Education Technology


Annuitetslån og Serielån - en sammenlikning

Oppgaveoversikt

Dette er en kalkulator for både annuitetslån og serielån som dynamisk lar deg endre antall år, antall perioder per år, rentefot og tid. Du får da en visualisering av hvordan forløpet av nedbetalingen foregår og kan se hvordan restgjelden endres ulikt for de ulike lånetyper. I tillegg visualiseres størrelsen på hver innbetaling og også hvor stor del av hver innbetaling er renter og hvor mye er avdrag.