Education Technology

Programvaren
TI-SmartView™ CE-T Emulator

Denne lettvinte programvaren emulerer
TI-84 Plus CE-T Python Edition, og lar læreren
prosjisere en interaktiv representasjon av
kalkulatorens skjerm til hele klassen.

TI-SmartView™ CE-T programvaren emulerer TI-84 Plus CE-T Python Edition grafiske kalkulatorer på en PC eller Mac®, noe som gjør den til et ideellt demonstrasjonsverktøy for å gjennomføre matematikk undervisning.Hold klassen på
sporet

Tastetryckloggen gjør det tydelig og enkelt for elevene å følge oppgavene sammen med læreren, enten de er i et klasserom eller på nettet. Lærere kan også kopiere og lime inn tastetrykk i andre applikasjoner og deretter dele dem med klassen.

Styrke elevenes forståelse

Du kan vise flere representasjoner av skjermer for graf, tabell, ligning, listevindu og STAT-plott samtidig, noe som hjelper elevene med å utvikle en dypere forståelse av temaene.

Ta flere skjermbilder enkelt

Funksjoner for å dra skjermen gjør det
lett å kopiere skjermbilder fra
TI-SmartView™ CE-T til kompatible programmer som Microsoft® Word.

Integreres enkelt med annen teknologi

Emulatorprogramvaren kan enkelt integreres med eksisterende projeksjonssystemer slik at hele klassen kan se. Flytt rundt på emulatoren og verktøylinjene for å tilpasse den interaktive tavlen.

Det er enkelt å se og projisere Python-programmering fra grafkalkulatoren til hele klassen via TI-SmartView™ Emulator CE-T-programvaren.

Mac er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA. og andre land. Microsoft er et registrert varemerke for eieren.