Education Technology

TI-Nspire™ CX Opiskelijan ohjelmisto

Tehokas tietokoneohjelmisto, vastaa matematiikan ja luonnontieteiden vaatimuksiin yläasteelta aina korkeakouluun asti.

Ostopaikat

Python -ohjelmointikieli on nyt käytettävissä viimeisimmässä TI-Nspire™ CX II-T CAS kämmenlaitteessa ja tietokoneohjelmistossa. Tämä ohjelmointikieli on helppokäyttöinen ja suosittu oppilaitoksissa ja yritysmaailmassa.

Kaikki matematiikka ja luonnontieteet yhdellä CAS-ohjelmistolla

Raivaa uusia polkuja oppimiselle

Uudet ja entistä nopeammat vuorovaikutteiset ominaisuudet motivoivat opiskelijoita. Matematiikan ja luonnontieteiden käsitteiden havainnollistaminen vuorovaikutteisesti on nyt helpompaa kuin koskaan aikaisemmin:

 • Animoidut kuvaajat
  Havainnollista funktio-, parametri- ja napakoordinaatistokuvaajia, jotka piirretään ruudulle reaaliaikaisesti
 • Dynaamiset parametrit
  Tutki dynaamisten kertoimien välisiä suoria yhteyksiä yhtälöissä ja kuvaajissa
 • Pisteiden lisääminen koordinaatistossa
  Luo nopeasti kuvaajien dynaamisia pisteitä koordinaatiston, liukusäätimien tai lausekkeiden avulla
 • Otsikot voidaan näyttää tai piilottaa valintamerkkien avulla
  Nimeä akselit lisätäksesi havainnollisuutta ja edistääksesi ymmärtämistä
 • Parannetut TI-Basic-ohjelmointitoiminnot
  Kirjoita koodia, jonka avulla voit visualisoida ja havainnollistaa matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan avainkäsitteitä

Enemmän kuin kuvaajia

TI-Nspire™ CX Opiskelijan ohjelmisto sisältää samat matematiikka-, fysiikka- ja tilastosovellukset, jotka löytyvät sisäänrakennettuina TI-Nspire™ CX -grafiikkalaskimien tuoteperheestä


Laskin
Suorita laskutoimituksia hyödyntämällä oikeita matemaattisia merkintöjä.
Listat & taulukot
Yhdistä laskentataulukon toimintoja matemaattisiin laskutoimituksiin.
Kuvaajat
Kuvaa, tutki ja animoi funktioita, yhtälöitä ja epäyhtälöitä.
Data ja tilastot
Dynaamisten kuvaajien laadinta ja tietojen vuorovaikutteinen analysointi.
Geometria
Muodosta ja tutki dynaamisia geometrisiä kuvioita ja niiden ominaisuuksia.
Muistiinpanot
Luo vuorovaikutteisia aktiviteetteja, asiakirjoja tai raportteja.
DataQuest™
Helppokäyttöinen tietojen plug & play -keruuominaisuus ja luonnontieteellisen datan analysointi
TI-Nspire CX II Programming icon Ohjelmointi
Python ja TI-Basic -ohjelmointikielillä voit luoda uusia funktioita ja tehtäviä teknologiaopetukseen.

Luo dynaamisia asiakirjoja

PublishView™-ominaisuudella voit lisätä TI-Nspire™-sovelluksia, muotoiltua tekstiä, hyperlinkkejä, kuvia tai videota sekä luoda interaktiivisia tehtäviä, laboratorioraportteja sekä kotitehtäviä.

Tuo käsitteet näkyviin

Perinteisen tietokonenäkymän lisäksi voit käyttää asiakirjoja myös erityisessä kämmenlaitenäkymässä, joka näyttää asiakirjat sellaisina kuin ne näytetään TI-Nspire™ CX-kämmenlaitteen näytössä.

Jaa tiedostoja helposti

Oppilaat voivat helposti siirtää töitä TI-Nspire™ CX-kämmenlaitteen ja tietokoneen välillä ja tehdä näin tehtäviä loppuun kouluajan ulkopuolella, kotona tai kirjastossa.

Tekniset tiedot

Sisäänrakennetut toiminnot

 • Funktio, parametrinen, polaarinen, sarjat ja 3D-kuvaajat
 • Lisätty matematiikkapiirto -ominaisuus, joka muuntaa vapaamuotoiset kuviot täydellisiksi muodoiksi
 • Useita graafisia toimintoja voidaan määrittää, tallentaa, piirtää ja analysoida yhdellä kertaa
 • Käyttäjän määrittämät listojen nimet Listat ja taulukot -sovelluksesta
 • Yksitoista interaktiivista zoomausominaisuutta
 • Numeerinen esitystapa taulukkomuodossa kaikille kuvaajatyypeille
 • Interaktiivinen analyysi funktion arvoista, nollakohdista, maksimeista, minimeistä, integraaleista ja derivaatoista
 • Kuusi eri kuvaajatyyliä ja 15 väriä valittavaksi kunkin piirretyn kuvaajan erottamiseksi
 • Matriisitoiminnot, joihin kuuluu käänteinen, determinantti, transponointi, lisäys, vähennetty riviporrastusmalli ja perusrivitoiminnot Muunna matriiseja luetteloiksi ja päin vastoin. Laske ominaisarvoja ja ominaisvektoreita.
 • Taulukkopohjainen yhden ja kahden muuttujan tilastoanalyysi, mukaan lukien logistinen, sinimuotoinen, mediaani-mediaani, lineaarinen, logaritminen, eksponentiaalinen, potenssi-, toisen ja kolmannen asteen polynominen regressiomalli
 • Kolme kuvaajatyyppiä tilastoaineiston sirontakuvaajille, xy-janakaavioille, histogrammeille, laatikko -kuvaajille ja normaalijakauman kuvaajille
 • Kehittynyt tilastoanalyysi, mukaan lukien 10 hypoteesin testaustoimintoa, seitsemän luottamusvälitoimintoa ja yksisuuntainen vaihteluanalyysi
 • 18 todennäköisyyden jakautumisfunktiota, sisältäen kertymäfunktion (CDF), todennäköisyystiheysfunktion (PDF) ja käänteisen todennäköisyysfunktion normaalijakaumalle, khiin neliölle sekä t- ja F-jakaumille ja CDF:n ja PDF:n binomi-, geometria- ja Poisson-jakaumille
 • Sisäänrakennetut interaktiiviset geometriaominaisuudet.
 • Nopeasti käytettävät aakkosnäppäimet
 • Helpot pudotusvalikot jäljittelevät tietokoneesta tuttuja ominaisuuksia
 • TI-Nspire-asiakirjojen käytön (.tns-tiedostot)  Työn tallennuksen ja tarkastelun; TI-Nspire-asiakirjojen luonnin, muokkauksen ja tallennuksen (.tns-tiedostot)  Tiedostoyhteensopivuuden TI-Nspire™-ohjelmiston ja TI-Nspire™-kämmenlaitteiden välillä   Jakamisen kiinteän sähköpostin ja Dropbox-toiminnon avulla
 • Kuvien käyttö (jpeg-, jpg-, bmp-, png-tiedostomuodot): voidaan sijoittaa graafisten elementtien päälle
 • Matemaattisten lausekkeiden tarkastelu symbolisessa muodossa, jonka avulla voidaan nähdä malleja ja ymmärtää matematiikan kaavojen takana.
 • Käsitteen eri esitysmuotojen visualisointi - algebra, graafinen, geometrinen, numeerinen ja kirjallinen.
 • Kemiaruutu-ominaisuudella voidaan helposti syöttää kemiallisia kaavoja ja yhtälöitä
 • Linkitettyjen esitysmuotojen muokkaus, jossa yhden muuttujan muuttaminen päivittää välittömästi muut ja osoittaa havainnollisesti yhteydet ilman ruudulta toiseen vaihtamista (esim. tartu kuvaajaan ja siirrä sitä nähdäksesi vaikutus, joka sillä on vastaaviin yhtälöihin ja taulukoituihin funktion arvoihin)

Järjestelmävaatimukset


Järjestelmävaatimukset för Windows®
 • Windows® OS: Windows 10
 • Kompatibelt med 64-bitars operativsystem
 • Processorhastighet: Intel Core i3 tai uudemman sukupolven prosessori (Pois lukien Intel Atom))
 • RAM: 4 GB
 • Hårddisk: Ungefär 500 MB tillgängligt hårddiskutrymme
 • Skärmupplösning: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
 • Aktiv Internetanslutning för installationen
Järjestelmävaatimukset för Mac®
 • Mac® OS 10.15
 • Processor: Mac 2012 tai uudempir
 • RAM: 2 GB
 • Hårddisk: Ungefär 500 MB tillgängligt hårddiskutrymme
 • Skärmupplösning: 1024 x 768
 • Aktiv Internetanslutning för installationen

Ohjelmointi

 • Valittavanasi on nyt Python ja TI-Basic -ohjelmointikielet
 • Sisältää erityisen ohjelmointiympäristön sekä ohjelmointikirjastot, joilla voidaan yleisesti käyttää käyttäjän määrittämiä funktioita ja ohjelmia

Lisenssivaihtoehdot {Ohjelmisto}


Yksittäislisenssi  (PC ja Mac®)
 • Lisenssi myönnetään yhdelle tietokoneelle
Volyymilisenssi (PC ja Mac®)
 • Ohjelmisto voidaan asentaa tiettyyn määrään tietokoneita
 • Ohjelmisto voidaan levittää käyttöön monilla standardeilla levitysmenetelmillä
 • Ohjelmisto aktivoidaan verkossa
 • Ohjelmiston käyttöön ei tarvita verkkoliitäntää
Moniaktivointilisenssi (PC ja Mac®)
 • Ohjelmisto voidaan asentaa tiettyyn määrään tietokoneita tietyille käyttäjille
 • Ohjelmisto voidaan levittää käyttöön monilla standardeilla levitysmenetelmillä
 • Lisenssitiedoston valtuutus
 • Ohjelmiston käyttöön tai aktivointiin ei tarvita verkkoyhteyttä
 • Jatkuvat lisenssit vaativat lisenssin jatkamisen vuosittain ilman lisämaksua
Koulun hallinnoima lisenssi (PC ja Mac®)
 • Ohjelmisto voidaan asentaa tiettyyn määrään tietokoneita tietyille käyttäjille.
 • Ohjelmisto voidaan levittää käyttöön monilla standardeilla levitysmenetelmillä
 • Lisenssi jaetaan tietokoneelle lisenssipalvelusta (toisin sanoen palvelimesta)
 • Ohjelmiston käyttöoikeuteen sisältyy tietty "armonaika", jonka aikana ohjelmistoa voi käyttää kotona tai koulun verkon ulkopuolella 30 päivän ajan. Kun armonaika on kulunut umpeen, tietokoneiden käytön jatkamiseksi ne tulee liittää koulun verkkoon
 • Jatkuvat lisenssit vaativat lisenssin jatkamisen vuosittain ilman lisämaksua

Tiedon keruun tuki

 • Yhteensopivuus TI-Nspire-laboratoriotelineen, Vernier EasyLink® USB -tunnistimen ja Vernier EasyTemp® -lämpötila-anturin kanssa sallii oikeiden tietojen keräämisen ja analysoinnin

Tuki kämmenlaitteille

 • Yhteensopiva TI-Nspire™ CX, TI-Nspire™ CX CAS, ja TI-Nspire™ CX II-T CAS -kämmenlaitteiden kanssa.

Asiakastuki

 • 3 year limited warranty
 • Tukinumero: 1.800.TI.CARES
 • Yhteydenottolomake
 • Lisää tietoa
 • Luokkatehtäviä saatavissa
 • Workshop-lainausohjelma: lainaa TI-laskimia arviointia tai workshopeja varten
 • TI Technology Rewards -ohjelma: pisteillä lunastettavissa lisää TI-tuotteita ja -palveluita
 • Saatavana täydellisiä opaskirjoja

Mac on Apple Inc: n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa. ja muissa maissa. Microsoft on sen omistajan rekisteröity tavaramerkki.

Lisävarusteet

TI-Nspire™ -laboratorioteline {CX-kämmenlaitteet}

LAAJENNA KATTAVUUTTA TIETEEN ALALLA

TI-Nspire -laboratorioteline yhdistyy TI-Nspire™:n Vernier DataQuest™ -sovellukseen ja yli 50 tiedonkeruutunnistimen valikoimaan. Niiden avulla tieteen opetus ja oppiminen voidaan viedä uudelle tasolle ottamalla oppilaita mukaan ja visualisoimalla käsitteitä.

Tämä monipuolinen, kannettava oppimistyökalu tulee tietojen keräämistä ja analysointia yhdellä tai useammalla tunnistimella.

TI-Nspiren Vernier DataQuest -sovelluksen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat seuraavat:

 • Helppo kytke ja käytä -toiminta muuttaa TI-Nspire CX -kämmenlaitteen monipuoliseksi tiedonkeruulaitteeksi laboratoriota, luokkaa tai kenttäkäyttöä varten
 • Reaaliaikaisen kerätyn tiedon analyysin ansiosta oppilas voi yhdistää tapahtuman sen esitykseen kuvaajassa, taulukossa tai mittarissa
 • Analyyttiset työkalut auttavat oppilaita valikoimaan tietoa ja keskittymään siihen
 • Ennusteen piirto -ominaisuuden avulla oppilas voi luoda hypoteeseja ja verrata tulosta kerättyyn tietoon

 

Vernier EasyLink™ -USB-sovitin yhdistyy yli 50 vakiomalliseen Vernier-tunnistimeen ja tekee tiedon keruusta hauskempaa, nopeampaa, tarkempaa ja intuitiivisempaa. Vernier EasyTemp™ -lämpötila-anturi tarjoaa yksinkertaisen, tarkan ja edullisen tavan, jolla oppilaat pääsevät alkuun tosielämän tietojen keräämisessä.

Resurssit

Hyödynnä TI:n kattavaa ilmaisten aktiviteettien ja palveluiden valikoimaa tietokoneohjelmistollesi.

Käyttöoppaat {KAIKKI)

TI-Nspire-oppaista saat apua, kun opettelet käyttämään TI-Nspire -teknologiaa.

Käyttöjärjestelmä {KAIKKI}

Lataamalla uusimman version voit varmistaa, että kämmenlaitteessa on käytettävissä uusimmat ominaisuudet ja toiminnot.