Education Technology

Examenstand

Gebruik deze functie wanneer het examen vereist dat het geheugen (en daarmee toegang tot alle programma’s en applicaties) wordt geblokkeerd, maar zonder dat de programma’s en applicaties zelf hoeven te worden verwijderd. De programma’s en applicaties zijn weer toegankelijk nadat de examenstand is uitgeschakeld.

De Nederlandse Examenstand

De Nederlandse examenstand -met oranje balk en LED lampje- onderscheidt zich doordat alle instellingen zijn klaargezet voor het Nederlandse centraal eindexamen wiskunde.

TI-84 Plus CE-T en TI-84 Plus T grafische rekenmachines


Schermafdrukken kunnen iets afwijken, afhankelijk van model en besturingssysteem. Slechts de toegestane app FINANCE blijft toegankelijk.
De rekenmachines TI-84 Plus T en de TI-84 Plus CE-T van Texas Instruments hebben een Nederlandse examenstand. Dat betekent dat alle instellingen reeds zijn klaargezet voor het Nederlandse examen wiskunde. Graden of radialen kunnen naar keuze worden ingesteld. Een knipperend oranje LED lampje bovenop de machine, en bij de TI-84 Plus CE-T bovendien een oranje balk bovenin het scherm geven de examenstand aan (bij de TI-84 Plus T is de oranje balk zwart wit).

Examenstand ondersteuning

Video

Download de instructie

Instructie

Voordat het examen begint – inschakelen van de examenstand:

 1. Installeer het nieuwste Operating System (OS) op je machine! Ga naar education.ti.com/nederland en kijk onder ‘downloads.
 2. Zet de rekenmachine uit [2nd] [off]
  Druk gelijktijdig op de toetsen  [+] [enter], houd deze ingedrukt en druk dan ook op [on]
 3. Laat alle drie de toetsen los zodra het scherm met RESET OPTIONS verschijnt.

 

Graden of radialen kunnen naar keuze worden ingesteld.
DISABLE logBASE en DISABLE Σ( sommatie staan op NO (toegestaan bij het Centraal Eindexamen).

3. Druk op OK ([ZOOM] ) om examenstand in te schakelen

4. Wanneer het scherm met de tekst RESET COMPLETE verschijnt, druk op een willekeurige toets om verder te gaan

TI-84 Plus CE-T en TI-84 Plus T examenstand controleren

Controleren of de examenstand in ingeschakeld (of uitgeschakeld) kan op de volgende manieren, waarbij één van deze voldoende is:

 • De LED aan de bovenkant van de knippert (en de TI-84 Plus CE-T of TI-84 Plus T staat aan). 
 • De oranje balk is zichtbaar bovenin het scherm waar in staat ‘test mode enabled’ of ‘testmodus ingeschakeld’ (alleen TI-84 Plus CE-T)
Controle van de examenstand:
Druk op de toets [APPS] en de tekst APPS DISABLED verschijnt
Controle van de examenstand: Druk op de toets [PRGM] en de tekst PROGRAMS DISABLED verschijnt

Na het examen – uitschakelen van de examenstand:

 1. Verbind willekeurig TI-84 Plus model – alle modellen kunnen- met een USB-kabel aan een ander TI-84 Plus model. Een of beide modellen mogen in de examenstand staan.
 2. Zet de ene TI-84 Plus met [2nd]  [LNK]    [ENTER] op ONTVANGEN
 3. Selecteer op de andere TI-84 Plus een lijst met [2nd]  [LNK]
 4. LIJST en selecteer L1 door op [ENTER] te drukken
  Druk op om ZEND te selecteren
  Druk op [ENTER] om keuze te bevestigen
 5. Selecteer op de ontvangende rekenmachine 2: OVERSCHRIJVEN , en druk op [ENTER].

  Het woord GEREED verschijnt en de examenstand is opgeheven.

 

VWO 2018 overgangsregeling TI-84 Plus Zie ook www.examenblad.nl.

Printbare Versie