Education Technology

Volyminköpserbjudande


Här registrerar du skolan att ta del i vårt volyminköpserbjudande som innebär att skolan erhåller ett antal utvalda produkter kostnadsfritt.

Produktval påverkas av det totala inköpta antalet grafräknare eller programvarulicenser.

Detta formulär använder sig av skolans skolenhetskod, om du inte känner till denna kod kan du antingen söka den på Skolverkets sida alternativt i detta PDF-dokument.

Skola- & personuppgifter


Inköpta produkter


Tillgängliga produkter


Viktigt! Ni måste fylla i minst ett av nedanstående fält för att er begäran skall kunna hanteras.


Var 20:e TI grafräknare ger möjligheten att erhålla något av följande alternativ

Var 45:e TI grafräknare ger möjligheten att erhålla något av följande alternativVar 45:e TI Nspire elevlicens ger möjlighet att erhålla följande alternativ

Obligatoriska handlingar

Om du har köpt både grafräknare och programvara måste du bifoga bevis för betalning för båda dessa inköp.
Tillåtna format: .jpg, .jpeg, .png, .pdf
(Filstorlek: max 1 MB)* Obligatoriskt fält