Education Technology


GHA1H02 Grafieken en tabellen

Overzicht activiteit

Bij Getal en Ruimte, HAVO deel A1, hoofdstuk 1, Inhoud: Hoe maak je een grafiek op de GR, coördinaten met spoor op de GR. Vorm: zelf werken op de rekenmachine.

During the Activity

Deze activiteit is een demonstratie van het gebruik van de TI-Nspire, waarbij de leerlingen de opdracht kunnen uitvoeren.
De docent kan de *.tns file gebruiken om te demonstreren als TI-Nspire software beschikbaar is.
De docent kan de *.pdf file gebruiken om snel te bekijken wat de *.tns file precies bevat.