Education Technology


Dudeneys trekant og kryss som blir til kvadrat

Oppgaveoversikt

Oppgaven er laget som en animasjon, der du i en bevegelse omgjør trekanten eller krysset til et kvadrat. Oppgaven er tenkt som en utfordring for de spesielt interesserte.