Education Technology

TI-Nspire™ App for iPad®

Texas Instruments, den ledende leverandøren av grafiske kalkulatorer i USA, tilbyr nå en alt-i-ett-app som oppfyller de læreplan-behovene i matematikk for elever i alderen 14-21.


product-ipad-hero-btn

Åpne nye veier til forståelse

Nye og raskere interaktive funksjoner motiverer elevene til å se og interagere dypere med matematikk og vitenskap:

Animert baneplott
Visualiser funksjon, parametriske og polære grafer slik de tegnes i sanntid

Dynamiske koeffisientverdier
Utforsk direkte forbindelser mellom dynamiske koeffisienter i ligninger og grafer

Punkter ved koordinater
Lag dynamiske punkter definert av koordinater, skyveknapper eller uttrykk, raskt

Merkeetiketter
Etikettakser skaleres for å skape visuelle sammenhenger som fremmer forståelse

TI-Nspire™ App-en er bygget på den samme plattformen som den innovative teknologien som TI-Nspiretm og gir alt-i-ett-funksjonalitet som byr på pålitelige, data- og analyseverktøyer og egenskaper som:

Kalkulator
Utfør beregninger i riktig matematisk notasjon.
Lister og regneark
Kombinere regnearkfunksjonalitet med matematiske operasjoner.
Grafer
Plott, utforsk og animer funksjoner, likninger og ulikheter.
Data og statistikk
Dynamisk grafikk og interaktiv analyse av data.
Geometri
Konstruer og utforsk dynamisk geometriske figurer og egenskaper.
Merknader
Lag interaktive aktiviteter, dokumenter eller rapporter.

FÅ FART PÅ FORSTÅELSESPROSESSEN

Gjennom å ha støtte for en praktisk, visuelt kraftfull tilnærming til læring, endrer TI-Nspire CAS-app-en for iPad måten elevene opplever matematikken og hjelper dem med å mestre forståelse ved å by på:
gen-product-icon-multiple-reps Flere representasjoner som gjør det mulig for elevene å visualisere sammenhengen mellom algebraiske, grafiske, geometriske, numeriske og alfabetiske problemstillinger.
gen-product-icon-dynamiclinking Dynamisk lenking på tvers av de mange presentasjonene, slik at elevene blir i stand til å lage direkte matematiske samhandlinger og se hvordan manipulering av et problem i en visning samtidig endrer alle de andre.

BRUK KORREKTE MATEMATISKE SYMBOLER

Det unike interaktive tastaturet er utstyrt med beregningsmaler slik at elevene kan legge inn verdier og se de riktige matematiske symbolene akkurat som de er vist i lærebøker og på tavlen.

ETABLER KOBLINGER TIL VIRKELIGHETENS VERDEN

Gjør matematikk mer meningsfylt ved å importere bilder fra iPadens kamera eller dens bildebiblioteket og legg grafer og likninger over dem for å illustrere abstrakte matematiske prinsipper i den virkelige verden.

ALLE OPPGAVENE FØLGER MED DEG PÅ DIN iPad

LAG klasseaktiviteter og hjemmelekser med fullverdige dynamisk lenkede notater, anvisninger og instruksjoner.


DEL oppgaver frem og tilbake via e-post, iTunes fildeling og Drop box for å oppnå ubegrenset bærbarhet.


LAGRE oppgaver like enkelt som å lagre dokumenter i en PC.

EN KOMPLETT LÆRERESSURS

Texas Instruments jobber helhjertet for at elever skal lykkes i matematikk ved å tilby avanserte læringsverktøy som er utarbeidet i samarbeid med ledende pedagoger og forskere.

I tillegg til banebrytende teknologi, leverer TI også profesjonell utvikling i verdensklasse for lærere samt gratisaktiviteter og innhold til læreplaner.

Profesjonell utvikling av webinarer, workshops og konferanser med T3 __ (Teachers Teaching with Technology™) gir praktiske, utprøvde strategier, kunnskaper og metoder for å lykkes i klasserommet

TI-Nspire matematiske klasseromsaktiviteter består blant annet av innhold fra læreplanen som er optimalisert for TI-Nspire App for iPad.

TI-Nspire forskningssimulator for TI-Nspire App for iPad kan lastes ned kostnadsfritt.

* iPad er et varemerke tilhørende Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.