Education Technology

Forbered elevene for fremtidens programmeringskrav

Det populære programmeringsspråket Python blir nå integrert i TI-Nspire™ CX II-T CAS for både håndholdt og datamaskin. Det gir en utmerket portabel programmeringsplattform som kan integreres i teknologi, matematikk- og realfagsundervisning.

En enkel måte for å lære programmering

Programmering med Python er enkelt med både håndenheten TI-Nspire CX II-T CAS eller programvaren. Et dynamisk grensesnitt hjelper eleven til å mestre programmeringen.

Editor

Menyene gir forslag som hjelper brukeren med syntaksen og viser en oversikt over tilgjengelige funksjoner

Shell

Vis resultatet og hva som skjer i Python-programmer enkelt ved et tastetrykk. Denne funksjonen kan aktiveres til enhver tid.

Flere dokumenter

En spesiell egenskap for TI-Nspire ™ -håndenheter er at flere pythonskript kan lagres i en og samme fil. Bla enkelt mellom sidene mens du legger til bilder, notater, grafer og mer.

TI-Nspire TI basic Screenshot

Programmering i TI Basic

Et programmeringsspråk som er lett å lære og gjør det mulig å utforske matematikk, realfag og teknologi

Ta del i virkelighetsnære eksempler

Å programmerer med Python, TI-Innovator ™ Hub og Rover gir elevene konkrete og virkelige eksempler som kan sammenliknes med faktiske applikasjoner som benyttes i arbeidslivet.

Les mer om TI-Innovator Hub og Rover
TI-Nspire CX II T callout ecosystem

Støtt innlæringen og prestasjoner med integrert teknologi

Dette er ikke bare en kalkulator, men en fullstendig løsning. TI-Nspire ™ CX II-T- håndenhet er bare en del av en plattform med verktøy for undervisning av STEM- Nå er også programmeringsspråket Python inkludert og gir mulighet for å utvide elevenes kompetanse i problemløsning og kritisk tenking.

Lær mer om den komplette løsningen TI-Nspire™