Education Technology

TI-Nspire™ CX Premium - Opettajaohjelmisto

Havainnollista luonnontieteiden käsitteitä, rohkaise keskustelevaan oppimiseen ja luo vuorovaikutteisia aktiviteetteja luokkahuoneopetuksen elävöittämiseksi.

Python -ohjelmointikieli on nyt käytettävissä viimeisimmässä TI-Nspire™ CX II-T CAS kämmenlaitteessa ja tietokoneohjelmistossa. Tämä ohjelmointikieli on helppokäyttöinen ja suosittu oppilaitoksissa ja yritysmaailmassa.

Tietokone? Kämmenlaite? Molemmat - ja paljon muuta!

TI-Nspire™ CX Premium -ohjelmistossa yhdistyvät TI-Nspire CX II-T -toiminnot sekä ominaisuudet, jotka lisäävät oppilaiden kiinnostusta ja auttavat sitouttaman heidät opetettavaan aiheeseen.

Raivaa uusia polkuja oppimiselle

Uudet ja entistä nopeammat vuorovaikutteiset ominaisuudet motivoivat opiskelijoita. Matematiikan ja luonnontieteiden käsitteiden havainnollistaminen vuorovaikutteisesti on nyt helpompaa kuin koskaan aikaisemmin:

Animoidut kuvaajat

Havainnollista funktio-, parametri- ja napakoordinaatistokuvaajia, jotka piirretään ruudulle reaaliaikaisesti.

Dynaamiset parametrit

Tutki dynaamisten kertoimien välisiä suoria yhteyksiä yhtälöissä ja kuvaajissa.

Parannetut TI-Basic-ohjelmointitoiminnot

Kirjoita koodia, jonka avulla voit visualisoida ja havainnollistaa matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan avainkäsitteitä.

Jakamalla näytön muistiinpanot ja kuvaajat -sovellusten kesken, saadaan rakennettua selkeä vastaus. Muistiinpanot -sovelluksessa voidaan kirjoittaa perustelut, kaavat ja laskea myös laskut.

Koevastauksen havainnollistava kuva suorakulmaisesta kolmiosta on piirretty Widget -lisäosalla.

Yksiköiden käyttäminen auttaa opiskelijaa välttämään virheet yksikkömuunnoksissa myös matematiikan laskuissa.

Enemmän kuin kuvaajia

Opettajan Premium-ohjelmistoversio sisältää samat matematiikka-, fysiikka- ja tilastosovellukset, jotka löytyvät sisäänrakennettuina TI-Nspire™ CX -grafiikkalaskimien tuoteperheestä.


Laskin
Suorita laskutoimituksia hyödyntämällä oikeita matemaattisia merkintöjä.
Listat & taulukot
Yhdistä laskentataulukon toimintoja matemaattisiin laskutoimituksiin.
Kuvaajat
Kuvaa, tutki ja animoi funktioita, yhtälöitä ja epäyhtälöitä.
Data ja tilastot
Dynaamisten kuvaajien laadinta ja tietojen vuorovaikutteinen analysointi.
Geometria
Muodosta ja tutki dynaamisia geometrisiä kuvioita ja niiden ominaisuuksia.
Muistiinpanot
Luo vuorovaikutteisia aktiviteetteja, asiakirjoja tai raportteja.
DataQuest™
Helppokäyttöinen tietojen plug & play -keruuominaisuus ja luonnontieteellisen datan analysointi
TI-Nspire CX II Programming icon Ohjelmointi
Python ja TI-Basic -ohjelmointikielillä voit luoda uusia funktioita ja tehtäviä teknologiaopetukseen.

Näytä esimerkki koko luokalle kerralla


Näytä oppilaille, miten kämmenlaitteita voidaan käyttää matemaattisten laskutoimitusten ja pulmatehtävien ratkaisemiseen.

Auta oppilaita tutustumaan käsitteisiin ryhmätyönä

Pyydä oppilaita esittelemään tehtävänratkaisuja, selittämään ajatuksenkulkua ja ottamaan ohjat luokkahuoneessa Live Presenter -työkalun avulla.

Maksimoi oppimiseen käytössä oleva aikaaximize

Opettajan Premium-laskinohjelmistoon sisältyvät sekä numeerisen laskimen toiminnot että Computer Algebra System (CAS) -järjestelmän grafiikkalaskintoiminnot, jotta opettaja voi mahdollisimman joustavasti kuvata käsitteitä, asioiden välisiä suhteita sekä esitellä laskimen käyttöä käytännössä.

Tuotetukikeskus

Miten voimme auttaa sinua tänään?

Ota yhteyttä

Teachers Teaching with Technology™ (T³™)

T³ tarjoaa tukea ja opetusmateriaaleja, jotka sopivat suomalaiseen opetussuunnitelmaan.

Lue lisää