Education Technology

TI-30XB MultiView™ vitenskapelig kalkulator

TI-30XB MultiView™, utviklet med unike funksjoner som lar deg registrere mer enn en beregning, sammenligne resultater og utforske mønstre, alt på samme skjerm, er ideell som tilleggskalkulator hvor datamaskin benyttes.

Forhandlere

Hovedfunksjoner

 • Skjerm med fire linjer               
 • Statistikk med en og to variabler
 • MathPrint™-funksjon
 • Konvertering mellom brøk og desimaltall
 • Forenkling av brøk steg for steg
 • Rediger, klipp og lim oppføringer
 • Sol- og batteridrevet

Vis flere beregninger på en gang

Skjermen med fire linjer lar deg legge inn mer enn én beregning, sammenligne resultater og utforske mønstre, alt på samme skjermbilde.

MathPrint™-funksjon

Bruk MathPrint™-funksjonen til å vise uttrykk, symboler og brøker akkurat som de vises i lærebøker.

Resultat i vitenskapelig notasjon

Vis vitenskapelig notasjon med riktig eksponent i hevet skrift, og se resultatet i vitenskapelig notasjon.

Utforsk (x,y) tabell med verdier

Elevene kan enkelt utforske en (x,y)-tabell med verdier for en gitt funksjon, enten automatisk eller ved å legge inn spesifikke x-verdier.

Spesifikasjoner

Innebygd funksjonalitet

 • Se gjennom og rediger tidligere kommandoer ved å bla i hovedskjermbildet
 • Lim kommandoer og resultater inn i nye beregninger
 • MathPrint™-modus for kommando og resultat gjør det mulig å se beregningene i matematisk notasjon, inkludert svar med π, kvadratrot og brøk
 • CLASSIC-modus som tilsvarer tidligere vitenskapelige kalkulatorer med to linjer
 • Symbolsk notasjon av  π
 • Skiftetast som lar deg endre svaret mellom nøyaktig form og desimaltilnærming
 • Brøker av brøker og brøkfunksjoner
 • Konvertering mellom brøk/desimaltall/prosent
 • Skift mellom uekte brøk og blandet tall
 • Automatisk forenkling av brøker
 • Generering av tilfeldige desimaltall og heltall
 • Sentral modusmeny der du velger kalkulatorens modusinnstillinger
 • Menyinnstillinger
 • Tilgang til funksjoner direkte via taster eller fra rullegardinmenyer
 • Negasjonstast
 • Én konstant operatørfunksjon
 • Kombinasjoner og permutasjoner
 • Trigonometri
 • Hyperbolske funksjoner
 • Logaritmer og antilogaritmer
 • Konverter vinkler fra grader til radianer til gradianer
 • %, x², ¹/x, yˆx, p, x!
 • Mulighet for fast desimal
 • (x,y)-tabellfunksjon med automatisk eller manuell innlegging av x-verdier
 • Grunnleggende data/listeeditor med tre lister
 • Listeformler
 • Én- og to-variabels statistiske observatorer med permanent lagring av inngående statistisk variabel
 • EOS: (Equation Operating System)
 • Opptil åtte samtidige operasjoner
 • Opptil 23 nivåer av parenteser
 • Mulighet for feiloppretting
 • Automatisk avslåing
 • Rask og enkel tilbakestilling (reset) av kalkulatoren via 2 tastetrykk eller meny for eksamensformål
 • Syv minnevariabler. (x,y,z,t,a,b,c)
 • Vitenskapelig og teknisk notasjon
 • x10n-tast for rask inntasting av tall som potens av 10

Utstyr/maskinvare

 • Lett lesbar LCD-skjerm med fire linjer med 16 tegn
 • Drives med batterier for å kunne anvendes overalt
 • Fargekodete taster i hard plast
 • Glisikre gummiføtter
 • Beskyttelsesboks
 • Lærersett tilgjengelig (inkluderer 10 kalkulatorer, oppbevaringsveske, lærerveiledning på engelsk og spansk, kalkulatorplakat og transparent)
 • Hurtigreferanse

Brukerstøtte

 • Kolmen vuoden rajoitettu takuu
 • Gratis telefonnummer for hjelp: 1.800.TI.CARES
 • Kontakt skjema
 • Mer informasjon
 • Klasseromsaktiviteter er tilgjengelige
 • Programmet Workshop Loan — lån kalkulatorer TI for evaluering eller verksteder
 • Programmet TI Technology Rewards — pek ut verdier som kan innløses for ekstra TI produkter og tjenester
 • Komplett veiledning er tilgjengelig

Utvid kraften i kalkulatoren din med tilbehør for TI-30XB MultiView™ vitenskapelig kalkulator.

TI-SmartView™ MathPrint™-emulatorprogramvare

Denne enkle programvaren er et tillegg til TI-30XB/XS MultiView™ og TI-30X Pro MathPrint™, og gir læreren mulighet til å projisere en presentasjon av kalkulatorens display til hele klassen. Den er det ideelle demonstrasjonsverktøyet for å gjennomføre matematikk- og realfagsundervisning.