Education Technology

Teachers Teaching with Technology

Syksyn koulutuskiertue starttaa!

Texas Instruments tarjoaa tänäkin syksynä ilmaista T3 –koulutusta MAOL –kerhoille. Koulutukset tukevat opettajia siirryttäessä hyödyntämään tietokonetta opetuksessa. Sähköiset YO-kirjoitukset ja Abitti kurssikokeet tuovat tietokoneet myös matemaattisten aineiden arkisiksi työvälineiksi tästä syksystä alkaen. Tietokone on monipuolinen apuväline matemaattisten aineiden (MAA/MAB/FY/KE) oppimisen tukena. Nämä oppiaineet asettavat erityisvaatimuksia käytettäville työvälineille.

Texas Instrumentsin kehittämä TI-Nspire CAS-ohjelmisto (PC/MAC/iPad) sisältää kaiken samassa paketissa. TI-Nspire CAS –ohjelmisto on opiskelijoiden käytettävissä Abitti ja Digabi –ympäristöissä. Tämä säästää aikaa sekä tukee oppimista kytkemällä tekstin, kaavat, laskut ja mallikuvat dynaamisesti yhteen. Ohjelmisto on erittäin helppokäyttöinen ja sitä on menestyksekkäästi käytetty esimerkiksi Tanskalaisissa lukioissa jo yli viiden vuoden ajan. Ohjelmiston monipuolinen asiakirjarakenne mahdollistaa laajojenkin oppimateriaalikokonaisuuksien rakentamisen. Samoin onnistuu kätevästi koeratkaisujen kokoaminen luonnollisesti jakautuen eri tehtäviin ja useille sivuille.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

  • Ohjelmiston käytön perusteet
  • Mielenkiintoiset tutkimustehtävät CAS-laskennan ja dynaamisten työvälineiden avulla
  • MAY1 -kurssin esimerkkejä mm. lukujonojen ja sarjojen tutkimiseen
  • Luonnontieteen erityistarpeita (numeerisen datan analysoiminen, luonnonvakiot, mittayksiköiden hyödyntäminen laskuissa, dynaamiset voimakuviot)
  • Koevastauksen laatiminen sähköisesti (kaavat, laskut, perustelut, reaktioyhtälöt, kuviot jne.)
  • Valmiin oppimateriaalin esittelyä (matematiikan oppituntikokonaisuudet, luonnontieteen simulaatiot)
  • 4.3. päivityksen uudet ominaisuudet


Koulutuksessa lähdetään liikkeelle perusteista, mutta koulutuksen aikana tulee varmasti uutta myös tottuneille käyttäjille

Suosittuja T3-koulutuksia järjestetään kouluilla, MAOL -kerhoilla ja useissa eri koulutustapahtumissa. Jos haluat paikkakunnallesi ajankohtaista tietoa matematiikan, fysiikan ja kemian opetusteknolgiasta ja sen pedagogisesti tehokkaasta hyödyntämisestä, ota yhteyttä: markku.parkkonen@nspire.fi

T³:n Euroopan sivut T3 Europe ja maailman T3 World wide kotisivut.