Education Technology


Lemniskaten som geometrisk sted

Oppgaveoversikt

Oppgaven inneholder tre animasjoner av lemniskater. Det er gjort et forsøk på å forklare hovedideen i konstruksjonen.