Education Technology

Kennisbank

Veelgestelde vragen

Home | Hardware

Mijn TI-Nspire™ CX/CX CAS is bevroren of start niet correct op. Een fabrieksreset is noodzakelijk. Houd er rekening mee dat opgeslagen bestanden en programma's tijdens deze reset kunnen verdwijnen.

Zorg ervoor dat er geen knoppen onder het toetsenbord vastzitten en zorg ervoor dat de resetknop aan de achterkant niet onder de onderkant van de behuizing vastzit. Als het vast lijkt te zitten, gebruik dan een paperclip om het terug op zijn plaats te krijgen.

Stap 1: Druk op de resetknop aan de achterkant van de rekenmachine.

Stap 2: Houd de resetknop 5 seconden ingedrukt. Laat de resetknop los, houd de [doc], [enter] en [EE]-toetsen ingedrukt en druk kort op de [on]-toets.

Soms moet je deze stap herhalen.

De rekenmachine geeft een menu weer met de volgende onderhoudsopties:

2a) Stappen voor TI-Nspire™ CX of TI-Nspire™ CX CAS MET een blauwe resetknop:

Begin door de resetknop 5 seconden ingedrukt te houden. Laat de resetknop los, houd snel de [doc] [enter] en [EE]-toetsen ingedrukt en houd de [on]-toets ingedrukt en laat [doc] [enter] [EE] los.

2b) Stappen voor TI-Nspire™ CX of TI-Nspire™ CX CAS ZONDER een blauwe resetknop:

Begin door de resetknop ingedrukt te houden. Houd de resetknop ingedrukt, houd de [doc] [enter] en [EE]-toetsen ingedrukt en laat vervolgens de resetknop los.

Houd er rekening mee dat je de bovenstaande stappen mogelijk een paar keer moet proberen voordat je in het onderstaande onderhoudsmenu komt.

3) De rekenmachine start op zoals bij de vorige reset, maar geeft een menu weer met de volgende onderhoudsopties:

1. Annuleren - De minst ingrijpende resetoptie; je wijzigt niets, de rekenmachine start opnieuw op.

2. Besturingssysteem verwijderen – Je verwijdert het besturingssysteem zonder dat je documenten verwijdert.

3. Verwijder de inhoud van de documentmap - Hiermee verwijder je de documenten van de gebruiker, maar verwijder je niet het besturingssysteem.

4. Compleet formatteren - Hiermee verwijder je het besturingssysteem en alle documenten, waardoor je het geheugen volledig wist.

Stap 3: Selecteer optie 4

Stap 4: Raadpleeg onze gids (http://epsstore.ti.com/OA_HTML/csksxvm.jsp?nSetNumber=21390  ) om je bijgewerkte besturingssysteem naar je rekenmachine over te zetten.

Als dit artikel je niet verder helpt, neem dan contact met ons op

https://ti-cares.freshdesk.com/nl/support/tickets/new.