Education Technology

Generell parabel gitt ved funksjonsuttrykk basert på avstandsformler

Publisert 06/04/2009

Oppgaveoversikt

Du vil her kunne se hvordan vi kan tegne to funksjoner, som dannes av å løse likningen mellom de avstandene som må være like, for å få det geometriske sted for parabelen.