Education Technology

TI-30X Pro MathPrint™ vitenskapelig kalkulator

En avansert vitenskapelig kalkulator med med firelinjers skjerm. Nå med bedre lesbarhet. Kalkulatoren tilbyr matematikkfunksjoner på et avansert nivå. Passer godt til bruk sammen med programvare på datamaskin. Denne modellen har flere forbedringer for å analysere funksjoner, som å analysere to funksjoner i stedet for en i funksjonstabellen.

Forhandlere

Hovedfunksjoner

 • Skjerm med fire linjer
 • En- og to-variabel statistikk
 • MathPrint™ viser flere beregninger samtidig på skjermen
 • Velg grader/radianer, flytende/fast, nummerformatmodi.
 • Velg blant tre løsere: numerisk ligning, polynom og system med lineære ligninger
 • Vis en definert funksjon i tabellform
 • Finn numerisk deriverte og integral for reelle funksjoner
 • Utfør vektorer og matriser i et vektor- og matriseregistreringsvindu

Vis flere beregninger samtidig

Sammenlign resultater og utforsk mønstre på skjermen med MathPrint™-displayet, som støtter opptil fire linjer.

Se matematikk nøyaktig som den vises i tekstbøker

Se matematikkuttrykk, symboler og brudne brøker nøyaktig slik de fremstår i tekstbøker — du trenger ikke tilpasse deg en teknisk syntaks; gir også hurtig tilgang til ofte brukte funksjoner.

Innebygde løsere

Intuitive påminnelser lar en enkelt løse numerisk ligning, polynom og system med lineære ligninger.

Utforsk (x,y) tabell med verdier

Studenter kan enkelt utforske en (x,y) tabell med verdier for en gitt funksjon, automatisk eller ved å legge inn spesifikke x-verdier.

Konstant minne.

Slå av og på kalkulatoren. Det som er i minnet bevares.

TI-SmartView™ MathPrint™-emulatorprogramvare

Denne enkle programvaren er et tillegg til TI-30XB/XS MultiView™ og TI-30X Pro MathPrint™, og gir læreren mulighet til å projisere en presentasjon av kalkulatorens display til hele klassen. Den er det ideelle demonstrasjonsverktøyet for å gjennomføre matematikk- og realfagsundervisning.

Spesifikasjoner

Innebygd funksjonalitet

 • Se gjennom og rediger tidligere kommandoer ved å bla i hovedskjermbildet
 • Lim kommandoer og resultater inn i nye beregninger
 • MathPrint™ registrerings- og utmatingsmodus for å vise beregninger i korrekt notasjon, inkludert svar i form av pi, kvadratrøtter og brøk
 • Tre løsere - numerisk ligning, polynom og system med lineære ligninger
 • Numerisk differensial og integral for reelle funksjoner
 • Vektorer og matriser
 • Symbolsk notasjon av π
 • Skiftetast som lar deg endre svaret mellom nøyaktig form og desimaltilnærming
 • Brudne brøker og brøkfunksjoner
 • Konvertering mellom brøk/desimaltall/prosent
 • Skift mellom uekte brøk og blandet tall
 • Automatisk forenkling av brøker
 • Generering av tilfeldige desimaltall og heltall
 • Sentral modusmeny der du velger kalkulatorens modusinnstillinger
 • Menyinnstillinger
 • Tilgang til funksjoner direkte via taster eller fra rullegardinmenyer
 • Negasjonstast
 • Én konstant operatørfunksjon
 • Kombinasjoner og permutasjoner
 • Trigonometri
 • Hyperbolske funksjoner
 • Logaritmer og antilogaritmer
 • Konverter vinkler fra grader til radianer til gradianer
 • %, x², ¹/x, yˆx, π, x!
 • Mulighet for fast desimal
 • (x,y)-tabellfunksjon med automatisk eller manuell innlegging av x-verdier
 • Grunnleggende data/listeeditor med tre lister
 • Listeformler
 • Én- og to-variabels statistiske observatorer med permanent lagring av inngående statistisk variabel
 • EOS: (Equation Operating System)
 • Ni fysiske konstanter
 • Atten metriske/engelske konverteringer
 • Opptil åtte samtidige operasjoner
 • Opptil 23 nivåer av parenteser
 • Mulighet for feiloppretting
 • Automatisk avslåing
 • Rask og enkel tilbakestilling (reset) av kalkulatoren via 2 tastetrykk eller meny for eksamensformål
 • Sju minnevariabler (x,y,z,t,a,b,c)
 • Vitenskapelig og teknisk notasjon

Utstyr/maskinvare

 • Firelinjes × 16 tegn, enklere lesbart LCD-display
 • Batteridrevet med solcelleassistanse for lengre batterilevetid
 • Automatisk avslåing
 • Fargekodete taster i hard plast
 • Glisikre gummiføtter
 • Støtbestandig deksel med hurtigreferansekort
 • Beskyttelsesboks

Brukerstøtte