Education Technology

TI-Nspire™ CX Opiskelijan ohjelmisto

Tehokas tietokoneohjelmisto, vastaa matematiikan ja luonnontieteiden vaatimuksiin yläasteelta aina korkeakouluun asti.

Python -ohjelmointikieli on nyt käytettävissä viimeisimmässä TI-Nspire™ CX II-T CAS kämmenlaitteessa ja tietokoneohjelmistossa. Tämä ohjelmointikieli on helppokäyttöinen ja suosittu oppilaitoksissa ja yritysmaailmassa.

Kaikki matematiikka ja luonnontieteet yhdellä CAS-ohjelmistolla

Raivaa uusia polkuja oppimiselle

Uudet ja entistä nopeammat vuorovaikutteiset ominaisuudet motivoivat opiskelijoita. Matematiikan ja luonnontieteiden käsitteiden havainnollistaminen vuorovaikutteisesti on nyt helpompaa kuin koskaan aikaisemmin:

 • Animoidut kuvaajat
  Havainnollista funktio-, parametri- ja napakoordinaatistokuvaajia, jotka piirretään ruudulle reaaliaikaisesti
 • Dynaamiset parametrit
  Tutki dynaamisten kertoimien välisiä suoria yhteyksiä yhtälöissä ja kuvaajissa
 • Pisteiden lisääminen koordinaatistossa
  Luo nopeasti kuvaajien dynaamisia pisteitä koordinaatiston, liukusäätimien tai lausekkeiden avulla
 • Otsikot voidaan näyttää tai piilottaa valintamerkkien avulla
  Nimeä akselit lisätäksesi havainnollisuutta ja edistääksesi ymmärtämistä
 • Parannetut TI-Basic-ohjelmointitoiminnot
  Kirjoita koodia, jonka avulla voit visualisoida ja havainnollistaa matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan avainkäsitteitä

Enemmän kuin kuvaajia

TI-Nspire™ CX Opiskelijan ohjelmisto sisältää samat matematiikka-, fysiikka- ja tilastosovellukset, jotka löytyvät sisäänrakennettuina TI-Nspire™ CX -grafiikkalaskimien tuoteperheestä


Laskin
Suorita laskutoimituksia hyödyntämällä oikeita matemaattisia merkintöjä.
Listat & taulukot
Yhdistä laskentataulukon toimintoja matemaattisiin laskutoimituksiin.
Kuvaajat
Kuvaa, tutki ja animoi funktioita, yhtälöitä ja epäyhtälöitä.
Data ja tilastot
Dynaamisten kuvaajien laadinta ja tietojen vuorovaikutteinen analysointi.
Geometria
Muodosta ja tutki dynaamisia geometrisiä kuvioita ja niiden ominaisuuksia.
Muistiinpanot
Luo vuorovaikutteisia aktiviteetteja, asiakirjoja tai raportteja.
DataQuest™
Helppokäyttöinen tietojen plug & play -keruuominaisuus ja luonnontieteellisen datan analysointi
TI-Nspire CX II Programming icon Ohjelmointi
Python ja TI-Basic -ohjelmointikielillä voit luoda uusia funktioita ja tehtäviä teknologiaopetukseen.

Luo dynaamisia asiakirjoja

PublishView™-ominaisuudella voit lisätä TI-Nspire™-sovelluksia, muotoiltua tekstiä, hyperlinkkejä, kuvia tai videota sekä luoda interaktiivisia tehtäviä, laboratorioraportteja sekä kotitehtäviä.

Tuo käsitteet näkyviin

Perinteisen tietokonenäkymän lisäksi voit käyttää asiakirjoja myös erityisessä kämmenlaitenäkymässä, joka näyttää asiakirjat sellaisina kuin ne näytetään TI-Nspire™ CX-kämmenlaitteen näytössä.

Jaa tiedostoja helposti

Oppilaat voivat helposti siirtää töitä TI-Nspire™ CX-kämmenlaitteen ja tietokoneen välillä ja tehdä näin tehtäviä loppuun kouluajan ulkopuolella, kotona tai kirjastossa.