Education Technology

Oppgrader til TI-Nspire™ CX-teknologi versjon 4.5

Få maksimalt utbytte av TI-Nspire™ CX-teknologien

Kraftige nye funksjoner gir større muligheter i matematikkundervisningen.

Versjon 4.5 inkluderer vedlikeholdsoppdateringer og forbedringer av brukergrensesnittet

Programvare og OS-oppdatering

Oppgraderingen til versjon 4.5 er tilgjengelig for:TI-Nspire™ CX grafregner

  • TI-Nspire™ CX CAS grafregner
  • TI-Nspire™ CX-elevprogramvare
  • TI-Nspire™ CX CAS-elevprogramvare
  • TI-Nspire™ CX-lærerprogramvare
  • TI-Nspire™ CX CAS-lærerprogramvare
  • TI-Nspire™ CX Navigator™-programvare

Med TI-Nspire™ CX-teknologi versjon 4.5 har du alltid tilgang til de nyeste funksjonene og funksjonalitetene, inkludert:

  • Forbedret brukervennlighet i programeditor
  • Nye kommandoer for dynamisk utdatavisning og inndata fra bruker
  • Vitenskapelige konstanter og konvertering – innebygget konverteringshjelp

Hvis du vil gi tilbakemelding eller foreslå nye funksjoner, kan du sende oss e-post på ti‑cares@ti.com

Programvare og OS-oppdatering