Education Technology

TI-Nspire™ CX Premium - Opettajaohjelmisto

Havainnollista luonnontieteiden käsitteitä, rohkaise keskustelevaan oppimiseen ja luo vuorovaikutteisia aktiviteetteja luokkahuoneopetuksen elävöittämiseksi.

Ostopaikat

Python -ohjelmointikieli on nyt käytettävissä viimeisimmässä TI-Nspire™ CX II-T CAS kämmenlaitteessa ja tietokoneohjelmistossa. Tämä ohjelmointikieli on helppokäyttöinen ja suosittu oppilaitoksissa ja yritysmaailmassa.

Tietokone? Kämmenlaite? Molemmat - ja paljon muuta!

TI-Nspire™ CX Premium -ohjelmistossa yhdistyvät TI-Nspire CX II-T -toiminnot sekä ominaisuudet, jotka lisäävät oppilaiden kiinnostusta ja auttavat sitouttaman heidät opetettavaan aiheeseen.

Raivaa uusia polkuja oppimiselle

Uudet ja entistä nopeammat vuorovaikutteiset ominaisuudet motivoivat opiskelijoita. Matematiikan ja luonnontieteiden käsitteiden havainnollistaminen vuorovaikutteisesti on nyt helpompaa kuin koskaan aikaisemmin:

Animoidut kuvaajat

Havainnollista funktio-, parametri- ja napakoordinaatistokuvaajia, jotka piirretään ruudulle reaaliaikaisesti.

Dynaamiset parametrit

Tutki dynaamisten kertoimien välisiä suoria yhteyksiä yhtälöissä ja kuvaajissa.

Parannetut TI-Basic-ohjelmointitoiminnot

Kirjoita koodia, jonka avulla voit visualisoida ja havainnollistaa matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan avainkäsitteitä.

Jakamalla näytön muistiinpanot ja kuvaajat -sovellusten kesken, saadaan rakennettua selkeä vastaus. Muistiinpanot -sovelluksessa voidaan kirjoittaa perustelut, kaavat ja laskea myös laskut.

Koevastauksen havainnollistava kuva suorakulmaisesta kolmiosta on piirretty Widget -lisäosalla.

Yksiköiden käyttäminen auttaa opiskelijaa välttämään virheet yksikkömuunnoksissa myös matematiikan laskuissa.

Enemmän kuin kuvaajia

Opettajan Premium-ohjelmistoversio sisältää samat matematiikka-, fysiikka- ja tilastosovellukset, jotka löytyvät sisäänrakennettuina TI-Nspire™ CX -grafiikkalaskimien tuoteperheestä.


Laskin
Suorita laskutoimituksia hyödyntämällä oikeita matemaattisia merkintöjä.
Listat & taulukot
Yhdistä laskentataulukon toimintoja matemaattisiin laskutoimituksiin.
Kuvaajat
Kuvaa, tutki ja animoi funktioita, yhtälöitä ja epäyhtälöitä.
Data ja tilastot
Dynaamisten kuvaajien laadinta ja tietojen vuorovaikutteinen analysointi.
Geometria
Muodosta ja tutki dynaamisia geometrisiä kuvioita ja niiden ominaisuuksia.
Muistiinpanot
Luo vuorovaikutteisia aktiviteetteja, asiakirjoja tai raportteja.
DataQuest™
Helppokäyttöinen tietojen plug & play -keruuominaisuus ja luonnontieteellisen datan analysointi
TI-Nspire CX II Programming icon Ohjelmointi
Lisää itse uusia toimintoja ja luo monipuolisia tiede-, teknologia-, tekniikka- ja matematiikkatehtäviä

Näytä esimerkki koko luokalle kerralla


Näytä oppilaille, miten kämmenlaitteita voidaan käyttää matemaattisten laskutoimitusten ja pulmatehtävien ratkaisemiseen.

Auta oppilaita tutustumaan käsitteisiin ryhmätyönä

Pyydä oppilaita esittelemään tehtävänratkaisuja, selittämään ajatuksenkulkua ja ottamaan ohjat luokkahuoneessa Live Presenter -työkalun avulla.

Maksimoi oppimiseen käytössä oleva aikaaximize

Opettajan Premium-laskinohjelmistoon sisältyvät sekä numeerisen laskimen toiminnot että Computer Algebra System (CAS) -järjestelmän grafiikkalaskintoiminnot, jotta opettaja voi mahdollisimman joustavasti kuvata käsitteitä, asioiden välisiä suhteita sekä esitellä laskimen käyttöä käytännössä.

Päivitä Premium-versioon

Jos käytät TI-Nspire™ CX -laskinta ja opettajan TI-Nspire™ CX CAS -ohjelmistoa, lataa uudet ominaisuudet ja toiminnot nyt.*

TI-Nspire™ CX- ekosysteemi

Muodosta kokonaisvaltainen oppimiskokemus

Opettajan TI-Nspire™ CX Premium -ohjelmisto on osa ekosysteemiä, joka muodostaa saumattoman, matematiikan ja luonnontieteiden opetusta tukevan ympäristön ja rohkaisee oppilaita kysymään ja tutkimaan sekä auttaa heitä ymmärtämään oppimaansa.

Lisätietoja

TI-Nspire CX II CAS T callout ecosystem

Teachers Teaching with Technology™ (T³™)

Ammatillinen täydennyskoulutus

T3 tarjoaa tukea ja opetusmateriaaleja, jotka sopivat suomalaiseen opetussuunnitelmaan.

Opettajan TI-Nspire™ CX Premium -ohjelmisto ominaisuudet

Sisäänrakennetut toiminnot

 • CAS-järjestelmän käytöstä poisto - Kytke algebratoiminnot pois käytöstä helposti Press-to-Test-asetusten valintaikkunassa tai asiakirjan asetuksissa.
 • Ohjattu deSolve-toiminto - Vähentää syntaksivirheitä ratkaistaessa differentiaaliyhtälöitä
 • Sisältää kaksi ohjelmistoa: (1) TI-Nspire™ Teacher Software ja (2) TI-Nspire™ CAS Teacher Software, joka sisältää sisäänrakennetut tietokonealgebrajärjestelmän (CAS) ominaisuudet.
 • Lisätty matematiikkapiirto -ominaisuus, joka muuntaa vapaamuotoiset kuviot täydellisiksi muodoiksi
 • Sisäänrakennettu TI-SmartView™ -emulaattori TI-Nspire™ -kämmenlaitteiden käytön esittelyyn.
 • Kysymyssovellus erityyppisten kysymysten luontiin: esim. avoimet vastaukset, monivalinnat, oikein/väärin, yhtälöt, koordinaatiston pisteet, kuvat ja ilmaukset.
 • Sisältö-työalue, jonka kautta voit käsitellä omia tiedostojasi verkosta sekä MathNspired- tai ScienceNspired-sivustojen ennalta laadittua sisältöä
 • Funktio, parametrinen, polaarinen, sarjat ja 3D-kuvaajat
 • Useita graafisia toimintoja voidaan määrittää, tallentaa, piirtää ja analysoida yhdellä kertaa
 • Käyttäjän määrittämät listojen nimet Listat ja taulukot -sovelluksesta
 • Yksitoista interaktiivista zoomausominaisuutta
 • Numeerinen esitystapa taulukkomuodossa kaikille kuvaajatyypeille
 • Interaktiivinen analyysi funktion arvoista, nollakohdista, maksimeista, minimeistä, integraaleista ja derivaatoista
 • Kuusi eri kuvaajatyyliä ja 15 väriä valittavaksi kunkin piirretyn kuvaajan erottamiseksi
 • Matriisitoiminnot, joihin kuuluu käänteinen, determinantti, transponointi, lisäys, vähennetty riviporrastusmalli ja perusrivitoiminnot Muunna matriiseja luetteloiksi ja päin vastoin. Laske ominaisarvoja ja ominaisvektoreita.
 • Taulukkopohjainen yhden ja kahden muuttujan tilastoanalyysi, mukaan lukien logistinen, sinimuotoinen, mediaani-mediaani, lineaarinen, logaritminen, eksponentiaalinen, potenssi-, toisen ja kolmannen asteen polynominen regressiomalli
 • Kolme kuvaajatyyppiä tilastoaineiston sirontakuvaajille, xy-janakaavioille, histogrammeille, laatikko -kuvaajille ja normaalijakauman kuvaajille
 • Kehittynyt tilastoanalyysi, mukaan lukien 10 hypoteesin testaustoimintoa, seitsemän luottamusvälitoimintoa ja yksisuuntainen vaihteluanalyysi
 • 18 todennäköisyyden jakautumisfunktiota, sisältäen kertymäfunktion (CDF), todennäköisyystiheysfunktion (PDF) ja käänteisen todennäköisyysfunktion normaalijakaumalle, khiin neliölle sekä t- ja F-jakaumille ja CDF:n ja PDF:n binomi-, geometria- ja Poisson-jakaumille
 • Sisäänrakennetut interaktiiviset geometriaominaisuudet.
 • TI-Nspire-asiakirjojen käytön (.tns-tiedostot) Työn tallennuksen ja tarkastelun; TI-Nspire-asiakirjojen luonnin, muokkauksen ja tallennuksen (.tns-tiedostot) Tiedostoyhteensopivuuden TI-Nspire™-ohjelmiston ja TI-Nspire™-kämmenlaitteiden välillä Jakamisen kiinteän sähköpostin ja Dropbox-toiminnon avulla
 • Kuvien käyttö (jpeg-, jpg-, bmp-, png-tiedostomuodot): voidaan sijoittaa graafisten elementtien päälle
 • Matemaattisten lausekkeiden tarkastelu symbolisessa muodossa, jonka avulla voidaan nähdä malleja ja ymmärtää matematiikan kaavojen takana.
 • Käsitteen eri esitysmuotojen visualisointi - algebra, graafinen, geometrinen, numeerinen ja kirjallinen.
 • Kemiaruutu-ominaisuudella voidaan helposti syöttää kemiallisia kaavoja ja yhtälöitä
 • Linkitettyjen esitysmuotojen muokkaus, jossa yhden muuttujan muuttaminen päivittää välittömästi muut ja osoittaa havainnollisesti yhteydet ilman ruudulta toiseen vaihtamista (esim. tartu kuvaajaan ja siirrä sitä nähdäksesi vaikutus, joka sillä on vastaaviin yhtälöihin ja taulukoituihin funktion arvoihin)

Järjestelmävaatimukset

Järjestelmävaatimukset Windows®

 • Windows® 10
 • Yhteensopiva64-bit järjestelmien kanssa
 • Prosessori: Intel®  Core i3 tai uudemman sukupolven prosessori (Pois lukien Intel®  Atom)
 • RAM: 4 GB
 • Kovalevy: Noin 1 GB vapaata tallennustilaa
 • Näytön tarkkuus: 1024 x 768 (minimi) - UHD 3840 x 2160 (maksimi)
 • Internet -yhteys asennusta varten

Järjestelmävaatimukset Mac®

 • Mac® OS 10.15
 • Processor: Mac 2012 tai uudempir
 • RAM: 2GB
 • Kovalevy: Noin 1 GB vapaata tallennustilaa
 • Näytön tarkkuus: 1024 x 768 (min)
 • Internet -yhteys asennusta varten 

Ohjelmointi

 • Valittavanasi on nyt Python ja TI-Basic -ohjelmointikielet
 • Sisältää erityisen ohjelmointiympäristön sekä ohjelmointikirjastot, joilla voidaan yleisesti käyttää käyttäjän määrittämiä funktioita ja ohjelmia

Lisenssivaihtoehdot {Ohjelmisto}


Yksittäislisenssi (PC ja Mac®)
 • Lisenssi myönnetään yhdelle tietokoneelle
Volyymilisenssi (PC ja Mac®)
 • Ohjelmisto voidaan asentaa tiettyyn määrään tietokoneita
 • Ohjelmisto voidaan levittää käyttöön monilla standardeilla levitysmenetelmillä
 • Ohjelmisto aktivoidaan verkossa
 • Ohjelmiston käyttöön ei tarvita verkkoliitäntää
Koulun hallinnoima lisenssi (PC ja Mac®)
 • Ohjelmisto voidaan asentaa tiettyyn määrään tietokoneita tietyille käyttäjille.
 • Ohjelmisto voidaan levittää käyttöön monilla standardeilla levitysmenetelmillä
 • Lisenssi jaetaan tietokoneelle lisenssipalvelusta (toisin sanoen palvelimesta)
 • Ohjelmiston käyttöoikeuteen sisältyy tietty "laina-aika", jonka aikana ohjelmistoa voi käyttää kotona tai koulun verkon ulkopuolella 30 päivän ajan. Kun laina-aika on kulunut umpeen, tietokoneiden käytön jatkamiseksi ne tulee liittää koulun verkkoon
 • Jatkuvat lisenssit vaativat lisenssin jatkamisen vuosittain ilman lisämaksua

Tiedon keruun tuki

 • Yhteensopivuus TI-Nspire-laboratoriotelineen, Vernier EasyLink® USB -tunnistimen ja Vernier EasyTemp® -lämpötila-anturin kanssa sallii oikeiden tietojen keräämisen ja analysoinnin

Tuki kämmenlaitteille

 • Yhteensopiva TI-Nspire™ CX, TI-Nspire™ CX CAS, ja TI-Nspire™ CX II-T CAS -kämmenlaitteiden kanssa.

Asiakastuki

Mac on Apple Inc: n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa. ja muissa maissa. Microsoft on sen omistajan rekisteröity tavaramerkki.

Resurssit

Hyödynnä TI:n kattavaa ilmaisten aktiviteettien ja palveluiden valikoimaa tietokoneohjelmistollesi.

Käyttöoppaat {KAIKKI)

TI-Nspire-oppaista saat apua, kun opettelet käyttämään TI-Nspire -teknologiaa

Käyttöjärjestelmä {KAIKKI}

Lataamalla uusimman version voit varmistaa, että kämmenlaitteessa on käytettävissä uusimmat ominaisuudet ja toiminnot.