Education Technology

CBR 2™

CBR 2 -laskimen kanssa tuo helppokäyttöisen kokeellisen tiedonkeruun ja -analysoinnin luokkahuoneeseen. 

Ostopaikat

Yhteenveto ominaisuuksista

CBR 2™:n toiminnot

CBR 2™:n ja TI:n graafisen laskimen avulla oppilaat voivat kerätä, tarkastella ja analysoida liiketietoja ilman vaivalloisia mittauksia ja kuvaajien piirtämistä käsin.

CBR 2™:n avulla oppilaat voivat tutkia etäisyyden, nopeuden, kiihtyvyyden ja ajan välisiä suhteita käyttämällä itse tekemistään kokeista keräämiään tietoja. Oppilaat voivat tutkia matemaattisia ja fysikaalisia käsitteitä, kuten

  • liikettä: etäisyys, nopeus, kiihtyvyys
  • kuvaajia: koordinaatiston akselit, kulmakerroin, akseleiden leikkauspisteet
  • funktioita: lineaarinen, toisen asteen, eksponentiaalinen, sinimuotoinen
  • differentiaalilaskentaa: derivaatat, integraalit
  • tilastotiedettä ja tietojen analysointia: tiedonkeruutavat, tilastollinen analyysi
  • fysiikkaa: liikkeen tutkiminen, etäisyys, nopeus, kiihtyvyys, dynamiikan ilmiöt

Hyvälaatuisten mittaustulosten saaminen

Kuinka CBR 2™ toimii?

Kun tiedät, kuinka liikkeenilmaisin toimii, voit saada hyvälaatuisia mittaustuloksia. Liikkeenilmaisin lähettää ultraäänipulssin ja mittaa, kuinka kauan aikaa kuluu, ennen kuin pulssi heijastuu takaisin.

CBR 2™, kuten kaikki liikkeenilmaisimet, mittaa ajan, joka kuluu ultraäänipulssin lähettämisestä ensimmäiseen palaavaan kaikuun, mutta CBR 2™:ssä on sisäinen mikroprosessori, joka tekee paljon muutakin. Kun tiedot kerätään, CBR 2™ laskee kohteen etäisyyden CBR 2™:stä käyttämällä laskutoimituksessa äänen nopeutta. Tämän jälkeen se laskee etäisyystiedon ensimmäisen ja toisen derivaatan ajan suhteen. Näin tulokseksi saadaan nopeus- ja kiihtyvyystiedot. CBR 2™ tallentaa nämä mittaustulokset listoihin.

Kohteen koko
Pienen kohteen käyttäminen suurella etäisyydellä CBR 2™:stä pienentää tarkan tuloksen saamisen mahdollisuutta. Esimerkiksi 5 metrin etäisyydeltä on helpompi havaita jalkapallo kuin pingispallo.

Minimikantama
Kun CBR 2™ lähettää pulssin, pulssi osuu kohteeseen ja heijastuu takaisin ja CBR 2™ vastaanottaa sen. Jos kappale on alle 15 senttimetrin etäisyydellä, peräkkäiset pulssit voivat olla päällekkäin, ja CBR 2™ voi tunnistaa ne väärin. Kuvaaja on tässä tapauksessa virheellinen, joten sijoita CBR 2™ vähintään 15 senttimetrin päähän kohteesta.

Maksimikantama
Kun pulssi kulkee ilmassa, sen teho heikkenee. Noin 12 metrin (6 metriä kohteeseen ja 6 metriä takaisin CBR 2™:ään) matkan jälkeen palautuva kaiku voi olla liian heikko, jotta CBR 2™ tunnistaisi sen varmasti. Tämä rajoittaa normaalin luotettavan etäisyyden CBR 2™:stä kohteeseen enintään 6 metriin.

Herkkyyskytkin
Herkkyyskytkimessä on kaksi käyttötilaa - jäljitys ja normaali. Jäljitys-tila on tarkoitettu harjoituksiin, joissa käytetään ilmatyyny- tai vaunurataa, ja Normaali-tila on tarkoitettu muille harjoituksille, kuten kävely, pallonheitto, pomppiva pallo, heiluri jne.

Esteetön alue
CBR 2™ -säteen reitti ei ole lyijykynän kaltainen kapea säde, vaan se leviää kaikkiin suuntiin enintään 15° keskikohdasta kartionmuotoisena 30° asteen säteenä. Vältä lähistöllä olevien muiden esineiden aiheuttamia häiriöitä luomalla esteetön alue CBR 2™-säteen reitille. Tämä varmistaa sen, että CBR 2™ ei havaitse muita esineitä kuin kohteen. CBR 2™ havaitsee esteettömällä alueella lähimpänä olevan esineen.

Heijastavat pinnat
Jotkin pinnat heijastavat pulsseja paremmin kuin muut. Saat paremmat tulokset käyttämällä suhteellisen kovaa ja tasapintaista palloa kuin käyttämällä tennispalloa. Vastaavasti kovia, heijastavia pintoja sisältävässä huoneessa suoritetut mittaukset saattavat sisältää virheellisiä datapisteitä. Epäsäännöllisen muotoisten pintojen mittaus (leikkiautojen pintojen mittaus tai kävellessä tehty mittaus) voi vaikuttaa epätasaiselta. Liikkumattoman kohteen etäisyys-aika-kuvaajan lasketussa etäisyysarvoissa voi olla pieniä vaihteluita. Jos jokin näistä arvoista piirtyy eri kuvapisteeseen, odotuksenmukaisessa suorassa viivassa voi olla ajoittaisia hypähdyksiä. Nopeus-aika-kuvaaja voi olla tätäkin rosoisempi, koska kahden pisteen välinen etäisyyden ero ajan suhteen on määritelmän mukaan nopeus.