Education Technology

TI-30X IIB funktionsräknare

Grundläggande, tvåradig, batteridriven räknare som kombinerar statistik och avancerade funktioner för matematik och naturvetenskap på grundskolans senare del och på gymnasiet

Återförsäljare

Huvudfunktioner

 • Tvåradig display
 • Bråkfunktioner
 • En- och tvåvariabelstatistik
 • Omvandlingar, t.ex. mellan bråk och decimaltal
 • Grundläggande naturvetenskapliga funktioner inklusive trigonometri
 • Redigera-, klippa ut- och klistra in-funktioner för inmatningar
 • Soldriven

Bredda utforskningen av matematiska och naturvetenskapliga begrepp

Granska tidigare inmatningar och leta efter mönster.  En tvåradig display visar inmatningar på översta raden och resultat på nedersta raden. 

Kan utföra avancerade beräkningar

Har en- och tvåvaribelstatistik, känner igen π som en symbol i radianläge och erbjuder menyer som gör att du kan välja inställningar efter nivå och dina beräkningsbehov. 

Utför operationer med bråk och blandade tal

Adderar, subtraherar, multiplicerar och dividerar bråk som skrivs in i traditionellt format med täljare och nämnare. 

Specifikationer

Inbyggda funktioner

 • Granska och redigera tidigare inmatningar
 • Omvandlingar av bråk/decimaltal
 • Slumpgenerator för vanliga slumptal och slumptal i heltalsform
 • Negationstangent
 • Menyinställningar
 • Ändrar oegentliga bråk till blandade tal
 • Automatisk förenkling av bråk
 • En konstant
 • Kombinationer och permutationer
 • Trigonometri
 • Hyperboliska funktioner
 • Logaritmer och antilogaritmer
 • Konverterar vinklar från grader till radianer till gon
 • %, x², ¹/x, yˆx, π, x!
 • En- och tvåvariabelstatistik
 • EOS: (Ekvationsoperativsystem)
 • Upp till åtta vilande operationer
 • Upp till 23 parentesnivåer
 • Återställningsfunktion vid felnedstängning
 • Fem minnesvariabler
 • Grundpotensform  och teknisk notation

Hårdvara

 • Hårdplast, färgkodade tangenter.
 • Tvåradig display, rullbar inmatningsrad med 11 siffror, 10-siffriga svar och tvåsiffrig exponentrad.
 • Batteridriven
 • Stöttåligt skal med snabbreferenskort

Support

 • Ett års begränsad garanti.
 • Support på telefon (kostnadsfritt): 00 800 4 84 22 737
 • E-post: ti-cares@ti.com
 • Klassrumsaktiviteter tillgängliga
 • Låneprogram för workshopar – låna TI-räknare för utvärdering eller workshopar
 • TI Technology Rewards-program – poäng som ges vid inköp kan bytas ut mot ytterligare produkter eller tjänster från TI
 • Komplett handbok finns tillgänglig