Education Technology

TI-Innovator™ Rover

Opetusrobottiauto, jonka opiskelijat ohjelmoivat graafisilla TI-laskimillaan matematiikan, luonnontieteiden, koodauksen ja STEM-aineiden opiskelua varten.

Liike lisää uuden koukuttavan ulottuvuuden matematiikan, luonnontieteiden ja koodauksen opiskeluun

Roverin liikeohjelmointi on hauska tapa tutustua peruskoulun ja lukion oppiaineisiin ja käsitteisiin, edistää ongelmanratkaisua yhteistyössä ja saada aikaan aktiivista keskustelua.

TI-Innovator™ Rover

Rover-robotin ohjelmointi laittaa matematiikan ja luonnontieteiden opiskelun liikkeelle lisäten fysikaalisen ulottuvuuden sanallisiin, symbolisiin ja graafisiin esityksiin. Lisäksi Rover tarjoaa sujuvan kiihdytyskaistan kehittyneempään koodaukseen, STEM-aineisiin ja robotiikan projekteihin.

TI-Innovator™ Hub

TI-Innovator™ Hub kääntää opiskelijoiden graafisten TI-laskinten komennot Roverin ohjauskomennoiksi. Sitä voi käyttää myös erikseen Roverista koodauksen ja suunnittelun perustaitojen kehittämiseen sekä STEM-aineiden ja teknisten suunnitteluprojektien toteuttamiseen.

Graafiset TI-laskimet

TI-Nspire™ CX -teknologia ja graafiset TI-84 Plus CE -laskimet avaavat uusia kanavia oppimiseen, tutkimiseen ja yhteistyöhön opiskelijoiden käyttäessä sisäänrakennettua TI-Basic-koodauskieltä TI-Innovator™-komponenttien ohjelmoinnissa.

Python -ohjelmointia TI-Nspire™ CX -teknologialla ja
TI-Innovator™ Hub -yksiköllä.

Lue lisää

Your ride is here

Kytke ja käytä

TI-Innovator™ Rover on heti valmis liitettäväksi TI-Innovator™ Hub -yksikköön, joka sijoitetaan sille tarkoitettuun asemaan Roverissa. Roverin päälle kiinnitetään joko TI-Nspire™ CX CAS -kämmenlaite tai graafinen TI-84 Plus CE -laskin.

Motivoi opiskelijoita erilaiseen ajatteluun

Rover ylittää oppimisen tiellä olevat esteet tarjoten opiskelijoille mahdollisuuden kokea matematiikka uudella tavalla – ei pelkästään näköaistin kautta. Fysikaalinen esitystapa luo uuden lähtökohdan ongelmanratkaisuun yhdistäen matematiikan, koodauksen ja liikkeen.

Kiihdytyskaista robotiikkaan

Rover tarjoaa koodauksen ja robotiikan johdantokurssin. Järjestelmän ohjelmointi, suorittaminen ja korjausten tai hienosäädön edellyttämä vianmääritys on helppoa TI-teknologiaan sisältyvän yksinkertaisen ohjelmointikielen ansiosta.

Tee matematiikasta liikkuva kokemus

Liikkeen avulla opiskelijat voivat perehtyä matematiikkaan uudesta näkökulmasta. Rover avaa heille oven matematiikan maailmaan rohkaisten kysymään "Entä jos...?" ja inspiroiden etsimään sinnikkäästi ratkaisuja, jotta auto toimisi halutulla tavalla.

Suunniteltu luokkaopetukseen

Roverin kaksi moottoria toimivat kestävällä ladattavalla akulla. Lisäksi robottiauto sisältää värianturin, etäisyysanturin, LED-näytön, reittien piirtämiseen tarkoitetun huopakynän pidikkeen sekä suunnanmittausgyroskoopin.

Rajattomat mahdollisuudet

Roverin voi kytkeä TI-Innovator™ Hub -yksikön tulo- ja lähtöportteihin, jolloin opiskelijat voivat syventää Rover-käyttökokemustaan.