Education Technology

Tekniset tiedot

Sisäänrakennetut toiminnot

 • Tietokonealgebrajärjestelmän (CAS) ominaisuudet
 • Lisätty matematiikkapiirto -ominaisuus, joka muuntaa vapaamuotoiset kuviot täydellisiksi muodoiksi
 • Funktio, parametrinen, polaarinen, sarjat ja 3D-kuvaajat
 • Useita graafisia toimintoja voidaan määrittää, tallentaa, piirtää ja analysoida yhdellä kertaa
 • Käyttäjän määrittämät listojen nimet Listat ja taulukot -sovelluksesta
 • Yksitoista interaktiivista zoomausominaisuutta
 • Numeerinen esitystapa taulukkomuodossa kaikille kuvaajatyypeille
 • Interaktiivinen analyysi funktion arvoista, nollakohdista, maksimeista, minimeistä, integraaleista ja derivaatoista
 • Kuusi eri kuvaajatyyliä ja 15 väriä valittavaksi kunkin piirretyn kuvaajan erottamiseksi
 • Matriisitoiminnot, joihin kuuluu käänteinen, determinantti, transponointi, lisäys, vähennetty riviporrastusmalli ja perusrivitoiminnot Muunna matriiseja luetteloiksi ja päin vastoin. Laske ominaisarvoja ja ominaisvektoreita.
 • Taulukkopohjainen yhden ja kahden muuttujan tilastoanalyysi, mukaan lukien logistinen, sinimuotoinen, mediaani-mediaani, lineaarinen, logaritminen, eksponentiaalinen, potenssi-, toisen ja kolmannen asteen polynominen regressiomalli
 • Kolme kuvaajatyyppiä tilastoaineiston sirontakuvaajille, xy-janakaavioille, histogrammeille, laatikko -kuvaajille ja normaalijakauman kuvaajille
 • Kehittynyt tilastoanalyysi, mukaan lukien 10 hypoteesin testaustoimintoa, seitsemän luottamusvälitoimintoa ja yksisuuntainen vaihteluanalyysi
 • 18 todennäköisyyden jakautumisfunktiota, sisältäen kertymäfunktion (CDF), todennäköisyystiheysfunktion (PDF) ja käänteisen todennäköisyysfunktion normaalijakaumalle, khiin neliölle sekä t- ja F-jakaumille ja CDF:n ja PDF:n binomi-, geometria- ja Poisson-jakaumille
 • Sisäänrakennetut interaktiiviset geometriaominaisuudet.
 • TI-Nspire-asiakirjojen käytön (.tns-tiedostot)  Työn tallennuksen ja tarkastelun; TI-Nspire-asiakirjojen luonnin, muokkauksen ja tallennuksen (.tns-tiedostot)  Tiedostoyhteensopivuuden TI-Nspire™-ohjelmiston ja TI-Nspire™-kämmenlaitteiden välillä   Jakamisen kiinteän sähköpostin ja Dropbox-toiminnon avulla
 • Kuvien käyttö (jpeg-, jpg-, bmp-, png-tiedostomuodot): voidaan sijoittaa graafisten elementtien päälle
 • Matemaattisten lausekkeiden tarkastelu symbolisessa muodossa, jonka avulla voidaan nähdä malleja ja ymmärtää matematiikan kaavojen takana.
 • Käsitteen eri esitysmuotojen visualisointi - algebra, graafinen, geometrinen, numeerinen ja kirjallinen.
 • Kemiaruutu-ominaisuudella voidaan helposti syöttää kemiallisia kaavoja ja yhtälöitä
 • Linkitettyjen esitysmuotojen muokkaus, jossa yhden muuttujan muuttaminen päivittää välittömästi muut ja osoittaa havainnollisesti yhteydet ilman ruudulta toiseen vaihtamista (esim. tartu kuvaajaan ja siirrä sitä nähdäksesi vaikutus, joka sillä on vastaaviin yhtälöihin ja taulukoituihin funktion arvoihin)

Järjestelmävaatimukset

Järjestelmävaatimukset för Windows®

 • Windows® 10, Windows® 11
 • Yhteensopiva 64-bit järjestelmien kanssa
 • Processorhastighet: Intel Core i3 tai uudemman sukupolven prosessori
 • RAM: 8 Gt (suositellaan 16 Gt)
 • Hårddisk: Ungefär 1 Gt tillgängligt hårddiskutrymme
 • Skärmupplösning: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
 • Aktiivinen Internet-yhteys asennusta ja käyttöoikeuden säännöllistä tarkistamista varten.

Järjestelmävaatimukset för Mac®

 • macOS® 12, macOS® 13 (Intel-alusta ja Apple Silicon ja Rosetta2)
 • Processor: Mac 2015 tai uudempir
 • Hårddisk: Ungefär 1 Gt tillgängligt hårddiskutrymme
 • Skärmupplösning: 1024 x 768
 • Aktiivinen Internet-yhteys asennusta ja käyttöoikeuden säännöllistä tarkistamista varten.

Lisenssivaihtoehdot

Yhden käyttäjän lisenssi

 • Käyttäjätilipohjainen lisenssi
 • Mahdollistaa ohjelmiston käytön yhdellä tilillä
 • Saatavilla on käyttöoikeus vuodeksi ja kolmeksi vuodeksi

Usean käyttäjän lisenssi

 • Käyttäjätilipohjainen lisenssi
 • Mahdollistaa ohjelmiston käytön usealle käyttäjätilille
 • Saatavilla on käyttöoikeus vuodeksi ja kolmeksi vuodeksi

Ohjelmointi

 • Valittavanasi on nyt Python ja TI-Basic -ohjelmointikielet
 • Sisältää erityisen ohjelmointiympäristön sekä ohjelmointikirjastot, joilla voidaan yleisesti käyttää käyttäjän määrittämiä funktioita ja ohjelmia

Tiedon keruun tuki

 • Yhteensopivuus TI-Nspire-laboratoriotelineen, Vernier EasyLink® USB -tunnistimen ja Vernier EasyTemp® -lämpötila-anturin kanssa sallii oikeiden tietojen keräämisen ja analysoinnin

Tuki kämmenlaitteille

Yhteensopiva -laitteen kanssa:

 • TI-Nspire™ CX
 • TI-Nspire™ CX CAS
 • TI-Nspire™ CX II-T CAS

Asiakastuki

 • 3 year limited warranty
 • Tukinumero: 1.800.TI.CARES
 • Yhteydenottolomake
 • Lisää tietoa
 • Luokkatehtäviä saatavissa
 • Workshop-lainausohjelma: lainaa TI-laskimia arviointia tai workshopeja varten
 • TI Technology Rewards -ohjelma: pisteillä lunastettavissa lisää TI-tuotteita ja -palveluita
 • Saatavana täydellisiä opaskirjoja

Mac, Rosetta ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Microsoft on omistajansa rekisteröity tavaramerkki.