Guide for TI-Nspire™ CX Navigator™ System

Versjon 6.0

Sette opp et klasserom

Oppdatere operativsystemet til håndholdte enheter
Legge til trådløse klienter i nettverket
Bruke TI-Nspire™-nettverksadministrator

Bruke TI-Nspire™ CX Navigator-system