Education Technology

TI-Nspire™ CX &TI-Nspire™ CX CAS Opettajaohjelmisto

Tämän interaktiivisen ohjelmiston avulla opettajat voivat esitellä luokalle matematiikan ja luonnontieteiden käsitteitä, demonstroida TI-Nspire™ CX-kämmenlaitteiden käyttöä, siirtää asiakirjoja sekä luoda testejä oppilaiden itsearviointia varten.

 

Ostopaikat

Kaikki matematiikka ja luonnontieteet

Samalla ohjelmistolla voit laskea, piirtää kuvaajia, kirjoittaa muistiinpanoja, koota laskentataulukoita ja kerätä tietoja.

gen-product-app-icon-calculator Laskin
Tee laskutoimituksia ja syötä ilmauksia, yhtälöitä ja kaavoja oikean matemaattisen merkintätavan mukaisesti.
gen-product-app-icon-spreadsheets Listat ja taulukot
Suorita matemaattisia laskutoimituksia tiedoille ja visualisoi yhteyksiä tietojen ja niiden kuvaajien välillä
gen-product-app-icon-graph Kuvaajat
Kuvaa ja tutki funktioita, yhtälöitä ja epäyhtälöitä, animoi objektien ja kuvaajien pisteitä, selitä niiden käyttäytymistä liukusäätimien avulla ym.
gen-product-app-icon-notes Muistiinpanot
Kirjoita näytölle muistiinpanoja, vaiheita, ohjeita ja muita kommentteja matemaattisten lausekkeiden viereen.
gen-product-app-icon-geometry Geometria
Rakenna ja tutki geometrisia kuvioita ja luo animaatioita.
gen-product-app-icon-data-lists Data ja tilastot
Havainnollista ja analysoi tilastotietoa käyttämällä erilaisia tilastokuvaajia kuten histogrammeja, rasiakuvaajia, pylväs- ja ympyrädiagrammeja.
gen-product-app-icon-dataquest Vernier DataQuest™ -sovellus
Luo hypoteesi graafisesti ja toista mittaus yhden sovelluksen avulla.
Kysymys
Ainoastaan TI-Nspire™ Teacher Software -ohjelmistossa toimivan Kysymys-sovelluksen avulla kouluttajat voivat laatia oppilaille arvioitavia tai itse tarkistettavia kysymyksiä, joilla heitä opastetaan toiminnan eri vaiheissa.

Maksimoi käytettävissä oleva opetusaika ja oppimisaika

Luo, muokkaa, järjestele ja jaa TI-Nspire-asiakirjoja ja hallinnoi luokan toimintaa lähettämällä sisältöä samanaikaisesti moneen oppilaan kämmenlaitteeseen. TI-Nspire™ Docking Station siirtää helposti asiakirjoja jopa 10 oppilaan kämmenlaitteeseen samanaikaisesti.

Luo kysymyksiä itsearviointia varten

Kysymyssovelluksen avulla kouluttajat voivat laatia kysymyksiä ohjaamaan oppilaita harjoituksen kautta: itsetarkistustoiminnolla oppilaat voivat tarkistaa nykyisen osaamistasonsa ja päättää, voivatko he siirtyä seuraavaan matemaattiseen käsitteeseen.

Tekniset tiedot

Sisäänrakennetut toiminnot

 • Sisältää kaksi ohjelmistoa: (1) TI-Nspire™ Teacher Software ja (2) TI-Nspire™ CAS Teacher Software, joka sisältää sisäänrakennetut tietokonealgebrajärjestelmän (CAS) ominaisuudet.
 • Lisätty matematiikkapiirto -ominaisuus, joka muuntaa vapaamuotoiset kuviot täydellisiksi muodoiksi
 • Sisäänrakennettu TI-SmartView™ -emulaattori TI-Nspire™ -kämmenlaitteiden käytön esittelyyn.
 • Kysymyssovellus erityyppisten kysymysten luontiin: esim. avoimet vastaukset, monivalinnat, oikein/väärin, yhtälöt, koordinaatiston pisteet, kuvat ja ilmaukset.
 • Sisältö-työalue, jonka kautta voit käsitellä omia tiedostojasi verkosta sekä MathNspired- tai ScienceNspired-sivustojen ennalta laadittua sisältöä
 • Funktio, parametrinen, polaarinen, sarjat ja 3D-kuvaajat
 • Useita graafisia toimintoja voidaan määrittää, tallentaa, piirtää ja analysoida yhdellä kertaa
 • Käyttäjän määrittämät listojen nimet Listat ja taulukot -sovelluksesta
 • Yksitoista interaktiivista zoomausominaisuutta
 • Numeerinen esitystapa taulukkomuodossa kaikille kuvaajatyypeille
 • Interaktiivinen analyysi funktion arvoista, nollakohdista, maksimeista, minimeistä, integraaleista ja derivaatoista
 • Kuusi eri kuvaajatyyliä ja 15 väriä valittavaksi kunkin piirretyn kuvaajan erottamiseksi
 • Matriisitoiminnot, joihin kuuluu käänteinen, determinantti, transponointi, lisäys, vähennetty riviporrastusmalli ja perusrivitoiminnot Muunna matriiseja luetteloiksi ja päin vastoin. Laske ominaisarvoja ja ominaisvektoreita.
 • Taulukkopohjainen yhden ja kahden muuttujan tilastoanalyysi, mukaan lukien logistinen, sinimuotoinen, mediaani-mediaani, lineaarinen, logaritminen, eksponentiaalinen, potenssi-, toisen ja kolmannen asteen polynominen regressiomalli
 • Kolme kuvaajatyyppiä tilastoaineiston sirontakuvaajille, xy-janakaavioille, histogrammeille, laatikko -kuvaajille ja normaalijakauman kuvaajille
 • Kehittynyt tilastoanalyysi, mukaan lukien 10 hypoteesin testaustoimintoa, seitsemän luottamusvälitoimintoa ja yksisuuntainen vaihteluanalyysi
 • 18 todennäköisyyden jakautumisfunktiota, sisältäen kertymäfunktion (CDF), todennäköisyystiheysfunktion (PDF) ja käänteisen todennäköisyysfunktion normaalijakaumalle, khiin neliölle sekä t- ja F-jakaumille ja CDF:n ja PDF:n binomi-, geometria- ja Poisson-jakaumille
 • Sisäänrakennetut interaktiiviset geometriaominaisuudet.
 • TI-Nspire-asiakirjojen käytön (.tns-tiedostot)  Työn tallennuksen ja tarkastelun; TI-Nspire-asiakirjojen luonnin, muokkauksen ja tallennuksen (.tns-tiedostot)  Tiedostoyhteensopivuuden TI-Nspire™-ohjelmiston ja TI-Nspire™-kämmenlaitteiden välillä   Jakamisen kiinteän sähköpostin ja Dropbox-toiminnon avulla
 • Kuvien käyttö (jpeg-, jpg-, bmp-, png-tiedostomuodot): voidaan sijoittaa graafisten elementtien päälle
 • Matemaattisten lausekkeiden tarkastelu symbolisessa muodossa, jonka avulla voidaan nähdä malleja ja ymmärtää matematiikan kaavojen takana.
 • Käsitteen eri esitysmuotojen visualisointi - algebra, graafinen, geometrinen, numeerinen ja kirjallinen.
 • Kemiaruutu-ominaisuudella voidaan helposti syöttää kemiallisia kaavoja ja yhtälöitä
 • Linkitettyjen esitysmuotojen muokkaus, jossa yhden muuttujan muuttaminen päivittää välittömästi muut ja osoittaa havainnollisesti yhteydet ilman ruudulta toiseen vaihtamista (esim. tartu kuvaajaan ja siirrä sitä nähdäksesi vaikutus, joka sillä on vastaaviin yhtälöihin ja taulukoituihin funktion arvoihin)

Järjestelmävaatimukset


Systemkrav för Windows®
 • Windows OS Windows® 7 SP1, Windows 8.1 and 8.1 Pro Update 1, Windows 10
 • Kompatibelt med 32-bitars och 64-bitars operativsystem
 • Processorhastighet: Intel Core i3 tai uudemman sukupolven prosessori (Pois lukien Intel Atom))
 • RAM: 2 GB
 • Hårddisk: Ungefär 500 MB tillgängligt hårddiskutrymme
 • Skärmupplösning: 1024 x 768 (minimum) - 1920 x 1080 (maximum)
 • DVD-ROM-enhet eller aktiv Internetanslutning för installationen
Systemkrav för Mac®
 • Mac® OS X 10.11, 10.12
 • Processor: Mac 2008 tai uudempir
 • RAM: 2 GB
 • Hårddisk: Ungefär 500 MB tillgängligt hårddiskutrymme
 • Skärmupplösning: 1024 x 768
 • DVD-ROM-enhet eller aktiv Internetanslutning för installationen

Ohjelmointi

 • Sisältää erityisen ohjelmointiympäristön sekä ohjelmointikirjastot, joilla voidaan yleisesti käyttää käyttäjän määrittämiä funktioita ja ohjelmia

Lisenssivaihtoehdot {Ohjelmisto}


Yksittäislisenssi  (PC ja Mac®)
 • Lisenssi myönnetään yhdelle tietokoneelle
Volyymilisenssi (PC ja Mac®)
 • Ohjelmisto voidaan asentaa tiettyyn määrään tietokoneita
 • Ohjelmisto voidaan levittää käyttöön monilla standardeilla levitysmenetelmillä
 • Ohjelmisto aktivoidaan verkossa
 • Ohjelmiston käyttöön ei tarvita verkkoliitäntää
Moniaktivointilisenssi (PC ja Mac®)
 • Ohjelmisto voidaan asentaa tiettyyn määrään tietokoneita tietyille käyttäjille
 • Ohjelmisto voidaan levittää käyttöön monilla standardeilla levitysmenetelmillä
 • Lisenssitiedoston valtuutus
 • Ohjelmiston käyttöön tai aktivointiin ei tarvita verkkoyhteyttä
 • Jatkuvat lisenssit vaativat lisenssin jatkamisen vuosittain ilman lisämaksua
Koulun hallinnoima lisenssi (PC ja Mac®)
 • Ohjelmisto voidaan asentaa tiettyyn määrään tietokoneita tietyille käyttäjille.
 • Ohjelmisto voidaan levittää käyttöön monilla standardeilla levitysmenetelmillä
 • Lisenssi jaetaan tietokoneelle lisenssipalvelusta (toisin sanoen palvelimesta)
 • Ohjelmiston käyttöoikeuteen sisältyy tietty "armonaika", jonka aikana ohjelmistoa voi käyttää kotona tai koulun verkon ulkopuolella 30 päivän ajan. Kun armonaika on kulunut umpeen, tietokoneiden käytön jatkamiseksi ne tulee liittää koulun verkkoon
 • Jatkuvat lisenssit vaativat lisenssin jatkamisen vuosittain ilman lisämaksua

Tiedon keruun tuki

 • Yhteensopivuus TI-Nspire-laboratoriotelineen, Vernier EasyLink® USB -tunnistimen ja Vernier EasyTemp® -lämpötila-anturin kanssa sallii oikeiden tietojen keräämisen ja analysoinnin

Handheld support

 • Compatible with TI-Nspire™ CX and TI-Nspire™ CX CAS handhelds.

Asiakastuki

 • Kolmen vuoden takuu
 • Maahantuojan(Laskentaväline Oy) tukinumero: 09 388 1912 (ppm)
 • Sähköpostituki: ti-cares@ti.com
 • Luokkatehtäviä saatavissa
 • Workshop-lainausohjelma: lainaa TI-laskimia arviointia tai workshopeja varten
 • TI Technology Rewards -ohjelma: pisteillä lunastettavissa lisää TI-tuotteita ja -palveluita
 • Saatavana täydellisiä opaskirjoja

Lisävarusteet

TI-Nspire™ -laboratorioteline {CX-kämmenlaitteet}

LAAJENNA KATTAVUUTTA TIETEEN ALALLA

TI-Nspire -laboratorioteline yhdistyy TI-Nspire™:n Vernier DataQuest™ -sovellukseen ja yli 50 tiedonkeruutunnistimen valikoimaan. Niiden avulla tieteen opetus ja oppiminen voidaan viedä uudelle tasolle ottamalla oppilaita mukaan ja visualisoimalla käsitteitä.

Tämä monipuolinen, kannettava oppimistyökalu tulee tietojen keräämistä ja analysointia yhdellä tai useammalla tunnistimella.

TI-Nspiren Vernier DataQuest -sovelluksen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat seuraavat:

 • Helppo kytke ja käytä -toiminta muuttaa TI-Nspire CX -kämmenlaitteen monipuoliseksi tiedonkeruulaitteeksi laboratoriota, luokkaa tai kenttäkäyttöä varten
 • Reaaliaikaisen kerätyn tiedon analyysin ansiosta oppilas voi yhdistää tapahtuman sen esitykseen kuvaajassa, taulukossa tai mittarissa
 • Analyyttiset työkalut auttavat oppilaita valikoimaan tietoa ja keskittymään siihen
 • Ennusteen piirto -ominaisuuden avulla oppilas voi luoda hypoteeseja ja verrata tulosta kerättyyn tietoon

 

Vernier EasyLink™ -USB-sovitin yhdistyy yli 50 vakiomalliseen Vernier-tunnistimeen ja tekee tiedon keruusta hauskempaa, nopeampaa, tarkempaa ja intuitiivisempaa. Vernier EasyTemp™ -lämpötila-anturi tarjoaa yksinkertaisen, tarkan ja edullisen tavan, jolla oppilaat pääsevät alkuun tosielämän tietojen keräämisessä.

Resurssit

Hyödynnä TI:n kattavaa ilmaisten aktiviteettien ja palveluiden valikoimaa tietokoneohjelmistollesi.

Käyttöoppaat {KAIKKI)

TI-Nspire-oppaista saat apua, kun opettelet käyttämään TI-Nspire -teknologiaa.

Käyttöjärjestelmä {KAIKKI}

Lataamalla uusimman version voit varmistaa, että kämmenlaitteessa on käytettävissä uusimmat ominaisuudet ja toiminnot.