Education Technology

Classroom Activities

Advanced

Subjects

Topics

Devices

Computer Software

Klassetrinn

Apps

Tilbehør

Displaying:

Visning 1 - 15 of 26 Resultat

Page:

Classroom Activities Forfatter Klassetrinn Teknologi

Definisjon av sinus og cosinus_en sammenlikning

I denne oppgaven bruker du enhetssirkelen til å definere sinus og cosinus. Ved hjelp av et punkt på sirkelen som du beveger kan du studere hvordan sin(v) og cos(v) endrer seg for vinkler mellom 0 og 360 grader. Du får samtidig se hvordan de samme formler defineres ved hjelp av rettvinklet trekant.
 • Videregående
  2

  Binomisk kalkulator

  I denne oppgaven har du en kalkulator for binomiske sannsynligheter som i tillegg til å gi deg sannsynlighetene, gir deg mulighet til å kunne se hvor store de er i form av en andel av et areal. Du finner også kumulative sannsynligheter som vises som arealsandel. Parametrene n, p, a og b samt variabelen x kan endres dynamisk.
  • Videregående
   13

   Sentralgrenseteoremet

   Denne oppgaven gir deg en mulighet til å endre parametrene my, sigma, n og z dynamisk. Du vil da kunne utforske hvilken virkning endring av de enkelte parametre har på konfidensintervallets vidde.
   • Videregående
   • Universitet/høgskole
    3

    Komplekse løsninger av likningen z^n=a+ib

    I denne oppgaven vil du kunne se at det er n løsninger av likningen z^n=a+ib. Disse er komplekse og ligger på en sirkel med radius lik modus av høyresiden i likningen. Du kan dynamisk endre både høyresiden i likningen samt størrelsen på n.
    • Videregående
    • Universitet/høgskole
     6

     Komplekse nullpunkter til fjerdegradskurven

     I denne oppgaven kan du enkelt ved å flytte ett av fem punkter se ulike fjerdegradskurver som er definert ved disse punktene. Nullpunkten beregnes da dynamisk og plottes i koordinatsystemet. For noen valg har funksjonen komplekse nullpunkter. Hensikten med oppgaven er at du skal kunne se disse.
     • Videregående
     • Universitet/høgskole
      1

      Komplekse nullpunkter til parabelen

      Du vil i denne oppgaven se de reelle og de komplekse løsningene til parabelen. Oppgaven inneholder også en algebraisk forklaring på disse komplekse løsningene og med mulighet for å se at dem selv.
      • Videregående
       3

       Faktoriserings- og ekstrempunktformelen for parabelen.

       I denne oppgaven regner vi ut nullpunktene til parabelen gitt ved formelen f(x)=ax^2+bx+c. Disse brukes så til å vise at vi får samme graf dersom vi bruker formelen y=a(x-x1)(x-x2) så sant x1 og x2 eksisterer. Vi finner så ekstremalpunktet (h,k) til parabelen og tegner funksjonen y=a(x-h)^2+k. Vi ser at denne også gir samme graf.
       • Videregående
        5

        Leonardos bevis for Pythagoras setning

        Denne oppgaven inneholder et klassisk bevis for Pythagoras setning som du selv blir hjulpet til å konstruere.
        • 8-10 - Ungdomstrinn
        • Videregående
         17

         Pythagorasbevis ved hjelp av parallellogrammer

         Et enkelt og lettfattelig bevis for Pythagoras setning basert på dynamisk endring av parallellogrammer.
         • 8-10 - Ungdomstrinn
         • Videregående
          5

          Sykkel med pedaler

          Oppgaven inneholder en animasjon av en rullende sykkel med pedaler. Du vil kunne observere geometriske steder for både hjulet og pedalene. Ved dynamisk å endre utveksling kan du studere hvordan dette påvirker det geometriske stedet for pedalene.
          • 8-10 - Ungdomstrinn
          • Videregående
           6

           Parametrisk graf med fartsvektor og akselerasjonsvektor

           Denne oppgaven inneholder flere parametriske grafer hvor du kan dynamisk bevege et punkt langs grafen. I punktet finner du både fartsvektor og akselerasjonsvektor. Du vil da kunne observere hvordan disse vektorene oppfører seg ettersom du flytter deg på kurven. Oppgaven inneholder også informasjon om hvordan det er konstruert.
           • Videregående
            7

            Lemniskaten som geometrisk sted

            Oppgaven inneholder tre animasjoner av lemniskater. Det er gjort et forsøk på å forklare hovedideen i konstruksjonen.
            • Videregående
             4

             Riemannsummer

             Oppgaven inneholder en mulighet for å sammenlikne det faktiske arealet under en kurve med summen av rektangelarealer. Du velger selv funksjon og har mulighet for å endre antall rektangler, start- og stoppverdi samt om du vil ha venstre-, høyre- eller midtrektangler.
             • Videregående
              6

              Dudeneys trekant og kryss som blir til kvadrat

              Oppgaven er laget som en animasjon, der du i en bevegelse omgjør trekanten eller krysset til et kvadrat. Oppgaven er tenkt som en utfordring for de spesielt interesserte.
              • Videregående
               5

               Annuitetslån og Serielån - en sammenlikning

               Dette er en kalkulator for både annuitetslån og serielån som dynamisk lar deg endre antall år, antall perioder per år, rentefot og tid. Du får da en visualisering av hvordan forløpet av nedbetalingen foregår og kan se hvordan restgjelden endres ulikt for de ulike lånetyper. I tillegg visualiseres størrelsen på hver innbetaling og også hvor stor del av hver innbetaling er renter og hvor mye er avdrag.
               • Videregående
               • Universitet/høgskole
               • TI-Nspire™ CAS
               46