Education Technology

Examenstand TI-84 Plus CE-T Python Edition, TI-84 Plus CE-T
en TI-84 Plus T

Gebruik deze functie om tijdens het examen het geheugen (en daarmee de toegang tot alle programma’s en applicaties) van de grafische rekenmachine te blokkeren. Als u de examenstand na het examen uitzet zijn de programma’s en applicaties weer te gebruiken.

De Nederlandse examenstand

Met de Nederlandse examenstand aan is de grafische rekenmachine klaar voor het Nederlandse examen wiskunde. Alle instellingen zijn hiervoor klaargezet. De examenstand is zichtbaar via het oranje ledlampje op het apparaat en een oranje balk in het scherm. Gebruik bij de schoolexamens alleen grafische rekenmachines waarop de laatste versie van het besturingssysteem is geïnstalleerd. Dit wordt sterk aanbevolen door het College van Toetsen en Examens (CvTE).

Examenstand ondersteuning

Examenstand activeren

Download de instructie

Examenstand uitzetten

Download de instructie

Instructie

Voordat het examen begint – inschakelen van de examenstand:

 1. Installeer het nieuwste Operating System (OS) op de rekenmachine. Ga naar education.ti.com/nederland en kijk onder 'downloaden'.
 2. Zet de rekenmachine uit [2nd] [off]
  Druk gelijktijdig op de toetsen  [+] [enter], houd deze ingedrukt en druk dan ook op [on]
 3. Laat alle drie de toetsen los zodra het scherm met RESET OPTIONS verschijnt.

Graden of radialen kunnen naar keuze worden ingesteld.
DISABLE logBASE en DISABLE Σ( staan op NO (toegestaan bij het Nederlandse examen wiskunde).

3. Druk op OK ([ZOOM] ) om examenstand in te schakelen

4. Wanneer het scherm met de tekst RESET COMPLETE verschijnt, druk op een willekeurige toets om verder te gaan

Examenstand controleren

Controleren of de examenstand is ingeschakeld (of uitgeschakeld) kan op de volgende manieren, waarbij één van deze voldoende is:

 • Het ledlampje aan de bovenkant knippert.
 • Bij de TI-84 Plus CE-T en TI-84 Plus CE-T Python Edition  verschijnt een oranje balk bovenin het scherm waarin staat ‘test mode enabled’ of ‘examenstand ingeschakeld’.

Controle van de examenstand:
Druk op de toets [APPS] en de tekst APPS DISABLED verschijnt

In de Nederlandse examenstand zijn de volgende, door het CvTE goedgekeurde, applicaties beschikbaar: Finance, Conics, Inequality Graphing en Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver.

Controle van de examenstand: Druk op de toets [PRGM] en de tekst PROGRAMS DISABLED verschijnt

Na het examen – uitschakelen van de examenstand:

 1. Verbind een willekeurig TI-84 Plus model – alle modellen kunnen- met een USB-kabel aan een ander TI-84 Plus model. Een of beide modellen mogen in de examenstand staan.
 2. Zet de ene TI-84 Plus via [2nd]  [LINK] op ONTVANG (RECEIVE)
 3. Selecteer op de andere TI-84 Plus een lijst via [2nd] [LINK] VERZEND(SEND)
 4. Selecteer bijvoorbeeld L1 door op [ENTER] te drukken
  Selecteer dan VERZENDEN (TRANSMIT)
  Druk op [ENTER] om het verzenden uit te voeren
 5. Selecteer op de ontvangende rekenmachine 2: Overschrijven (Overwrite)" , en druk op [ENTER].
  Het woord Klaar (Done) verschijnt en de examenstand is opgeheven.

Met de TI Connect™ CE software kan de examenstand ook uitgeschakeld worden door een rekenmachinebestand naar de rekenmachine te verzenden.