Education Technology

TI-Nspire™ CX II-T CAS Tekniset tiedot

Ominaisuudet Näyttö
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Muisti
90+ Mt tallennusmuistia /
64 Mt käyttömuistia
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Värit
Värillinen, taustavalaistu näyttö
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Virtalähde
Saa virtansa TI:n ladattavasta akusta (toimitetaan mukana)
USB-portti tietokoneen liittämiseen sekä tiedonsiirtoon
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Koko
320 x 240 kuvapistettä (halkaisija 3,2 tuumaa)
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for connection Liitännät
Mukana USB-kaapeli
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Resoluutio
125 DPI; 16-bittinen väri
download quick link icon Käyttöoppaat
TI-Nspire-oppaista saat apua, kun opettelet käyttämään TI-Nspire™ -teknologiaa. Lataa
license shield icon Asiakastuki
3 year limited warranty Tukinumero: 1.800.TI.CARES
Yhteydenottolomake Lisää tietoa
Ominaisuudet
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Muisti
90+ Mt tallennusmuistia /
64 Mt käyttömuistia
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Virtalähde
Saa virtansa TI:n ladattavasta akusta (toimitetaan mukana)
USB-portti tietokoneen liittämiseen sekä tiedonsiirtoon
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for connection Liitännät
Mukana USB-kaapeli
download quick link icon Käyttöoppaat
TI-Nspire-oppaista saat apua, kun opettelet käyttämään TI-Nspire™ -teknologiaa. Lataa
Näyttö
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Värit
Värillinen, taustavalaistu näyttö
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Koko
320 x 240 kuvapistettä (halkaisija 3,2 tuumaa)
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Resoluutio
125 DPI; 16-bittinen väri
license shield icon Asiakastuki
3 year limited warranty Tukinumero: 1.800.TI.CARES
Yhteydenottolomake Lisää tietoa

Sisäänrakennetut toiminnot

 • Tietokonealgebrajärjestelmän (CAS) ominaisuudet 
 • CAS-järjestelmän käytöstä poisto 
 • Funktio, parametrinen, polaarinen, sarjat ja 3D-kuvaajat
 • Useita graafisia toimintoja voidaan määrittää, tallentaa, piirtää ja analysoida yhdellä kertaa
 • Käyttäjän määrittämät listojen nimet Listat ja taulukot -sovelluksesta
 • Yksitoista interaktiivista zoomausominaisuutta
 • Numeerinen esitystapa taulukkomuodossa kaikille kuvaajatyypeille
 • Interaktiivinen analyysi funktion arvoista, nollakohdista, maksimeista, minimeistä, integraaleista ja derivaatoista
 • Kuusi eri kuvaajatyyliä ja 15 väriä valittavaksi kunkin piirretyn kuvaajan erottamiseksi
 • Matriisitoiminnot, joihin kuuluu käänteinen, determinantti, transponointi, lisäys, vähennetty riviporrastusmalli ja perusrivitoiminnot Muunna matriiseja luetteloiksi ja päin vastoin. Laske ominaisarvoja ja ominaisvektoreita.
 • Taulukkopohjainen yhden ja kahden muuttujan tilastoanalyysi, mukaan lukien logistinen, sinimuotoinen, mediaani-mediaani, lineaarinen, logaritminen, eksponentiaalinen, potenssi-, toisen ja kolmannen asteen polynominen regressiomalli
 • Kolme kuvaajatyyppiä tilastoaineiston sirontakuvaajille, xy-janakaavioille, histogrammeille, laatikko -kuvaajille ja normaalijakauman kuvaajille
 • Kehittynyt tilastoanalyysi, mukaan lukien 10 hypoteesin testaustoimintoa, seitsemän luottamusvälitoimintoa ja yksisuuntainen vaihteluanalyysi
 • 18 todennäköisyyden jakautumisfunktiota, sisältäen kertymäfunktion (CDF), todennäköisyystiheysfunktion (PDF) ja käänteisen todennäköisyysfunktion normaalijakaumalle, khiin neliölle sekä t- ja F-jakaumille ja CDF:n ja PDF:n binomi-, geometria- ja Poisson-jakaumille
 • Sisäänrakennetut interaktiiviset geometriaominaisuudet.
 • Nopeasti käytettävät aakkosnäppäimet
 • Helpot pudotusvalikot jäljittelevät tietokoneesta tuttuja ominaisuuksia
 • TI-Nspire-asiakirjojen käytön (.tns-tiedostot)
 • Kuvien käyttö (jpeg-, jpg-, bmp-, png-tiedostomuodot): voidaan sijoittaa graafisten elementtien päälle
 • Matemaattisten lausekkeiden tarkastelu symbolisessa muodossa, jonka avulla voidaan nähdä malleja ja ymmärtää matematiikan kaavojen takana.
 • Käsitteen eri esitysmuotojen visualisointi - algebra, graafinen, geometrinen, numeerinen ja kirjallinen.
 • Kemiaruutu-ominaisuudella voidaan helposti syöttää kemiallisia kaavoja ja yhtälöitä
 • Linkitettyjen esitysmuotojen muokkaus, jossa yhden muuttujan muuttaminen päivittää välittömästi muut ja osoittaa havainnollisesti yhteydet ilman ruudulta toiseen vaihtamista (esim. tartu kuvaajaan ja siirrä sitä nähdäksesi vaikutus, joka sillä on vastaaviin yhtälöihin ja taulukoituihin funktion arvoihin)
 • Sisältää erityisen ohjelmointiympäristön sekä ohjelmointikirjastot, joilla voidaan yleisesti käyttää käyttäjän määrittämiä funktioita ja ohjelmia
 • Upgradeable OS and computer software

Tiedon keruun tuki

 • Yhteensopivuus TI-Nspire™-laboratoriotelineen, Vernier EasyLink® USB -tiedonkeräimen ja Vernier EasyTemp® -lämpötila-anturin kanssa sallii oikeiden tietojen keräämisen ja analysoinnin." change to "mahdollistaa mittausdatan keräämisen ja analysoinnin.

Ohjelmointi

 • Python ja TI-Basic -ohjelmointikielillä voit luoda uusia funktioita ja tehtäviä teknologiaopetukseen.