Education Technology

TI-Innovator™ Hub -yksikköön ja TI LaunchPad™ -ohjaimeen

Luokkaopetukseen kehitetty ratkaisu, joka muuttaa uteliaisuuden asioiden ymmärtämiseksi

Innovator Hub

Inspiroi uuden sukupolven innovaattoreita ja keksijöitä

TI-Innovator™ Hub on TI-Innovator™-järjestelmän keskeinen osa, joka monipuolistaa ja täydentää Texas Instrumentsin graafisten laskinten käyttöä tarjoten oppilaille mahdollisuuden hyödyntää koodausta projektitöissään.

TI-Innovator™ Hub

TI-Innovator™ Hub -yksikkö on TI-Innovator™-järjestelmän keskeinen osa, joka on suunniteltu monipuolistamaan ja täydentämään Texas Instrumentsin graafisten laskinten ja ohjelmistojen käyttöä, jotta oppilaat voisivat hyödyntää koodausta projektitöissään oppitunnilla.

Enemmän toimintoja

TI-Innovator™ Hub tukee TI-Nspire™ CX CAS -ohjelmistoa ja -kämmenlaitteita sekä TI-84 Plus- graafista laskinta.

Python -ohjelmointia TI-Nspire™ -teknologialla ja TI-Innovator™ Hub -yksiköllä.

Saatavilla koulun alussa 2020.

Lue lisää

Koodaa, suunnittele ja rakenna.

10 Minutes of Code -verkkotehtävät TI-Innovator™ Hub -yksikölle

Tehtävät on laadittu oppilaiden perehdyttämiseksi koodauksen perusteisiin. Lisäksi ne helpottavat matemaattisten käsitteiden ja ohjelmointilogiikan ymmärtämistä ja kehittävät ohjelmointitaitoja TI-Nspire™ CX -teknologian ja TI-Innovator™ Hub -yksikön avulla.

Kehitä luovuutta

TI-Innovator™ Hub -yksikön ja TI:n graafisten laskinten ja ohjelmistojen avulla voit yhdistää koodauksen ja teknisen suunnittelun tehden näin matematiikan ja luonnontieteiden opetuksesta osallistavampaa.

Käytännön kokemukset

Alan insinöörienkin käyttämä integroitu TI LaunchPad™ -kortti tutustuttaa oppilaat varhaisessa vaiheessa käytännön sovelluksiin.

Helppo kytkeä ja käyttää

Pakkauksen avaamisen jälkeen TI-Innovator™ Hub -yksikkö on valmis liitettäväksi ohjelmiston sisältävään TI-Nspire™ CX CAS -kämmenlaitteeseen tai tietokoneeseen.

Nosta STEM-aineet seuraavalle tasolle

Yksikkö sisältää portit koekytkentälevyjen liittämiseen, jolloin oppilaat voivat tehdä ”avoimempia” ja joustavampia tehtäviä sekä luoda omia projektejaan.

Rajoittamattomat mahdollisuudet

Usean tulo- ja lähtöportin ansiosta TI-Innovator™ Hub -yksikössä on runsaasti kapasiteettia, ja se motivoi oppilaita käyttämään mielikuvitustaan sekä suunnittelemaan, luomaan ja testaamaan luovia ratkaisuja.

Yhteistoimintaa todellisuuden kanssa

Oppilaat voivat koodata ja ohjelmoida toimivia ratkaisuja, jotka aktivoivat TI-Innovator™ Hub -yksikköön sisältyvän puna-vihreä-sinisen LED-valon, yhden punaisen LED-valon, valoanturin ja kaiuttimen.

Suunniteltu luokkaopetukseen

TI-Innovator™ Hub -yksikön kestävä kotelo on suunniteltu käytettäväksi luokkaopetuksessa.

Edistä STEM-aineiden ymmärrystä TI-Innovator™-pakettien avulla

TI-Innovator™-lisävarusteiden avulla voit monipuolistaa edelleen TI-Innovator™ Hub -yksikön käyttömahdollisuuksia.

TI-Innovator™ Breadboard -paketti

Monenlaisissa projektitehtävissä tarvittava paketti, joka sisältää vastuksia, kondensaattoreita, valodiodeja sekä muita komponentteja elektroniikan periaatteiden tutkimista varten.

TI-Innovator™ I/O-moduulipaketti

Science Through Engineering Design -tehtävissä tarvittava paketti, joka sisältää servomoottorin, värähtelymoottorin, valoanturin sekä valkoiset LED-valot.

Etäisyysmittausmoduuli (ultraääni)

Moduuli mittaa etäisyyden moduulista senttimetreinä.

Specifikation för TI-Innovator™ Hub

Laitteisto

 • Kestävä kotelo
 • Kolme tuloporttia
 • Kolme lähtöporttia
 • Kytkentälevyn liitin, 20 merkittyä nastaa
 • I²C-portti
 • Mini-USB-portti (DATA-liitäntä graafiselle TI-laskimelle tai tietokoneelle, jossa on TI-Nspire™ CX -ohjelmisto)
 • Mikro-USB-portti (ulkoisen virtalähteen liitäntä)
 • Ohjaimena MSP-EXP432P401-ET TI LaunchPad™-kortti

Sisäänrakennetut komponentit

 • Punainen LED-valo
 • RGB LED -valo (punainen/vihreä/sininen)
 • Valoisuusanturi
 • Kaiutin

Yhteensopiva kuvaajien piirtoteknologia

 • TI-84 Plus CE-T- graafinen laskin
 • TI-Nspire™ CX II-T CAS-kämmenlaite
 • TI-Nspire™ CX -kämmenlaite
 • TI-Nspire™ CX CAS -kämmenlaite
 • TI-Nspire™ CX CAS- opiskelijan ohjelmisto
 • TI-Nspire™ CX Premium- opettajan ohjelmisto
 • TI-Nspire™ CX- ja TI-Nspire™ CX CAS- opettajan ohjelmisto
 • TI-Nspire™ CX Navigator -ohjelmisto
 • TI-Nspire™ CX Navigator™ NC -ohjelmisto

Yhteensopivat ohjelmointikielet

 • TI Basic (TI-84 Plus CE-T- graafisen laskimen tai TI-Nspire™ CX -teknologian kautta)
 • Lua (TI-Nspire™ CX -teknologian kautta)

Varusteet

 • I/O-moduulipakkaus»Valoanturimoduuli irrotettavalla kaapelilla
  • LED-valomoduuli irrotettavalla kaapelilla
  • Värähtelymoottorimoduuli irrotettavalla kaapelilla
  • Servomoottori kiinteällä kaapelilla
  • Etäisyysmittausmoduuli (ultraääni)

 • KytkentälevypakkausSisältää kytkentälevyn ja useita opiskelua helpottavia komponentteja, kuten valodiodeja, vastuksia, termistorin, kytkimiä, potentiometrin, segmenttinäytön, pienen tasavirtamoottorin jne.

 • Ulkoinen akku TI-Innovator™ Hub -yksikölle

Sketch-ohjelmiston päivityksen järjestelmävaatimukset

Systemkrav för Windows®
 • Windows® 7 SP1, Windows 10
 • Kompatibelt med 32-bitars och 64-bitars operativsystem
 • Processorhastighet: Intel Core i3 tai uudemman sukupolven prosessori (Pois lukien Intel Atom)
 • RAM: 4 GB
 • Hårddisk: Ungefär 100 MB tillgängligt hårddiskutrymme
 • Skärmupplösning: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
Systemkrav för Mac®
 • Mac® OS X 10.12, 10.13
 • Processor: Mac 2008 tai uudempir
 • RAM: 4 GB
 • Hårddisk: Ungefär 100 MB tillgängligt hårddiskutrymme
 • Skärmupplösning: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)

Tuki

Varusteet

TI-Innovator™-pakkaus ja -moduulit sisältävät komponentit, jotka tarvitaan TI-Innovator™ Hub -yksikön toimintojen lisäämiseen.

Plug-and-Play lisäosat

TI-Innovator ™ Hub -yksikön ominaisuuksia voidaan laajentaa kätevästi liittämällä sen input tai output -liitäntöihin lisäosia aina moottoreista ympäristöä tarkkaileviin antureihin ja ledinäyttöihin.

Kategoriat

Ledinäytöt

TI-RGB taulu

TI-RGB taulu sisältää 16 ohjelmoitavaa RGB -lediä. Pakkaus sisältää taulun liäsksi tarvittavan kaapelin.

Valkoinen LED, 5 kpl

Valkoinen LED-valo: valkoista valoa säteilevä valodiodi. Pakkaus sisältää Ledit ja tarvittavat kaapelit.

Liikeanturit

Etäisyysmittausmoduuli (ultraääni)

Yksikkö ohjelmointia ja STEM-aineiden projekteja varten, mittaa etäisyyden moduulista senttimetreinä. Pakkaus sisältää anturin ja kaapelin.

Ympäristöanturit

Valaistusanturi, 5 kpl

Valoanturi: ympäristön valoisuuteen reagoiva anturi. Pakkaus sisältää viisi anturia ja kaapelia.

Kosteusanturi, 5 kpl

Anturi mittaa maaperän kosteutta, jotta voidaan arvioida esim. kasvihuoneen mullan kosteuspitoisuutta ja kastelutarvetta. Pakkaus sisältää anturit ja kaapelit.

Lämpötila-anturi, 5 kpl

Anturi mittaa lämpötilaa. Pakkaus sisältää anturit ja kaapelit.

Lämpötila- ja kosteusanturi (DHT)

Anturi mittaa suhteellista kosteutta ja lämpötilaa. Pakkaus sisältää anturit ja kaapelit.

 Actuators and motors

Servomoottori, 5 kpl

Portaattomasti säädettävä 360 asteen servomoottori. Pakkaus sisältää servomoottorit ja kaapelit.

Värähtelymoottori, 5 kpl

Kolikon muotoinen värähtelymoottori. Paketti sisältää moottorit ja kaapelit.

Vesipumppu, 5 kpl

Upotettavaa vesipumppua voidaan käyttää projekteissa joissa järjestetään esim. kastelua. Pakkaus sisältää pumput, letkut.

 Power and signal control

MOFSET -moduuli, 5 kpl

Tämän avulla voidaan ohjata tasavirtamoottoreita ja pumppuja. Tämä ei ole yheensopiva vaihtovirtalaitteiden kanssa. Paketti sisältää moduulit ja AA paristokotelot.

Muuta

Hall -anturi, 5 kpl

Anturi mittaa magneettivuon voimakkuutta Hall -efektin avulla. Paketti sisältää 5 anturia ja kaapelit.

LED ja breadboard -kaapelit

Tämä käytännöllinen ledien ja kaapeleiden yhdistelmä mahdollista LED-pohjaisten harjoitusten tekemisene breadboardia ja TI-Innovator ™ Hub -yksikköä hyödyntäen. Pakkauksen sisältö

 • Kaapelit, uros-naaras, 40 kpl
 • Kaapelit, uros-uros, 40 kpl
 • Vihreä LED, 40 kpl
 • Punainen LED, 40 kpl
 • RGB LED, 10 kpl

TI-Innovator™-Breadboard pakkaus

TI-Innovator™-kytkentälevypakkaus sopii erinomaisesti erilaisten elektroniikan periaatteiden tutkimiseen.

 • Pakkauksen komponentit kytketään TI-Innovator™ Hub -yksikön kytkentälevyn porttiin
 • Sisältää komponentit, jotka tarvitaan englanninkielisissä Path to STEM Projects -tehtävissä
 • Pakkaus sisältää kytkentälevyn ja useita opiskelua helpottavia komponentteja, kuten LED-valoja, vastuksia, termistorin, kytkimiä, potentiometrin, segmenttinäytön, pienen tasavirtamoottorin jne.

Sisältö:

 • Kytkentälevy
 • Uros-uros-kaapeli kytkentälevylle, 40 kpl pakkaus
 • Uros-naaras-kaapeli kytkentälevylle, 10 kpl pakkaus
 • LED-valot: vihreä (5 kpl), punainen (10 kpl), RGB (2 kpl)
 • Vastukset: 100 Ohm, 1 kOhm, 10 kOhm, 100 kOhm, 10 MOhm (10 kpl kutakin)
 • Kondensaattorit: 100 µF, 10 µF, 1 µF (1 kpl kutakin)
 • 7-segmenttinäyttö
 • Infrapunalähetin ja -vastaanotin, 940 nm
 • Termistori
 • Analoginen lämpötila-anturi
 • Nupillinen potentiometri
 • Pieni tasavirtamoottori
 • Diodi
 • Valoanturi
 • Yksinapainen vaihtokytkin
 • 8-suuntainen DIP-kytkin
 • Pakkaus sisältää 8 kpl 100 ohmin SIP-vastusta
 • Tehotransistori (MOSFET)
 • Kotelo neljälle AA-paristolle

TI-SensorLink™ Adapteri

Tämä mahdollistaa neljän suositun Vernier -anturin liittämisen TI-Innovator™ Hub -laitteeseen. Voit käyttää Vernierin pH, lämpötila, voima tai paineanturia TI-Innovator™ aktiviteeteissa. Tuote on saatavilla syksyllä 2018.

Etäisyysmittausmoduuli (ultraääni)

Yksikkö ohjelmointia ja STEM-aineiden projekteja varten, mittaa etäisyyden moduulista senttimetreinä.

Ulkoinen akku TI-Innovator™ Hub -yksikölle

Lisävirtalähde käytettäessä paljon energiaa tarvitsevia komponentteja.

Resursseja TI-Innovator™ Hub -yksikölle

Hyödyllisiä linkkejä, joiden avulla voit pitää TI-Innovator™-järjestelmäsi päivitettynä

Tuki

Käyttöoppaat

Lataa uusimmat käyttöohjeet ja aloitusoppaat, jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn TI-Innovator™ Hub -yksiköstäsi.

Lataa PDF

Näytä eGuide

Käyttöjärjestelmä ja sovellukset

Pidä TI-84 Plus CE-T, TI-Nspire™ CX -teknologia ja TI-Innovator™ Hub -yksikkö päivitettyinä.

TI-84 Plus CE-T

TI-Nspire™ CX -teknologia

TI-Innovator™ -yksikön sovellus

Pidä TI-Innovator™ Hub -yksikkösi ajan tasalla

Varmista, että sinulla on uusimmat toiminnot ja tuki TI-Innovator™ Hub -yksiköllesi. Laskimessasi on oltava käyttöjärjestelmän uusin versio sekä TI-Innovator Sketch -ohjelmisto. Valitse sopiva tuote käytettäväksi TI-Innovatorin kanssa ja pääset nopeasti tarvitsemiisi tiedostoihin.

TI-Nspire™ -tuoteperhe

Testiohjelmat

Näiden testiohjelmien avulla voit suorittaa TI-Innovator™ Hub -yksikössä kortille ja I/O-moduuleihin asennettujen komponenttien vianmäärityksen.

Sisäiset komponentit seuraaville:

TI-Nspire™ CX -teknologia
TI-84 Plus CE-T

I/O-yksiköt seuraaville:
TI-Nspire™ CX -teknologia
TI-84 Plus CE-T