Education Technology


Komplekse nullpunkter til fjerdegradskurven

Oppgaveoversikt

I denne oppgaven kan du enkelt ved å flytte ett av fem punkter se ulike fjerdegradskurver som er definert ved disse punktene. Nullpunkten beregnes da dynamisk og plottes i koordinatsystemet. For noen valg har funksjonen komplekse nullpunkter. Hensikten med oppgaven er at du skal kunne se disse.