Education Technology


Den distributive lov for skalarprodukt

Oppgaveoversikt

En enkel oppgave som viser at den distributive lov for skalarproduktet er sann. Skalarproduktet av vektorene a og d=b+c sammenlignes med summen av skalarproduktene av vektorene a og b, a og c.