Education Technology

Formel for areal av trapes

Publisert 06/04/2009

Oppgaveoversikt

Du kan se hvordan formel for areal av trapes kan sammenliknes med formel for areal av et rektangel.