Education Technology

Produktgaranti

Vi gir en 5-års garanti til deg som kjøper av dette produktet. Garantiperioden gjelder fra kjøpsdato. Garantien dekker kun mangler ved materialer eller tilvirkning og dekker ikke skade som skyldes urimelig bruk, uhell, uaktsomhet, feilaktig service eller lignende omstendigheter, med mindre det kan dokumenteres at det ikke var dette som forårsaket skaden.

I garantitiden vil vi besørge at et mangelfullt produkt fra vårt utvalg vederlagsfritt enten blir reparert, erstattet med en overhalt sammenlignbar modell eller at kjøpsprisen blir refundert i henhold til fremlagt kvittering. Garantien omfatter ikke ansvar for brukstap, følgeskader eller utgifter som følge av mangelen. Det reparerte produkt eller erstatningsproduktet dekkes av garantien i den gjenværende del av opprinnelig garantiperiode eller i seks måneder, hva som måtte være lengst. Dersom du returnerer et produkt uten at du kan gjøre krav gjeldende i henhold til denne garanti vil vi returnere produktet uten å reparere det.

For å fremme et garantikrav må du returnere produktet før egen kostnad til et av våre servicesentre. Vi anbefaler at produktet forsikres før oversendelse. Adresser til våre servicesentre fremgår av vedlegg på pakken eller opplyses ved å ringe et av de angitte telefonnumre til produktservice. Vedlagte garantikort må fylles fullstendig ut og returneres sammen med produktet. Dersom garantikortet ikke viser kjøpsdato eller forhandlermerke, må du også vedlegge kvittering som dokumenterer kjøpdato.

Denne garantien kommer i tillegg til og påvirker ikke andre rettigheter i henhold til norsk lov om forbrukerkjøp og annen relevant lovgivning, eller slik reklamasjonsfrist som følger av lov om forbrukerkjøp eller annen relevant lovgivning.

Varsel for TI kalkulator produkter med oppladbare batterier: TI anbefaler at du bruker TI-USB-kabel og strømadapter (hvis enten er inkludert) med denne TI-kalkulator. Hvis du bruker en tredjepart kabel og/eller strømadapteren, må du sørge for at kabelen og power-adapteren oppfyller gjeldende sikkerhetsmessige og operative standarder og sertifiseringer, inkludert UL og CE-sertifiseringer. Hvis du har spørsmål om bruk av bestemte tredje kabler eller strømadaptere med TI-produkter, bør du kontakte selgeren eller produsenten av kabler og strømadaptere. TI ikke gir noen garanti eller garanti med hensyn til funksjonalitet, pålitelighet og kvalitet av en tredjepart, kabler og nettadaptere brukes med TI kalkulator produkter.

ADVARSEL

EKSPLOSJONSFARE HVIS FEIL TYPE BATTERI INSTALLERES.

MÅ KUN SKIFTES UT MED ET BATTERI AV SAMME TYPE, ELLER MED TILSVARENDE TYPE ANBEFALT AV FABRIKANTEN.

BRUKTE BATTERIER KASTES I HENHOLD TIL GJELDENDE FORSKRIFTER.