Education Technology

TI-Nspire™ App til iPad®

Texas Instruments, der er den mest anbefalede udbyder af pædagogiske grafregnere i USA, tilbyder nu den mest kraftfulde all-in-one applikation, der opfylder kravene i læreplanerne for studerende i alderen 14 til 21.


product-ipad-hero-btn


ÉN APP.TIL AL MATEMATIKKEN

TI-Nspire™ App til iPad er bygget på den platform, der styrer den innovative TI-Nspire™ teknologi, og leverer all-in-one-funktionalitet, som giver pålidelige og omfattende beregnings- og analytiske værktøjer.

Grafregner
Udfør beregninger med korrekt matematisk notation.
Lister og regneark
Kombiner regnearksfunktioner med matematiske operationer.
Grafer
Plot, undersøg og animér funktioner, ligninger og uligheder.
Diagrammer og statistik
Dynamiske grafer og interaktiv dataanalyse.
Geometri
Konstruer og undersøg geometriske figurer og egenskaber dynamisk.
Noter
Udarbejd interaktive aktiviteter, dokumenter eller rapporter.

FREMSKYND FORSTÅELSESPROCESSEN

Ved at understøtte en hands-on, kraftfuld, visuel tilgang til læring, ændrer TI-Nspire App til iPad måden, hvorpå studerende oplever matematik, og den hjælper dem med at mestre begrebsforståelse ved at tilbyde:

gen-product-icon-multiple-reps Forskellige repræsentationer, som gør studerende i stand til at visualisere forbindelsen mellem algebraiske, grafiske, geometriske, numeriske og skriftlige typer af problemer.

gen-product-icon-dynamiclinking Dynamisk forbindelse mellem de forskellige repræsentationer, som tillader de studerende at påvirke matematikken direkte ved blot at se på én skærm, hvordan en ændring i en repræsentation ændrer alle de andre på samme tid.

INDTAST UDTRYK I KORREKT MATEMATISK NOTATION

Det unikke, interaktive tastatur indeholder ligningsskabeloner, så studerende kan indtaste værdier og se den korrekte matematiske notation, præcis som i trykte bøger og på tavlen.

SKAB AUTENTISKE FORBINDELSER UDEN FOR KLASSERUMMET

Gør matematik mere meningsfyldt ved import af billeder fra din iPads kamera eller fra fotobiblioteket og ved at lægge grafer og ligninger ind over dem for at illustrere abstrakte matematiske principper i dagligdags eksempler.

ALT DIT ARBEJDE, ALTID VED HÅNDEN, PÅ DIN iPad

SKAB klasseaktiviteter og lektier, komplet dynamisk forbundne noter, vejledninger og instruktioner.


DEL arbejde frem og tilbage via e-mail, iTunes fildeling samt Drop Box med ubegrænset tilgængelighed.


GEM arbejdet lige så nemt som at gemme dokumenter på en computer.

EN KOMPLET LÆRINGSRESSOURCE

Texas Instruments arbejder for succes hos matematikelever ved at tilbyde avancerede læringsredskaber, som er skabt i samarbejde med lærere fra videregående pædagoger og forskere.

Ud over den banebrydende klasserumsteknologi tilbyder TI også global, faglig udvikling til lærere samt gratis aktiviteter og fagligt indhold.

Professionel Udvikling web-seminarer, workshops and konferencer med T3 __ (Teachers Teaching with Technology™ ) giver praktisk afprøvede strategier, indsigt samt metoder til succes i klasseværelset.

TI-Nspire matematiske klasseaktiviteter inkluderer fagligt indhold, som er optimeret til TI-Nspire App til iPad.

TI-Nspire simuleringer inden for naturvidenskab til TI-Nspire App for iPad kan downloades helt gratis.

*iPad er et varemærke, der tilhører Apple , Inc. og er registreret i USA og andre lande.

TI-Nspire App for iPad Specifications

Systemkrav

 • Understøttet hardware: iPad® Air 2, iPad® Mini 4, iPad® Pro (12.9 inch), iPad® Pro (9.7 inch)
 • Kræver iOS 13.7 eller nyere
 • Tilgængelig lagringskapacitet: Cirka 200 MB tilgængelig lagringskapacitet (100 MB til app, 100 MB til dokumenter)
 • Konnektivitet : WiFi, GSM, LTE

Support

Tilgængelige, indbyggede funktioner:

 • TI-Nspire Dokumenter (.tns-filer)
  • Gem og gennemse arbejde; skab, redigér og gem TI-Nspire Dokumenter (.tns-filer)
  • Filer, som er kompatible med TI-Nspire™ Software og TI-Nspire™ Håndholdt
  • Del via en indbygget E-mail- samt Drop Box-funktion
 • Brug af billeder (jpeg, jpg, bmp, png filformater), som kan overlejres med grafiske elementer
 • Gør det muligt for studerende at udforske matematiske udtryk i symbolsk form, se mønstre og forstå matematikken bag formlerne.
 • Visualisering af forskellige repræsentationer af et enkelt problem - algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk og skriftligt.
 • Indbyrdes forbundne repræsentationer Sammensluttede fremstillinger, i hvilke manipulering af en enkelt med det samme opdaterer de andre og viser meningsfulde forbindelser uden at skifte skærme; grib f.eks. en graf og flyt den rundt for at se effekten på tilsvarende ligninger og datalister.
 • Funktion, Parametrisk, Polær, Talfølge og 3D-tegning
 • Flere tegnefunktioner, som kan defineres, gemmes, tegnes og analyseres på én gang
 • Brugerdefinerede listenavne
 • 11 interaktive zoom-egenskaber
 • Numeriske beregninger i tabelformat for alle graftilstande
 • Interaktiv analyse af funktionsværdier, rødder, maksimumsværdier, minimumsværdier, integraler og differentialkvotienter
 • 6 forskellige graftyper og 15 farver at vælge mellem til at variere udseendet af hver tegnet graf
 • Matrixoperationer inkl. invers, determinant, transponering, udvidelse, reduceret række echelon-form samt almindelige rækkeoperationer. Konvertér matricer til lister og omvendt. Beregn egenværdi og egenvektor
 • Listebaseret en- og tovariabel statistisk analyse, herunder logistisk, sinusregression, median-median, lineære, eksponentielle, potens, kvadratisk polynomium, kubisk polynomium samt fjerdegradspolynomiske regressionsmodeller
 • 3 statistiske plotdefinitioner for punktplot, xy-linje-punkter, histogrammer, almindelige og modificerede box plot samt normalfordelingsplot
 • Avanceret statistisk analyse, herunder 10 hypotese-test-funktioner, 7 konfidensinterval-funktioner samt envejs variansanalyse
 • 18 sandsynlighedsberegnings-funktioner, herunder Normal, Student-t, Chi-i-anden, Binominal og Poisson