Education Technology


Hypergeometrisk kalkulator

Oppgaveoversikt

En kalkulator som gir deg mulighet til å regne ut hypergeometriske sannsynligheter samtidig som størrelsen på sannsynligheten visualiseres som en andel. Oppgaven er dynamisk og alle parametre kan endres uavhengig av hverandre. Sannsynlighene vises i tillegg i to ulike grafer og kommer både som eksakte og tilnærmede verdier