Education Technology


Formel for areal av trapes

Oppgaveoversikt

Du kan se hvordan formel for areal av trapes kan sammenliknes med formel for areal av et rektangel.