Education Technology

TI-Nspire™ CX II-T CAS -grafiikkalaskin
Python -ohjelmointikieli on nyt käytettävissä viimeisimmässä TI-Nspire™ CX II-T CAS kämmenlaitteessa ja tietokoneohjelmistossa. Tämä ohjelmointikieli on helppokäyttöinen ja suosittu oppilaitoksissa ja yritysmaailmassa.

TI-Nspire CX II CAS T callout foundation

Tutut toiminnot, uusia ominaisuuksia ja nopea vuorovaikutteisuus

Uuden sukupolven TI-Nspire™ CX -kämmenlaite laajentaa entisestään tutun alustan ainutlaatuisia visuaalisia ominaisuuksia, jotta matematiikan ja luonnontieteiden opettajat ja opiskelijat voivat tutustua mahdollisimman käytännöllisesti opetettavan aineen käsitteisiin ja syventää ymmärtämystään siitä.

Rakennettu käytössä hyväksi havaitulle alustalle

Samat toiminnot, joiden ansiosta graafiset TI-Nspire™ CX -laskimet ovat suosittuja matematiikan ja luonnontieteiden opiskelijoiden keskuudessa yläkoulusta yliopistoon, sisältyvät myös seuraavan sukupolven TI-Nspire™ CX II -malleihin.

Enemmän kuin kuvaajia

TI-Nspire™ CX Opiskelijan ohjelmisto sisältää samat matematiikka-, fysiikka- ja tilastosovellukset, jotka löytyvät sisäänrakennettuina TI-Nspire™ CX -grafiikkalaskimien tuoteperheestä


Laskin
Suorita laskutoimituksia hyödyntämällä oikeita matemaattisia merkintöjä.
Listat & taulukot
Yhdistä laskentataulukon toimintoja matemaattisiin laskutoimituksiin.
Kuvaajat
Kuvaa, tutki ja animoi funktioita, yhtälöitä ja epäyhtälöitä.
Data ja tilastot
Dynaamisten kuvaajien laadinta ja tietojen vuorovaikutteinen analysointi.
Geometria
Muodosta ja tutki dynaamisia geometrisiä kuvioita ja niiden ominaisuuksia.
Muistiinpanot
Luo vuorovaikutteisia aktiviteetteja, asiakirjoja tai raportteja.
DataQuest™
Helppokäyttöinen tietojen plug & play -keruuominaisuus ja luonnontieteellisen datan analysointi
TI-Nspire CX II Programming icon Ohjelmointi
Python ja TI-Basic -ohjelmointikielillä voit luoda uusia funktioita ja tehtäviä teknologiaopetukseen.

Raivaa uusia polkuja oppimiselle

Uudet ja entistä nopeammat vuorovaikutteiset ominaisuudet motivoivat opiskelijoita. Matematiikan ja luonnontieteiden käsitteiden havainnollistaminen vuorovaikutteisesti on nyt helpompaa kuin koskaan aikaisemmin:

TI-Nspire ani path

Animoidut kuvaajat

Havainnollista funktio-, parametri- ja napakoordinaatistokuvaajia, jotka piirretään ruudulle reaaliaikaisesti

TI-Nspire CX II dynamice coefficients improvments

Dynaamiset parametrit

Tutki dynaamisten kertoimien välisiä suoria yhteyksiä yhtälöissä ja kuvaajissa

Pisteiden lisääminen koordinaatistossa

Luo nopeasti kuvaajien dynaamisia pisteitä koordinaatiston, liukusäätimien tai lausekkeiden avulla

TI-Nspire tick marks

Otsikot voidaan näyttää tai piilottaa valintamerkkien avulla

Nimeä akselit lisätäksesi havainnollisuutta ja edistääksesi ymmärtämistä

Parannetut TI-Basic-ohjelmointitoiminnot

Kirjoita koodia, jonka avulla voit visualisoida ja havainnollistaa matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan avainkäsitteitä

TI-Nspire  disable CAS

CAS-järjestelmän käytöstä poisto

Kytke algebratoiminnot pois käytöstä helposti Press-to-Test-asetusten valintaikkunassa tai asiakirjan asetuksissa.

Ohjattu deSolve-toiminto


Vähentää syntaksivirheitä ratkaistaessa differentiaaliyhtälöitä

TI-Nspire CX II CAS T callout ecosystem

TI-Nspire™ CX- ekosysteemi

Kattava opetus- ja oppimiskokemus

TI-Nspire™ CX II-T CAS -kämmenlaite on TI-Nspire™ CX-ekosysteemin ydin. Laskinten TI-Nspire™-tekniikka ja erilaiset vuorovaikutteiset aktiviteetit muodostavat täydellisen matematiikan ja luonnontieteiden oppimisympäristön, joka auttaa oppilaita tutustumaan käsitteisiin ja sisäistämään ne jatkuvaa oppimista motivoivalla tavalla.

TI-Nspire CX II T CAS  callout full extend curriculum

Rikasta opetussuunnitelmaa

TI-tekniikan ansiosta vuorovaikutteiset aktiviteetit, ideoiden havainnollistaminen ja esitysten julkaisu sekä TI-tekniikan integrointi oppimiseen motivoi oppilaita ja lisää kiinnostusta matemaattisiin ja luonnontieteellisiin opetusaiheisiin.

Sisältöportaali

Tuotetukikeskus

Miten voimme auttaa sinua tänään?

Ota yhteyttä

Teachers Teaching with Technology™ (T³™)

T³ tarjoaa tukea ja opetusmateriaaleja, jotka sopivat suomalaiseen opetussuunnitelmaan.

Lue lisää