Education Technology

Bevis for Pythagoras 1T

Publisert 06/03/2009

Oppgaveoversikt

Enkelt bevis med dynamisk endring av rettvinklet trekant til kvadrat.