Education Technology

TI-Nspire™ CAS-app for iPad®

Texas Instruments, den ledende leverandøren av grafiske kalkulatorer for utdanning i USA, tilbyr nå en alt-i-ett-app med et Computer Algebra System (CAS) som oppfyller læreplan-behovene for elever i alderen 14-21.


product-ipad-cas-hero-btn product-ipad-cas-hero-btn


TI-Nspire™ CAS App-en er bygget på den samme plattformen som den innovative teknologien som TI-Nspire™ og gir alt-i-ett-funksjonalitet som byr på pålitelig, data- og analyseverktøyer og egenskaper som:

CAS-funksjonalitet

Beregner nøyaktig med kraftig CAS-funksjonalitet som gjør det mulig å utføre både symbolske og standardiserte tallberegninger.

Kalkulator
Utfør kalkyler og legg inn uttrykk, beregninger og formler med korrekte matematiske symboler via et unikt, interaktivt tastatur som er et gjennombrudd innen matematisk app-teknologi.
Data og statistikk 
Vis data ved hjelp av forskjellige grafiske metoder som f.eks. histogrammer, boksplotter, søyle- og kakediagrammer og mye mer.
Grafer
Plott og utforsk funksjoner, animer punkter på objekter og i diagrammer, forklar sammenhengen og mye mer.
Lister og regneark
Utfør matematiske operasjoner på data og visualiser sammenhengen mellom dataene og punktene
Geometri
Konstruer og utforsk geometriske figurer.
Notater
Med en enkelt berøring bytter tastaturet mellom matematiske symboler og vanlig alfabetisk oppsett slik at notater, anvisninger og trinn kan legges inn ved siden av de matematiske utregningene.

BRUK KORREKTE MATEMATISKE SYMBOLER

Det unike interaktive tastaturet er utstyrt med beregningsmaler slik at elevene kan legge inn verdier og se de riktige matematiske symbolene akkurat som de er vist i lærebøker og på tavlen.

ETABLER KOBLINGER TIL VIRKELIGHETENS VERDEN

Gjør matematikk mer meningsfylt ved å importere bilder fra iPadens kamera eller dens bildebiblioteket og legg grafer og likninger over dem for å illustrere abstrakte matematiske prinsipper i den virkelige verden.

ALLE OPPGAVENE FØLGER MED DEG PÅ DIN iPad

LAG klasseaktiviteter og hjemmelekser med fullverdige dynamisk lenkede notater, anvisninger og instruksjoner.


DEL oppgaver frem og tilbake via e-post, iTunes fildeling og Drop box for å oppnå ubegrenset bærbarhet.


LAGRE oppgaver like enkelt som å lagre dokumenter i en PC.

EN KOMPLETT LÆRERESSURS

Texas Instruments jobber helhjertet for at elever skal lykkes i matematikk ved å tilby avanserte læringsverktøy som er utarbeidet i samarbeid med ledende pedagoger og forskere.

I tillegg til banebrytende teknologi, leverer TI også profesjonell utvikling i verdensklasse for lærere samt gratisaktiviteter og innhold til læreplaner.

Profesjonell utvikling av webinarer, workshops og konferanser med T3™ __ (Teachers Teaching with Technology™) gir praktiske, utprøvde strategier, kunnskaper og metoder for å lykkes i klasserommet

TI-Nspire™ matematiske klasseromsaktiviteter består blant annet av innhold fra læreplanen som er optimalisert for TI-Nspire™ CAS App for iPad.

TI-Nspire™ forskningssimulator for TI-Nspire™ CAS App for iPad kan lastes ned kostnadsfritt.

* iPad er et varemerke tilhørende Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

TI-Nspire™ Technology

TI-Nspire™ App for iPad Specifications

Systemkrav

 • Maskinvare som støttes: iPad® 2, iPad® (3rd generation) og iPad® mini.
 • Maskinvare som ikke støttes: iPad® (1st generation) og iPad 4 ® med Retina-display
 • Requer iOS 8.1 ou posterior
 • Tilgjengelig lagringskapasitet som behøves: Ca. 200MB tilgjengelig lagringskapasitet (100MB for app, 100MB for dokumenter)

Brukerstøtte

 • Gratis telefonnummer for hjelp: 1-800-TI-CARES
 • E-post for hjelp: ti-cares@ti.com
 • Klasseromsaktiviteter er tilgjengelig
 • Tilgang til online-hjelp er innebygd

Innebygd funksjonalitet muliggjør følgende:

 • TI-Nspire-dokumenter (.tns filer)
  • Lagre og gjennomgå arbeid; lage, redigere og lagre TI-Nspire-dokumenter (.tns filer)
  • Deling ved hjelp av innebygd funksjonalitet for e-post og Dropbox
  • Share using built-in e-mail and Dropbox functionality
 • Bruk av bilder (filformatene jpeg, jpg, bmp, png) som bakgrunn i grafiske elementer
 • Elevene kan utforske matematiske uttrykk i symbolsk form, se mønstre og forstå matematikken bak formlene.
 • Visualisering av flere presentasjoner av en enkelt problemstilling - algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk og skriftlig.
 • Lenkede presentasjoner hvor manipulering av innholdet i en av presentasjonene umiddelbart oppdateres i de andre og viser meningsfulle sammenhenger uten bytte av visning; dra f.eks. i en grafisk funksjon og beveg den for å se effekten i tilhørende beregninger og datalister
 • Funksjons-, parametriske-, polar-, sekvens- og 3D-diagrammer
 • Flere diagramfunksjoner som kan defineres, lagres, fremstilles og analyseres samtidig.
 • Brukervennlige listenavn
 • 11 interaktive zoome-egenskaper
 • Numerisk beregning i tabellformat for alle diagrammoduler
 • Interaktive funksjonsanalyser av rot-, maksimums-, minimums-, integral- og derivatverdier
 • 6 forskjellige grafiske stiler og 15 farger som det kan velges blant for å gi hvert enkelt diagram som lages forskjellig utseende
 • Diagramfunksjoner som invers, determinant, transponere, forhøyning, redusere radenes trappeform og elementær betjening av rader. Konvertere matriser til lister og vice-versa. Beregne egenverdier og egenvektorer
 • Listebaserte statistiske analyser med en eller to variabler, inkludert regresjonsmodeller for logistikk, sinus, median-median, lineær, logaritme, eksponential, styrke, kvadratisk polynom, kubistisk polynom og fjerdegrads polynom
 • 3 statistiske plottdefinisjoner for spredningsdiagram, xy-linjeplotter, histogrammer, vanlige og modifiserte boks- og linjeplotter samt normale sannsynlighets plotter
 • Avanserte statistiske analyser, inkludert 10 testfuksjoner av hypoteser, 7 konfidensintervallfunksjoner of enveisanalyser av varians
 • 18 sannsynlighetsdistribusjonsfunksjoner, inkludert, Normal, Student-t, Chi-kvadrat, Binom og Poisson