Education Technology

TI-Nspire™ CX -grafiikkalaskin

Edistyneet graafiset toiminnot ● Taustavalaistu, tarkka värinäyttö ● Ladattava

Uusin graafinen kämmenlaitteemme, joka auttaa saavuttamaan paremman ymmärryksen matematiikan ja luonnontieteiden abstrakteista käsitteistä.

Matematiikka. Luonnontiede. Kaikki samassa kämmenlaitteessa.

TI-Nspire™ CX on tukeva, käteen sopiva oppimistyökalu, joka täyttää matematiikan ja luonnontieteiden tarpeet yläkoulusta korkeakouluun asti.

gen-product-app-icon-calculator Laskin
Tee laskutoimituksia ja syötä ilmauksia, yhtälöitä ja kaavoja oikean matemaattisen merkintätavan mukaisesti.
gen-product-app-icon-spreadsheets Listat ja taulukot
Suorita matemaattisia laskutoimituksia tiedoille ja visualisoi yhteyksiä tietojen ja niiden kuvaajien välillä.
gen-product-app-icon-graph Kuvaajat
Kuvaa ja tutki funktioita, yhtälöitä ja epäyhtälöitä, animoi objektien ja kuvaajien pisteitä, selitä niiden käyttäytymistä liukusäätimien avulla ym.
gen-product-app-icon-notes Muistiinpanot
Kirjoita näytölle muistiinpanoja, vaiheita, ohjeita ja muita kommentteja matemaattisten lausekkeiden viereen.
gen-product-app-icon-geometry Geometria
Rakenna ja tutki geometrisia kuvioita ja luo animaatioita.
gen-product-app-icon-data-lists Data ja tilastot
Havainnollista ja analysoi tilastotietoa käyttämällä erilaisia tilastokuvaajia kuten histogrammeja, rasiakuvaajia, pylväs- ja ympyrädiagrammeja.
gen-product-app-icon-dataquest Vernier DataQuest™ -sovellus
Luo hypoteesi graafisesti ja toista mittaus yhden sovelluksen avulla.

Vernier DataQuest™ on Vernier Software & Technologyn tavaramerkki

Paranna ymmärrystä

TI-Nspire CX -kämmenlaitteen innovatiiviset ominaisuudet tukevat opetusstrategioita, joiden on tutkimuksissa havaittu parantavan matematiikan ja tieteen monimutkaisten käsitteiden ymmärtämistä.

gen-product-icon-multiple-reps Eri esitysmuodot tehtävien lausekkeille esitetään samanaikaisesti, jolloin oppilaat voivat havainnollistaa, miten lausekkeiden algebralliset muodot, graafiset muodot, geometriset muodot, numeeriset muodot sekä kirjoitetut muodot liittyvät toisiinsa.
gen-product-icon-dynamiclinking Dynaaminen linkitys asiakirjojen ja useiden esitystapojen välillä sallii oppilaiden vuorovaikuttaa suoraan matematiikan kanssa, kun he näkevät miten yhden muuttujan muuttaminen muuttaa samanaikaisesti muitakin.

Muodosta yhteyksiä tosielämään

Tuo digitaalisia kuvia – kuten omia valokuviasi – ja laita niiden päälle kuvaajia ja yhtälöitä, jotta näet miten matematiikka ja tiede toimivat reaalielämässä.*

*TI-Nspire™ -teknologia tukee kuvia .jpg-, .jpeg-, .bmp- ja .png-muodoissa.

Kirjoita arvot oikealla notaatiolla

Sisäänrakennettujen matematiikkamallipohjien avulla oppilaat voivat syöttää ilmauksia sekä tarkastella matemaattisia symboleja, kaavoja ja päällekkäisiä murtolukuja juuri siten kuin ne näkyvät kirjassa ja taululla.

Ainutlaatuisen Kemiaruutu-ominaisuuden ansiosta oppilaat voivat helposti syöttää kemiallisia kaavoja ja yhtälöitä.

Napsauta, vieritä, luo ja tallenna aivan kuin tietokoneella

Voit käyttää TI-Nspire CX -kämmenlaitetta intuitiivisten pudotusvalikoiden avulla.

Luo asiakirjoja ja sivuja ja tallenna työsi yhtä helposti kuin avaat, muokkaat ja tallennat tiedostoja tietokoneella.

Graafisen TI-Nspire CX -kämmenlaitteen tekniset tiedot

Laitteisto

 • Värillinen, taustavalaistu näyttö
 • Näytön koko: 320 x 240 kuvapistettä (halkaisija 3,2 tuumaa)
 • Näytön erottelutarkkuus: 125 DPI; 16-bittinen väri
 • Saa virtansa TI:n ladattavasta akusta (toimitetaan mukana)
 • USB-portti tietokoneen liittämiseen sekä tiedonsiirtoon muiden TI-Nspire-malliston kämmenlaitteiden kanssa.
 • 100 Mt tallennusmuistia / 64 Mt käyttömuistia

Sisäänrakennetut toiminnot

 • Funktio, parametrinen, polaarinen, sarjat ja 3D-kuvaajat
 • Useita graafisia toimintoja voidaan määrittää, tallentaa, piirtää ja analysoida yhdellä kertaa
 • Käyttäjän määrittämät listojen nimet Listat ja taulukot -sovelluksesta
 • Yksitoista interaktiivista zoomausominaisuutta
 • Numeerinen esitystapa taulukkomuodossa kaikille kuvaajatyypeille
 • Interaktiivinen analyysi funktion arvoista, nollakohdista, maksimeista, minimeistä, integraaleista ja derivaatoista
 • Kuusi eri kuvaajatyyliä ja 15 väriä valittavaksi kunkin piirretyn kuvaajan erottamiseksi
 • Matriisitoiminnot, joihin kuuluu käänteinen, determinantti, transponointi, lisäys, vähennetty riviporrastusmalli ja perusrivitoiminnot Muunna matriiseja luetteloiksi ja päin vastoin. Laske ominaisarvoja ja ominaisvektoreita.
 • Taulukkopohjainen yhden ja kahden muuttujan tilastoanalyysi, mukaan lukien logistinen, sinimuotoinen, mediaani-mediaani, lineaarinen, logaritminen, eksponentiaalinen, potenssi-, toisen ja kolmannen asteen polynominen regressiomalli
 • Kolme kuvaajatyyppiä tilastoaineiston sirontakuvaajille, xy-janakaavioille, histogrammeille, laatikko -kuvaajille ja normaalijakauman kuvaajille
 • Kehittynyt tilastoanalyysi, mukaan lukien 10 hypoteesin testaustoimintoa, seitsemän luottamusvälitoimintoa ja yksisuuntainen vaihteluanalyysi
 • 18 todennäköisyyden jakautumisfunktiota, sisältäen kertymäfunktion (CDF), todennäköisyystiheysfunktion (PDF) ja käänteisen todennäköisyysfunktion normaalijakaumalle, khiin neliölle sekä t- ja F-jakaumille ja CDF:n ja PDF:n binomi-, geometria- ja Poisson-jakaumille
 • Sisäänrakennetut interaktiiviset geometriaominaisuudet.
 • Nopeasti käytettävät aakkosnäppäimet
 • Helpot pudotusvalikot jäljittelevät tietokoneesta tuttuja ominaisuuksia
 • TI-Nspire-asiakirjojen käytön (.tns-tiedostot)
  • Työn tallennuksen ja tarkastelun; TI-Nspire-asiakirjojen luonnin, muokkauksen ja tallennuksen (.tns-tiedostot)
  • Tiedostoyhteensopivuuden TI-Nspire™-ohjelmiston ja TI-Nspire™-kämmenlaitteiden välillä
  • Jakamisen kiinteän sähköpostin ja Dropbox-toiminnon avulla
 • Kuvien käyttö (jpeg-, jpg-, bmp-, png-tiedostomuodot): voidaan sijoittaa graafisten elementtien päälle
 • Matemaattisten lausekkeiden tarkastelu symbolisessa muodossa, jonka avulla voidaan nähdä malleja ja ymmärtää matematiikan kaavojen takana.
 • Käsitteen eri esitysmuotojen visualisointi - algebra, graafinen, geometrinen, numeerinen ja kirjallinen.
 • Kemiaruutu-ominaisuudella voidaan helposti syöttää kemiallisia kaavoja ja yhtälöitä
 • Linkitettyjen esitysmuotojen muokkaus, jossa yhden muuttujan muuttaminen päivittää välittömästi muut ja osoittaa havainnollisesti yhteydet ilman ruudulta toiseen vaihtamista (esim. tartu kuvaajaan ja siirrä sitä nähdäksesi vaikutus, joka sillä on vastaaviin yhtälöihin ja taulukoituihin funktion arvoihin)

Ohjelmointi

 • Sisältää erityisen ohjelmointiympäristön sekä ohjelmointikirjastot, joilla voidaan yleisesti käyttää käyttäjän määrittämiä funktioita ja ohjelmia

Yhteydet

 • Sähköisesti päivitettävä graafinen kämmenlaite tarjoaa aina ajantasaiset toiminnot
 • Mukana USB-kaapeli
 • TI-ComputerLink-ohjelmistolla voidaan siirtää tietoa kämmenlaitteen ja tietokoneen välillä

Tiedon keruun tuki

 • Yhteensopivuus TI-Nspire-laboratoriotelineen, Vernier EasyLink® USB -tunnistimen ja Vernier EasyTemp® -lämpötila-anturin kanssa sallii oikeiden tietojen keräämisen ja analysoinnin

Lisävarusteet

 • TI:n ladattava akku
 • Värillisiä liukukoteloita saatavana
 • TI-Nspire™ CX -telakointiasema
 • TI-Nspire™-laboratorioteline

Asiakastuki

 • 3 year limited warranty
 • Tukinumero: 1.800.TI.CARES
 • Yhteydenottolomake
 • Lisää tietoa
 • Luokkatehtäviä saatavissa
 • Workshop-lainausohjelma: lainaa TI-laskimia arviointia tai workshopeja varten
 • TI Technology Rewards -ohjelma: pisteillä lunastettavissa lisää TI-tuotteita ja -palveluita
 • Saatavana täydellisiä opaskirjoja

Ota kaikki irti TI-Nspire™ CX -kämmenlaitteestasi

Hyödynnä TI:n kattavaa ilmaisten aktiviteettien ja palveluiden valikoimaa tietokoneohjelmistollesi.

Käyttöoppaat

TI-Nspire-oppaista saat apua, kun opettelet käyttämään TI-Nspire -teknologiaa.

Käyttöjärjestelmä

Lataamalla uusimman version voit varmistaa, että kämmenlaitteessa on käytettävissä uusimmat ominaisuudet ja toiminnot.