Education Technology

TI-Nspire™ CAS App til iPad®

Texas Instruments, den mest anbefalede udbyder af grafregnere i USA, tilbyder nu den mest kraftfulde all-in-one Computer Algebra System (CAS)-app, der lever op til de mest kritiske krav i matematiklæreplanerne for elever og studerende i alderen 14 til 21.


product-ipad-cas-hero-btn

EN CAS-APP. AL MATEMATIKKEN.

Nye veje til at forstå stoffet

Nye og hurtigere interaktive funktioner motiverer eleverne til at se og interagere mere detaljeret med matematikken og naturvidenskaben:

Animeret plot af sti

Visualiser funktionsgrafer, parametriske grafer og polære grafer mens de tegnes.

Dynamiske værdier for koefficienter
Udforsk de direkte forbindelser mellem dynamiske koefficienter i ligninger og grafer.

Punkter ud fra koordinater

Opret hurtigt dynamiske punkter defineret af koordinater, skydere eller udtryk.

Mærkater med flueben

Sæt mærkater på aksens skala for at skabe visuelle sammenhænge til at øge forståelsen.

Deaktivering af CAS

Algebra-funktionaliteten kan let deaktiveres i tryk-for-at-teste-dialogboksen eller i dokumentindstillingerne.

deSolve-guide

Reducer antallet af syntaksfejl under løsning af differentialligninger.

Bygget fra platformen, som styrer den innovative TI-Nspire™ Teknologi, TI-Nspire™ CAS App til iPad tilbyder all-in-one-funktionalitet, som giver pålidelige statistiske og analytiske redskaber og funktioner såsom:

CAS-funktionalitet
Beregn eksakte værdier med kraftfuld CAS-funktionalitet, som tillader dig at udføre både symbol- og standardnumeriske beregninger.

Grafregner
Udfør beregninger med korrekt matematisk notation.
Lister og regneark
Kombiner regnearksfunktioner med matematiske operationer.
Grafer
Plot, undersøg og animér funktioner, ligninger og uligheder.
Diagrammer og statistik
Dynamiske grafer og interaktiv dataanalyse.
Geometri
Konstruer og undersøg geometriske figurer og egenskaber dynamisk.
Noter
Udarbejd interaktive aktiviteter, dokumenter eller rapporter.

Deaktivering af CAS

Algebra-funktionaliteten kan let deaktiveres i tryk-for-at-teste-dialogboksen eller i dokumentindstillingerne.

deSolve-guide

Reducer antallet af syntaksfejl under løsning af differentialligninger.

FREMSKYND FORSTÅELSESPROCESSEN

Ved at understøtte en hands-on, kraftfuld, visuel tilgang til indlæring, ændrer TI-Nspire CAS App for iPad måden, hvorpå studerende oplever matematik, og den hjælper dem med til at mestre begrebsforståelse ved at udbyde:

gen-product-icon-multiple-reps Forskellige repræsentationer, som gør studerende i stand til at visualisere forbindelsen mellem algebraiske, grafiske, geometriske, numeriske og skriftlige typer af problemer.

gen-product-icon-dynamiclinking Dynamisk forbindelse mellem de forskellige repræsentationer, som tillader de studerende at påvirke matematikken direkte ved blot at se på én skærm, hvordan en ændring i en repræsentation ændrer alle de andre på samme tid.

INDTAST UDTRYK I KORREKT MATEMATISK NOTATION

Det unikke, interaktive tastatur indeholder ligningsskabeloner, så studerende kan indtaste værdier og se den korrekte matematiske notation, præcis som i trykte bøger og på tavlen.

SKAB AUTENTISKE FORBINDELSER UDEN FOR KLASSERUMMET

Gør matematik mere meningsfyldt ved import af billeder fra din iPads kamera eller fra fotobiblioteket og ved at lægge grafer og ligninger ind over dem for at illustrere abstrakte matematiske principper i dagligdags eksempler.

ALT DIT ARBEJDE, ALTID VED HÅNDEN, PÅ DIN iPad

SKAB klasseaktiviteter og lektier, komplet dynamisk forbundne noter, vejledninger og instruktioner.


DEL arbejde frem og tilbage via e-mail, iTunes fildeling samt Drop Box med ubegrænset tilgængelighed.


GEM arbejdet lige så nemt som at gemme dokumenter på en computer.

EN KOMPLET LÆRINGSRESSOURCE

Texas Instruments arbejder for succes hos matematikelever ved at tilbyde avancerede læringsredskaber, som er skabt i samarbejde med lærere fra videregående pædagoger og forskere.

Ud over den banebrydende klasserumsteknologi tilbyder TI også global, faglig udvikling til lærere samt gratis aktiviteter og fagligt indhold.

Professionel Udvikling web-seminarer, workshops and konferencer med T3 __ (Teachers Teaching with Technology™ ) giver praktisk afprøvede strategier, indsigt samt metoder til succes i klasseværelset.

TI-Nspire matematiske klasseaktiviteter inkluderer fagligt indhold, som er optimeret til TI-Nspire App til iPad.

TI-Nspire simuleringer inden for naturvidenskab til TI-Nspire App for iPad kan downloades helt gratis.

*iPad er et varemærke, der tilhører Apple , Inc. og er registreret i USA og andre lande.

TI-Nspire CAS App for iPad Specifications

Systemkrav

 • Understøttet hardware: iPad Air,iPad Air 2,iPad Mini 2,iPad Mini 3,iPad Mini 4,iPad Pro (12.9 inch),iPad Pro (9.7 inch)
 • Ikke-understøttet hardware: iPad® (første generation) og iPad 4 ® med Retina display
 • Kræver iOS 11 eller nyere
 • Tilgængelig lagringskapacitet: Cirka 200 MB tilgængelig lagringskapacitet (100 MB til app, 100 MB til dokumenter)
 • Konnektivitet : WiFi, GSM, LTE

Support

 • Gratis hotline: 1-800-TI-CARES
 • E-mail på hjælpelinjen: ti-cares@ti.com
 • Tilgængelige klasseaktiviteter
 • Adgang til online hjælp er indbygget

Tilgængelige, indbyggede funktioner:

 • TI-Nspire Dokumenter (.tns-filer)
  • Gem og gennemse arbejde; skab, redigér og gem TI-Nspire Dokumenter (.tns-filer)
  • Filer, som er kompatible med TI-Nspire™ Software og TI-Nspire™ Håndholdt
  • Del via en indbygget E-mail- samt Drop Box-funktion
 • Brug af billeder (jpeg, jpg, bmp, png filformater), som kan overlejres med grafiske elementer
 • Gør det muligt for studerende at udforske matematiske udtryk i symbolsk form, se mønstre og forstå matematikken bag formlerne.
 • Visualisering af forskellige repræsentationer af et enkelt problem - algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk og skriftligt.
 • Indbyrdes forbundne repræsentationer Sammensluttede fremstillinger, i hvilke manipulering af en enkelt med det samme opdaterer de andre og viser meningsfulde forbindelser uden at skifte skærme; grib f.eks. en graf og flyt den rundt for at se effekten på tilsvarende ligninger og datalister.
 • Funktion, Parametrisk, Polær, Talfølge og 3D-tegning
 • Flere tegnefunktioner, som kan defineres, gemmes, tegnes og analyseres på én gang
 • Brugerdefinerede listenavne
 • 11 interaktive zoom-egenskaber
 • Numeriske beregninger i tabelformat for alle graftilstande
 • Interaktiv analyse af funktionsværdier, rødder, maksimumsværdier, minimumsværdier, integraler og differentialkvotienter
 • 6 forskellige graftyper og 15 farver at vælge mellem til at variere udseendet af hver tegnet graf
 • Matrixoperationer inkl. invers, determinant, transponering, udvidelse, reduceret række echelon-form samt almindelige rækkeoperationer. Konvertér matricer til lister og omvendt. Beregn egenværdi og egenvektor
 • Listebaseret en- og tovariabel statistisk analyse, herunder logistisk, sinusregression, median-median, lineære, eksponentielle, potens, kvadratisk polynomium, kubisk polynomium samt fjerdegradspolynomiske regressionsmodeller
 • 3 statistiske plotdefinitioner for punktplot, xy-linje-punkter, histogrammer, almindelige og modificerede box plot samt normalfordelingsplot
 • Avanceret statistisk analyse, herunder 10 hypotese-test-funktioner, 7 konfidensinterval-funktioner samt envejs variansanalyse
 • 18 sandsynlighedsberegnings-funktioner, herunder Normal, Student-t, Chi-i-anden, Binominal og Poisson