Education Technology


Binomisk kalkulator

Oppgaveoversikt

I denne oppgaven har du en kalkulator for binomiske sannsynligheter som i tillegg til å gi deg sannsynlighetene, gir deg mulighet til å kunne se hvor store de er i form av en andel av et areal. Du finner også kumulative sannsynligheter som vises som arealsandel. Parametrene n, p, a og b samt variabelen x kan endres dynamisk.