Education Technology


Bevis for Pythagoras 1T

Oppgaveoversikt

Enkelt bevis med dynamisk endring av rettvinklet trekant til kvadrat.