Education Technology


Speilingsegenskapene til parabolantennen

Oppgaveoversikt

Du har her en mulighet for å se hvordan parabolen speiler stråler som treffer den. Du endre selv retning på strålene.