Education Technology

Programvare, OS-oppdateringer og applikasjoner

CellSheet™ App for TI-84 Plus CE/T Family

Les Lisens før du fortsetter. Når du laster ned applikasjonen, erklærer du deg samtidig enig i betingelsene og vilkårene i Lisens.

TEXAS INSTRUMENTS LISENSAVTALE FOR APPLIKASJONER

Ved å laste ned programvaren og/eller dokumentasjonen, godtar du at du skal etterkomme betingelsene nedenfor.

 1. Lisens: Under forutsetning av at du betaler eventuell lisensavgift, gir Texas Instruments Incorporated ("TI") deg en lisens til å bruke og kopiere programvaren på en TI Kalkulator og kopiere dokumentasjonen som ligger på denne Web-siden/CDen (både programvaren og dokumentasjonen er "Lisensmateriale"). I tillegg til kopien som ligger på kalkulatoren, kan du oppbevare en sikkerhetskopi / arkivkopi på datamaskinen.

 2. Restriksjoner: Du kan ikke bruke Lisensmaterialet på en emulator av en TI Kalkulator med mindre emulatoren hentes fra TI.

 3. Brukerstøtte: Brukerstøtte for Lisensmaterialet er beskrevet i dokumentasjonen som følger med programvaren. Hvis slik dokumentasjon ikke finnes, skal TI gi brukerstøtte.

 4. Copyright: Lisensmaterialet og all tilhørende dokumentasjon er kopibeskyttet. Hvis du lager kopier, må du ikke slette merknaden om opphavsrett/copyright, varemerker eller beskyttende merknader fra kopiene.

 5. Garanti: TI garanterer at de har rett til å tilby Lisensmaterialet. TI garanterer ikke at Lisensmaterialet er uten feil eller at det vil oppfylle dine spesifikke krav.

  Lisensmaterialet tilbys "SOM DET ER" ("AS IS") til deg og eventuelle etterfølgende brukere.

  Selv om det ikke gis noen garanti for Lisensmaterialet, vil eventuelle lagringsmedier bli erstattet hvis de viser seg å være defekte i løpet av de tre (3) første månedene etter at de er tatt i bruk, forutsatt at pakken returneres til TI og porto betales av kunden. DETTE AVSNITTET GJØR REDE FOR TI'S MAKSIMALE ERSTATNINGSKRAV OG DITT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL.

 6. Begrensninger: Med unntak av det som er uttrykkelig nevnt ovenfor, gir TI ingen garantier eller utsagn, verken uttrykte eller implisitte, inkludert men ikke begrenset til implisitte garantier for salgbarhet eller egnethet for bestemte formål, med hensyn til Lisensmaterialet.

  TI eller TIs forhandlere skal under ingen omstendigheter holdes økonomisk avarlig for noen indirekte, tilfeldige eller konsekvensielle skader, tap av fortjeneste, tap av bruk eller data, eller avbrudd i forretningsvirksomhet, uansett om de påståtte skadene omfattes av tort, kontrakt eller tapsgaranti/forsikring.

  Noen land eller jurisdiksjoner tillater ikke utelatelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, og det er derfor mulig at de ovenstående begrensningene ikke gjelder for deg.

 7. Andre vilkår: Denne Lisensavtalen vil opphøre umiddelbart dersom du ikke oppfyller alle vilkårene i den. Hvis denne Lisensavtalen opphører, sier du deg enig i å returnere eller ødelegge originalpakken og alle hele og delvise kopier av Programmet som er i din varetekt, og bekrefte skriftlig overfor TI at du har gjort dette.

  Eksport og re-eksport av original programvare og dokumentasjon fra USA er underlagt Export Administration Act av 1969 med tillegg. Det er ditt ansvar å overholde disse bestemmelsene. Du sier deg enig i at du verken har til hensikt eller kommer til, direkte eller indirekte, å eksportere, re-eksportere eller overføre Programmet eller tekniske data til noe land der slik eksport, re-eksport eller overføring er underlagt begrensninger av noen gjeldende forskrift eller vedtekt i USA, uten tilstrekkelig skriftlig samtykke eller lisens, dersom dette kreves av Bureau of Export Administration under United States Department of Commerce, eller annen myndighetsetat som har jurisdiksjon over slik eksport, re-eksport eller overføring.

  Hvis Programmet er lisensiert til USAs myndigheter etter en bestilling den eller etter 1. desember 1995, er Programmet underlagt kommersielle lisensrettigheter og begrensninger som er beskrevet i dette dokumentet. Hvis Programmet er lisensiert til USAs myndigheter før 1. desember 1995, er Programmet underlagt de begrensede rettighetene ("Restricted Rights") som er beskrevet i FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), avhengig av hva som gjelder.

Nedlastinger Versjon Størrelse (KB)
CellSheet™ App for TI-84 Plus CE/T Family 5.1 120