Education Technology

TI-Nspire™ CX CAS Opiskelijan ohjemisto

Tehokas tietokoneohjelmisto, jonka Computer Algebra System (CAS) -järjestelmä vastaa matematiikan ja luonnontieteiden vaatimuksiin yläasteelta aina korkeakouluun asti.

Python -ohjelmointikieli on nyt käytettävissä viimeisimmässä TI-Nspire™ CX II-T CAS kämmenlaitteessa ja tietokoneohjelmistossa. Tämä ohjelmointikieli on helppokäyttöinen ja suosittu oppilaitoksissa ja yritysmaailmassa.

Raivaa uusia polkuja oppimiselle

Uudet ja entistä nopeammat vuorovaikutteiset ominaisuudet motivoivat opiskelijoita. Matematiikan ja luonnontieteiden käsitteiden havainnollistaminen vuorovaikutteisesti on nyt helpompaa kuin koskaan aikaisemmin:

Animoidut kuvaajat

Havainnollista funktio-, parametri- ja napakoordinaatistokuvaajia, jotka piirretään ruudulle reaaliaikaisesti

Dynaamiset parametrit

Tutki dynaamisten kertoimien välisiä suoria yhteyksiä yhtälöissä ja kuvaajissa

Parannetut TI-Basic-ohjelmointitoiminnot

Kirjoita koodia, jonka avulla voit visualisoida ja havainnollistaa matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan avainkäsitteitä

Jakamalla näytön muistiinpanot ja kuvaajat -sovellusten kesken, saadaan rakennettua selkeä vastaus. Muistiinpanot -sovelluksessa voidaan kirjoittaa perustelut, kaavat ja laskea myös laskut.

Koevastauksen havainnollistava kuva suorakulmaisesta kolmiosta on piirretty Widget -lisäosalla.

Yksiköiden käyttäminen auttaa opiskelijaa välttämään virheet yksikkömuunnoksissa myös matematiikan laskuissa.

Enemmän kuin kuvaajia

TI-Nspire™ CX Opiskelijan ohjelmisto sisältää samat matematiikka-, fysiikka- ja tilastosovellukset, jotka löytyvät sisäänrakennettuina TI-Nspire™ CX -grafiikkalaskimien tuoteperheestä


Laskin
Suorita laskutoimituksia hyödyntämällä oikeita matemaattisia merkintöjä.
Listat & taulukot
Yhdistä laskentataulukon toimintoja matemaattisiin laskutoimituksiin.
Kuvaajat
Kuvaa, tutki ja animoi funktioita, yhtälöitä ja epäyhtälöitä.
Data ja tilastot
Dynaamisten kuvaajien laadinta ja tietojen vuorovaikutteinen analysointi.
Geometria
Muodosta ja tutki dynaamisia geometrisiä kuvioita ja niiden ominaisuuksia.
Muistiinpanot
Luo vuorovaikutteisia aktiviteetteja, asiakirjoja tai raportteja.
DataQuest™
Helppokäyttöinen tietojen plug & play -keruuominaisuus ja luonnontieteellisen datan analysointi
TI-Nspire CX II Programming icon Ohjelmointi
Python ja TI-Basic -ohjelmointikielillä voit luoda uusia funktioita ja tehtäviä teknologiaopetukseen.

Tutustu korkeamman tason matematiikan käsitteisiin

Tutustu symboliseen algebraan ja laskentoon normaalien numerolaskujen lisäksi. Tarkastele tarkkoja arvoja – esim muuttujina x ja y, juurimuodossa tai piin avulla ilmaistuna – tehdessäsi vaiheittaisia aritmetiikka-, algebra- ja laskutehtäviä.

Muodosta matemaattisia yhteyksiä

Tarkastele useita esitystapoja samanaikaisesti ja huomaa, miten ne muuttuvat tekemiesi muutosten myötä. Edistä käsitteiden näin syvällisempää ymmärtämistä riippumatta oppilaiden omista oppimistyyleistä.

Luo dynaamisia asiakirjoja

PublishView™-ominaisuudella voit lisätä TI-Nspire™-sovelluksia, muotoiltua tekstiä, hyperlinkkejä, kuvia tai videota sekä luoda interaktiivisia tehtäviä, laboratorioraportteja sekä kotitehtäviä.

Tuo käsitteet näkyviin

Perinteisen tietokonenäkymän lisäksi voit käyttää asiakirjoja myös erityisessä kämmenlaitenäkymässä, joka näyttää asiakirjat sellaisina kuin ne näytetään TI-Nspire™ CX-kämmenlaitteen näytössä.

Jaa tiedostoja helposti

Oppilaat voivat helposti siirtää töitä TI-Nspire™ CX-kämmenlaitteen ja tietokoneen välillä ja tehdä näin tehtäviä loppuun kouluajan ulkopuolella, kotona tai kirjastossa.

Kämmenlaitteen ohjelmistopaketti

Mukaan otettava TI-Nspire™ CX Student Software ja
TI-Nspire™ CX II-T CAS -kämmenlaite yhdessä paketissa. Osta kaikki kerralla jälleenmyyjältäsi.