Education Technology


Riemannsummer

Oppgaveoversikt

Oppgaven inneholder en mulighet for å sammenlikne det faktiske arealet under en kurve med summen av rektangelarealer. Du velger selv funksjon og har mulighet for å endre antall rektangler, start- og stoppverdi samt om du vil ha venstre-, høyre- eller midtrektangler.