Education Technology

TI-84 Plus

Dette lettanvendelige grafiske verktøyet tilbyr all funksjonalitet du behøver for matematikkundervisningen i ungdomsskolen og den videregående skolen. Det inneholder også avanserte statistikk- og økonomifunksjoner.

Forhandlere

Produktoversikt

Denne lommeteknologien, som er utrustet med Flash-teknologi, kan tilpasses ved å legge til applikasjoner for TI-84 Plus, men også flere funksjoner i tillegg til matematikk og naturvitenskap, hvilket forlenger kalkulatorens levetid. TI-84 Plus lærerkalkulator og tilhørende OH-enhet gir deg muligheten til også å kunne anvende kalkulatoren i klasseundervisning og som demonstrasjonsverktøy.

  • Legg inn og vis matematiske symboler, formler og brøker av brøker nøyaktig slik de vises på trykk
  • Bla i historikken over beregninger og hent raskt frem kommandoer og svar 
  • Brøkregning med brukervennlige sjabloner
  • Spor en funksjon ved å bruke hver av de oppførte brøkene (eller brøker du definerer) som trinnstørrelse
  • Velg hvordan du vil vise beregninger på skjermen:  som desimaltall eller brøker  
  • Velg ulike visningsmoduser, blant annet: n/d Un/d, Svar: AUTO DEC FRAC, GOTO FORMAT GRAPH: NO YES, STAT DIAGNOSTICS: OFF ON

* Vennligst oppdater din Katalog-hjelp til versjon 1.1 for kompatibilitet med oppdateringen av TI-84 Plus-operativsystemet til versjon 2.53PM.

TI-84 Plus applikasjoner
Applikasjoner gir ytterligere fleksibilitet til funksjonaliteten i kalkulatoren. Velg ett av de mange applikasjoner som finnes tilgjengelige (og besøk vår hjemmeside ofte, slik at du får info om nyheter og annet) og legg til og tilpass funksjonene til TI-84 Plus. å laste ned applikasjoner er en enkel prosess og fungerer som å legge til programvare i en PC. Med det store arkivminnet i TI-84 Plus (160 kB) kan du lagre opp til 10 applikasjoner samtidig (beroende på deres størrelse), slik at du kan tilpasse kalkulatoren etter dine spesielle behov.

Oppgraderbart operativsystem
TI-84 Plus kommer til å fortsette å være en utmerket langtidsinvestering at vi ser det som vårt mål stadig å forbedre dets operativsystem. Legg til muligheter og funksjoner som sørger for at din TI-84 Plus fortsetter å være anvendbar i mange år. Kontroller nedlastingsområdet på hjemmesiden regelmessig for å forsikre deg om at du har den nyeste versjonen av operativsystemet.

Datamaskintilkopling med TI-USB kabel
TI-USB kabel og tilhørende programvare er din forbindelse til oppgraderinger og nedlastinger av applikasjoner fra datamaskinen til TI-kalkulatoren. Programvaren og kabelen (som også selges separat) muliggjør også overføring av filer og data mellom kalkulatoren og datamaskinen.

Viktige funksjoner for matematikk og naturvitenskap:

Grafisk analyse
Se likningen, diagrammet og koordinatene samtidig. Hopp direkte til punkter bare ved å skrive inn et siffer.

Avansert statistikk og regresjonsanalyse
Omfatter hypotesetesting og konfidensintervall. Viser resultatet grafisk eller numerisk. Analysen omfatter sinus- og logistikkregresjoner.

Diagram
Lag spredningsdiagram, xy-linjediagram, stigediagram, histogram og vanlige sannsynlighetsberegning.

Datagrupper
Gruppere relaterte data (program, lister, bilder etc.) sammen slik at de kan lagres i arkivet til senere bruk.

Økonomiske funksjoner
Omfatter myntverdiutvikling (TVM), pengeflyt, amortisasjon mm.

Likningsløser
Løs likninger interaktivt for ulike variable. Ideell for "hva skjer hvis"-spørsmål.

Delt vindu for diagram/tabell
Gir deg mulighet til å følge diagrammet og bla tabellverdien samtidig.

Matriser
Lagre og analysere opp til 10 matriser hvis størrelse bare begrenses av tilgjengelig minne.

Datalister
Du kan navngi lister og lagre opp til 999 elementer i hver liste.

Datainnsamling
Dette verktøyet er kompatibelt med CBL 2™, CBL™ og CBR™ for innsamling og analyse av reelle data. En innebygd CBL/CBL 2- og CBR-applikasjon muliggjør interaktiv innsamling av data i sanntid: tid, avstand, temperatur, spenning, lysstyrke etc.

Maskinvarefunksjoner ved TI-84 Plus
Stort vindu: 64 X 96 bildepunkter gjør at innføring og resultat kan vises samtidig.
Minne: 24kB RAM, 160 kB for dataarkivering og applikasjoner

Støtte
Kolmen vuoden rajoitettu takuu
Gratis telefonnummer for hjelp: 1.800.TI.CARES
Kontakt skjema
Mer informasjon