™ -ohjaimeen

Luokkaopetukseen kehitetty ratkaisu, joka muuttaa uteliaisuuden asioiden ymmärtämiseksi

Innovator Hub

Inspiroi uuden sukupolven innovaattoreita ja keksijöitä

TI-Innovator™ Hub on TI-Innovator™-järjestelmän keskeinen osa, joka monipuolistaa ja täydentää Texas Instrumentsin graafisten laskinten käyttöä tarjoten oppilaille mahdollisuuden hyödyntää koodausta projektitöissään.

TI-Innovator™ Hub

TI-Innovator™ Hub -yksikkö on TI-Innovator™-järjestelmän keskeinen osa, joka on suunniteltu monipuolistamaan ja täydentämään Texas Instrumentsin graafisten laskinten ja ohjelmistojen käyttöä, jotta oppilaat voisivat hyödyntää koodausta projektitöissään oppitunnilla.

Enemmän toimintoja

TI-Innovator™ Hub tukee TI-Nspire™ CX CAS -ohjelmistoa ja -kämmenlaitteita sekä TI-84 Plus- graafista laskinta.

Python -ohjelmointia TI-Nspire™ CX -teknologialla ja
TI-Innovator™ Hub -yksiköllä.

Lue lisää

Koodaa, suunnittele ja rakenna.

10 Minutes of Code -verkkotehtävät TI-Innovator™ Hub -yksikölle

Tehtävät on laadittu oppilaiden perehdyttämiseksi koodauksen perusteisiin. Lisäksi ne helpottavat matemaattisten käsitteiden ja ohjelmointilogiikan ymmärtämistä ja kehittävät ohjelmointitaitoja TI-Nspire™ CX -teknologian ja TI-Innovator™ Hub -yksikön avulla.

Käytännön kokemukset

Alan insinöörienkin käyttämä integroitu TI LaunchPad™ -kortti tutustuttaa oppilaat varhaisessa vaiheessa käytännön sovelluksiin.

Helppo kytkeä ja käyttää

Pakkauksen avaamisen jälkeen TI-Innovator™ Hub -yksikkö on valmis liitettäväksi ohjelmiston sisältävään TI-Nspire™ CX CAS -kämmenlaitteeseen tai tietokoneeseen.

Nosta STEM-aineet seuraavalle tasolle

Yksikkö sisältää portit koekytkentälevyjen liittämiseen, jolloin oppilaat voivat tehdä ”avoimempia” ja joustavampia tehtäviä sekä luoda omia projektejaan.

Rajoittamattomat mahdollisuudet

Usean tulo- ja lähtöportin ansiosta TI-Innovator™ Hub -yksikössä on runsaasti kapasiteettia, ja se motivoi oppilaita käyttämään mielikuvitustaan sekä suunnittelemaan, luomaan ja testaamaan luovia ratkaisuja.

Yhteistoimintaa todellisuuden kanssa

Oppilaat voivat koodata ja ohjelmoida toimivia ratkaisuja, jotka aktivoivat TI-Innovator™ Hub -yksikköön sisältyvän puna-vihreä-sinisen LED-valon, yhden punaisen LED-valon, valoanturin ja kaiuttimen.

Suunniteltu luokkaopetukseen

TI-Innovator™ Hub -yksikön kestävä kotelo on suunniteltu käytettäväksi luokkaopetuksessa.

Edistä STEM-aineiden ymmärrystä TI-Innovator™-pakettien avulla

TI-Innovator™-lisävarusteiden avulla voit monipuolistaa edelleen TI-Innovator™ Hub -yksikön käyttömahdollisuuksia.

TI-Innovator™ Breadboard -paketti

Monenlaisissa projektitehtävissä tarvittava paketti, joka sisältää vastuksia, kondensaattoreita, valodiodeja sekä muita komponentteja elektroniikan periaatteiden tutkimista varten.

TI-Innovator™ I/O-moduulipaketti

Science Through Engineering Design -tehtävissä tarvittava paketti, joka sisältää servomoottorin, värähtelymoottorin, valoanturin sekä valkoiset LED-valot.

Etäisyysmittausmoduuli (ultraääni)

Moduuli mittaa etäisyyden moduulista senttimetreinä.

Kehitä luovuutta

TI-Innovator™ Hub -yksikön ja TI:n graafisten laskinten ja ohjelmistojen avulla voit yhdistää koodauksen ja teknisen suunnittelun tehden näin matematiikan ja luonnontieteiden opetuksesta osallistavampaa.