Education Technology

TI-106 II

En lettbrukt, robust og holdbar tolinjers kalkulator med de fire regneartene for grunnskolens første år.

Forhandlere

Hovedfunksjoner:

  • Stor tolinjers skjerm hvor man både ser det som er skrevet inn og resultatet
  • Ekstra store siffer med avgrensningstegn mellom hvert tredje siffer
  • Tangent for fortegn (+/-)
  • Minnetaster som er enkle i bruk
  • Rot- og prosenttast
  • Arbeider med prioriteringsregler (AOS)*
  • Store plastikktaster med farge
  • Skyvefutteral i hardplast
  • Solcelle/batteri
  • Fem års begrenset garanti

*) AOS =(Algebraic Operating System), utfører interne beregninger i prioritert rekkefølge. Det innebærer f. eks at om man skal beregne 3 + 2 x 6, så blir svaret 15. Først beregnes 2 x 6 = 12 og etterpå 3 + 12 = 15. Multiplikasjon prioriteres altså før addisjon.