Education Technology

BA II Plus™-finansregner

Denne brugervenlige finansregner er beregnet til professionelle indenfor erhverv og erhvervsstuderende og har effektive udregningsfunktioner og hukommelse.
Forhandlere

Hovedfunktioner

 • Beregning af pengenes nutidsværdi (Time Value of Money/TVM)
 • Amortiseringsplaner
 • Pengestrømsanalyse, nettonutidsværdi (NNV) og interne renter (IR)
 • Afskrivning med fire udregningsmetoder
 • Udregning af breakeven (fortjeneste lig omkostninger), fortjeneste og procentforskel
 • Alternativ tast-funktion til hurtig udregning af løbetid

Godkendt til eksaminer

BA II Plus™ er godkendt til brug ved følgende erhvervseksaminer:
 • Chartered Financial Analyst®*-eksamen
 • GARP® Financial Risk Manager (FRM®)**-eksamen
 • Certified Management Accountants®***-eksamen

Hovedfunktioner

 • Let læseligt ticifret display Vejledninger i aktuelle variable og værdier.
 • Udregn IRR (Internal Rate of Return) og NPV (Net Present Value ) til pengestrømsanalyser Gem op til 24 ujævne pengestrømme med op til firecifrede frekvenser, og redigér indtastninger for at analysere ændringers effekt på variable.
 • Funktion til udregning af pengenes tidsværdi Lav hurtige udregninger af livrenter, lån, boliglån, leasinger og opsparinger.
 • Afskrivningsplaner Vælg mellem seks metoder til at udregne afskrivning, bogført værdi og resterende afskrivningsbeløb.
 • Rentekonverteringer Konvertér til/fra årlige (nominelle) og effektive renter.

Velegnet til

 • Regnskab
 • Økonomi
 • Finans
 • Marketing
 • Matematik
 • Fast ejendom
 • Naturfag
 • Statistik

* Chartered Financial Analyst® er et varemærke tilhørende CFA Institute. ** GARP® og FRM® er varemærker tilhørende Global Association of Risk Professionals. *** CMA® er et registreret varemærke tilhørende Institute of Certified Management Accountants. Ingen af dem er tilknyttet eller støtter TI's produkter.

BA II Plus™-finansregner

Inbyggda funktioner

 • Lav TVM-udregninger såsom livrenter, lån, boliglån, leasinger, opsparinger m.m.
 • Opretter amortiseringsplaner
 • Lav pengestrømsanalyser af op til 24 ujævne pengestrømme med op til firecifrede frekvenser, og udregn NNV og IR.
 • Vælg mellem to dagsmetoder (actual/actual eller 30/360) for at udregne obligationskurs, effektiv rente eller afkast til indfrielsesdato.
 • Fire metoder til at udregne afskrivning, bogført værdi og resterende afskrivningsbeløb: SL, SYD, DB, DB med SL-crossover
 • Afskrivningsplaner
 • Obligationskurs, effektiv rente eller afkast til indfrielsesdato
 • Vejledninger i finansudregninger med aktuelle variable og labels
 • BGN/END-betalingsindstilling
 • Delår
 • Ti hukommelsespladser
 • Ticifret display
 • Listebaseret og statistik med en eller to variable samt mulighed for fire regressioner: lineær, logaritme-, eksponentiel og effekt-.
 • Matematiske funktioner, herunder trigonometriudregninger, naturlige algoritmer og effekter

Hardware

 • Medfølgende litiumbatteri (2032)
 • Strømbesparende automatisk slukning (Automatic Power Down/APD™)
 • Hård plastik, farvekodede taster
 • Ticifret enlinjedisplay